Nové pravidlá pre predaj a sprostredkovanie poistiek uľahčia život spotrebiteľom

Nové pravidlá pre predaj a sprostredkovanie poistiek uľahčia život spotrebiteľom

euEurópska komisia obnovila integračné úsilie v zložitej finančnej sfére – v poisťovacích službách. Nová smernica o distribúcii poistenia (tkz. Insurance Distribution Directive) vylepšuje spôsob, akým sa budú predávať poistné produkty a prináša reálne výhody pre poistencov a záujemcov o poistenie. Zvyšuje totižto nároky na kvalitu informácií, ktoré musia byť zákazníkom poskytnuté ešte pred uzatvorením poistky a taktiež vytvára nové pravidlá pre výkon činnosti distribúcie poistenia.

Smernica o distribúcii poistenia tak zruší a nahradí pôvodné znenie smernice 2002/92/ES o sprostredkovaní poistenia.

Nová smernica na rozdiel od aktuálne platnej (o sprostredkovaní poistenia) upravuje podmienky pre všetkých predajcov poistenia (pôvodná sa zameriavala len sprostredkovateľov). Nové pravidlá sa teda budú týkať všetkých predajcov, vrátane priameho predaja cez poisťovne a prevádzkovateľov portálov s porovnaním poistných produktov. Smernica tak bude mať „pod palcom“ približne 98 % trhu, v porovnaní so 48 % na ktoré sa vzťahuje aktuálne platná legislatíva.

Aké výhody prinesie spotrebiteľom?

Jednoduché porovnanie neživotných poistiek

Spotrebiteľ by mal ešte pred samotným podpisom zmluvy dostať základné informácie o neživotnom poistení na jednoduchom štandardizovanom formulári, ktorý bude obsahovať informácie o druhu a rozsahu poistenia, dĺžke trvania poistnej zmluvy, krytých rizikách a výnimkách z poistného plnenia. Záujemca si tak bude môcť jednoduchšie porovnať podmienky poistenia bez toho, aby musel čítať vo fáze výberu poistné zmluvy viacerých poskytovateľov v rozsahu desiatok strán. Formulár tiež bude obsahovať informácie ohľadom totožnosti, registračných detailov a adresy poskytovateľa, pričom požiadavky sa budú líšiť v závislosti od toho, či je poskytovateľom samotná poisťovňa alebo sprostredkovateľ. Jednotným štandardizovaným formulárom sa tak doplnia už existujúce informačné formuláre k životným poistkám a investičným produktom. Jednotné formuláre so štandardizovanými informáciami naprieč všetkými krajinami EÚ tiež dlhšiu dobu fungujú v oblasti úverov.

Dva v jednom, tri v jednom: nové pravidlá pre predaj poistných produktov v balíkoch

V prípade predaja poistných produktov v balíku s iným tovarom alebo službou (napríklad kúpa auta za výhodnú cenu podmienená uzatvorením poistky), spotrebiteľ musí byť informovaný, či si môže zakúpiť oba produkty oddelene – teda, či je možnosť kúpiť iba hlavný tovar (alebo službu) bez toho, aby sa zaviazali k poisteniu. V prípade, že áno, musí byť jasne daný popis a cena všetkých zložiek.

Nové pravidlá by tak mali obmedziť časté praktiky predajcov, ktoré podmieňujú nákup tovarov a služieb uzatvorením poistenia.

Prísnejšie kvalifikačné požiadavky pre predajcov poistenia

Jedným z hlavných cieľov novej smernice je zabezpečiť, aby odborné znalosti predajcov poistenia zodpovedali zložitosti predávaných poistných produktov. Na to, aby mohli poisťovací agenti vykonávať svoju činnosť, budú musieť splniť niekoľko kvalifikačných požiadaviek, k čomu bude nutná registrácia v ich krajine. Členské štáty si môžu požiadavky na kvalifikáciu stanoviť samostatne – napríklad minimálnym počtom hodín tréningu, alebo úspešným absolvovaním odborného testu.

Registrácie nadobudnuté v domácej krajine sa budú uznávať aj vo všetkých ostatných členských štátoch, čo firmám z oblasti poisťovníctva značne uľahčí vstup na zahraničné trhy v rámci EÚ. Posilní sa teda konkurencia na poistnom trhu, čo je vždy pre spotrebiteľov veľké plus.

Agenti nesmú tajiť výšku provízie

Podľa znenia smernice, zákazník má právo vedieť, akú výšku odmeny dostane agent za uzatvorenie poistnej zmluvy a či má dohodu s viacerými alebo len vybranými poisťovňami. Novou požiadavkou je, že tieto informácie sa majú poskytovať aj cez svoje webové stránky.

Smernica musí ešte prejsť hlasovaním v Európskom parlamente a Rada musí schváliť jej konečné znenie. Potom budú mať členské štáty dva roky na jej transpozíciu do vnútroštátnych legislatív.

Podrobnejšie o novinkách, ktoré prináša smernica o distribúcii poistenia na out-law.com

a tlačová správa Európskej komisie

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia