Nízkoenergetické domy na kľúč: Stavajte tak, aby sa Vám náklady vrátili

Nízkoenergetické domy na kľúč: Stavajte tak, aby sa Vám náklady vrátili

Predstava, že pasívne či nízkoenergetické domy sú luxusom, ktorý si môžu dovoliť iba nadštandardne zarábajúci spoluobčania je mylná. Staré príslovie: „Nie sme takí bohatí aby sme si kupovali lacné veci“ platí v oblasti nehnuteľností a stavby domu dvojnásobne. Počiatočné náklady na stavbu sa síce predražia, ale na druhej strane sa doba, za ktorú sa Vám investované peniaze vrátia skracuje a to z dôvodu rastúcich cien energií. Každoročne sa zvyšujúce náklady na vykurovanie a energie nútia staviteľov premýšľať ekonomicky a kalkulovať, čo bude v budúcnosti. Z tohto dôvodu sa tepelné čerpadlá, pasívne a nízkoenergetické domy (NED) tešia stále väčšej popularite medzi staviteľmi.

Koľko môžete ušetriť?

Prevádzka a údržba rodinného domu vôbec nie je lacnou záležitosťou. Ak si myslíte, že bývanie v rodinnom dome je lacné, tak sa veľmi mýlite. Počas celej životnosti taký rodinný dom zhltne na prevádzku a údržbu až 80 % nákladov celkového životného cyklu budovy. A to skutočne nie je málo. Výsledkom stavebných trendov posledných rokov sú budovy, ktoré na kúrenie spotrebujú len minimum energie. Pasívne a nízkoenergetické domy na kľúč predstavujú vhodné riešenie pre tých, ktorí nechcú na spotrebu energie minúť majland. Ide o pokrokové stavby, ktorých izolačný systém je navrhnutý takým spôsobom, aby sa minimalizovali tepelné straty a aby sa využívala slnečná energia, čím sa požiadavky na vykurovanie rapídne znižujú a obmedzujú sa na niekoľko týždňov v roku, v závislosti typu stavby, okolitého prostredia a klimatických podmienok.

nizkoenergeticky domVo všeobecnosti platí, že takto navrhnuté budovy spotrebujú približne polovicu energie, ktorá je nutná na prevádzku štandardného domu. Stavba sa považuje za nízkoenergetickú ak výška ročnej spotreby energie na m2 sa pohybuje v rozmedzí 15 – 50 kWh. Ešte nižšiu spotrebu majú pasívne domy, ktorých ročná spotreba energie na m2 nepresiahne hodnotu 15 kWh. Pre porovnanie, energetická spotreba „klasického domu“ sa pohybuje od 100-194 kWh/m2 za rok. Súčasné novostavby spotrebujú približne 100 kWh / m2 za rok a staršie domy aj viac ako 200 kWh / m2 za rok. Pri pasívnych domoch sa dá ušetriť až 80 % nákladov na vykurovanie, a to už stojí za vyššie počiatočné náklady, no nie?

Pri stavbe NED je potrebné dodržiavať osvedčené zásady, dbať na technické detaily, vyberať len kvalitné materiály. Projekt by ste mali zveriť profesionálovi, ktorý má s navrhovaním týchto budov skúsenosti. Rovnako ako aj samotnú výstavbu domu by mala realizovať špecializovaná firma. Ešte jeden tip pri výbere firmy – aj keď je cena pre väčšinu staviteľov kľúčová, nevyberajte si len na základe toho, ktorá firma Vám dá najnižšiu cenu. Nemenej dôležitá je serióznosť firmy, kvalita ich práce a referencie, ktoré sa nebojte vypýtať a overiť!

Ako sa pohybujú ceny nízkoenergetických domov?

Orientačná cena jednopodlažného NED na kľúč sa pohybuje okolo 700 – 900 EUR / m2 zastavaného priestoru. Ak by ste teda stavali 4 izbový bungalow s plochou 104 m2 tak by Vás pri spodnej hranici ceny vyšiel holodom na 72 800 €.

Princípy a zásady NED

1. Kompaktný tvar bez zbytočných výklenkov.

Nízkoenergetické stavby sú charakteristické jednoduchým tvarom, bez zalomení, vikierov (ktoré ani nevyzerajú dobre z pohľadu súčasnej architektúry), výklenkov, či balkónov. Snažte sa dom realizovať do takej podoby, aby mal čo najkompaktnejší tvar. Nie vždy je to samozrejme možné a reálne (ak chcete mať aspoň trocha zaujímavú stavbu). Faktor tvaru odborníci definujú ako pomer obstavaného priestoru k plochám obvodových ochladzovaných konštrukcií. Pri NED platí zásada, že faktor tvaru by mal byť nižší ako 0,7. Tento dôležitý faktor neignorujte, vyšší môže byť iba vtedy, ak plánujete masívne zatepľovanie objektu, kedy sa úniky tepla kvalitnou izoláciou minimalizujú. Tvarovo čo najkompaktnejší typ stavby sa oplatí z dôvodu eliminácie tepelných mostov, ktorými z domu zbytočne uniká teplo a vy ho musíte draho dopĺňať. Nevykurujte ulicu!

2. Čo najviac presklených plôch a okien umiestnite na južnú stranu

Na to, aby stavba mohla využívať prirodzené teplo – slnečnú energiu by mala byť väčšina okien a presklených plôch obytných izieb orientovaná na najslnečnejšiu stanu – na juh. Pri výsadbe stromov a drevín dbajte na to, aby nezatienili pozemok na južnej strane. Veľké presklené plochy a okná by nemali byť orientované na východnú či západnú stranu, čo by mohlo spôsobiť problém s prehrievaním priestorov v letných mesiacoch, kedy je slnko najsilnejšie. Južnú stranu môžeme zatieniť vhodnými žalúziami (ideálne externými) a navyše slnečné lúče dopadajúce pod ostrým uhlom sa z väčšej časti odrazia. Najlepšia strana pre obytné priestory je juh, juhozápad a juhovýchod. Naopak neobytné priestory, ktoré nevyžadujú vykurovanie (napríklad špajza, garáž či sklad) umiestňujeme na sever, čím sa vytvorí bariéra voči prenikaniu chladu do obytných miestností.

3. Teplená izolácia prevedená do dokonalosti – neuspokojte so šedým priemerom

Snažte sa v maximálnej možnej miere predchádzať vzniku tepelných mostov, ktorými zbytočne uniká teplo. Aby ste mali doma dobrú tepelnú pohodu, a aby ste nevyhadzovali na vykurovanie tisícky eur ročne, musíte si teplo úzkostlivo chrániť. Alfou a omegou je kvalitná izolácia v dostatočnej hrúbke – pri NED je to od 400-500 mm. Izolovať je potrebné okrem vonkajších stien aj vnútorné priečky medzi nevykurovanými a vykurovanými miestnosťami. Dôkladnou izoláciou a výberom kvalitného izolačného materiálu sa tepelné straty NE stavby znížia natoľko, že na udržanie teploty v obytných priestoroch postačí minimum tepla.

4. Dbajte na zabezpečenie vzduchotesného obalu

Osobitne dôležité je klásť dôraz na zabezpečenie dokonalej tesnosti budovy, presnejšie tesnosti obvodového plášťa. Do Vášho hniezdočka by nemal prenikať žiaden nežiaduci vzduch. Škáry vznikajú pri nekvalitnom tesnení okien, dverí alebo otvoreným krbom. Čím je obvodový plášť tesnejší, tým menej miniete na vykurovanie. Overiť si kvalitu prevedenia stavby po jej dokončení si môžete prostredníctvom takzvaného blower-door testu.

Test sa realizuje takým spôsobom, že sa uzatvoria všetky okná, dvere a iné otvory, pričom do vstupných dverí sa nainštaluje ventilátor a zvyšný priestor dverí sa zakryje fóliou. Podstatou tohto testu je zistiť intenzitu výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa – zisťuje sa teda, koľko krát za hodinu sa vymení vzduch v celom objeme budovy.

Výmena vzduchu netesnosťami by ani za extrémnych podmienok v prípade nízkoenergetických budov nemala prekročiť hranicu 1/ h s rekuperáciou tepla pri vetraní. Pri energeticky pasívnych budovách by výmena vzduchu netesnosťami nemala presiahnuť šesť desatín objemu domu za hodinu.

5. Riadené vetranie s rekuperáciou tepla
Bezo sporu, vetranie je hygienická nutnosť. Hlavným cieľom vetrania je obmedzenie koncentrácie CO2 v interiéri, regulácia vlhkosti a v neposlednom rade aj eliminácia nežiaducich pachov a škodlivých látok. NED sú vybavené strojným vetraním, kde sa využíva teplo odvádzaného vzduchu. Takéto vetranie zaistí rozvod kvalitného a ideálne vlhkého vzduchu bez alergénov po celom interiéri. Nadbytočné teplo z jednej časti domu môže byť odvádzané do iných, chladnejších priestorov. Zároveň sa pri riadenom vetraní odvádza prebytočná vlhkosť a filtruje sa prach vo vzduchu,

6. Šetrné a účinné vykurovanie
Medzi najvhodnejšie varianty vykurovania NED patria tepelné čerpadlá, ktoré sú síce poriadne „mastné“ alebo vďaka nim sa získate energetickú nezávislosť.

Záver

Nízkoenergetický dom je viac menej energeticky nezávislá jednotka. Ak sa rozhodnete pre takýto typ objektu, nemusíte sa obávať rastu cien energií, pretože pri minimálnej spotrebe energie nebude mať zvýšenie ceny na Vašu peňaženku až taký veľký dopad.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia