Nový zákon o úveroch zosekal poplatky za predčasné splatenie hypotéky na minimum

Nový zákon o úveroch zosekal poplatky za predčasné splatenie hypotéky na minimum

Nový zákon o úveroch na bývanie, ktorý implementuje do slovenskej legislatívy európsku hyposmernicu z roku 2014 je definitívne odklepnutý (viac o spomínanej smernici)

paragrafyVstupuje do platnosti už 21. marca 2016 a na trh s úvermi na bývanie prinesie množstvo zásadných zmien. Z tých dôležitejších spomeňme zavedenie štandardizovaného formulára ESIS ktorý má byť súčasťou každého úveru a ktorý bude obsahovať všetky dôležité informácie o úvere (možno až príliš podrobné, keďže nevyplnený formulár má sedem strán), prísnejšie posudzovanie bonity klienta a jeho schopnosti úver splácať (veriteľ napríklad nesmie počítať s budúcimi príjmami, nesmie úver schváliť iba preto že hodnota nehnuteľnosti prevyšuje sumu úveru…), povinnosť veriteľa nahlasovať údaje do aspoň jedného elektronického úverového registra, možnosť odstúpiť od zmluvy do dvoch týždňov, či povinnosť zverejniť výšku peňažnej odmeny finančného agenta za sprostredkovanie úveru. Viac informácií o zmenách, ktoré prinesie nový zákon o úveroch na bývanie.

Za predčasné splatenie hypotéky mimo termínu zmeny fixácie sa bude platiť maximálne 1 % z predčasne splácanej istiny

xLen deň pred druhým a tretím čítaním však nastala v znení zákona na návrh poslanca Miroslava Beblavého dôležitá zmena. Je ňou obmedzenie poplatku za predčasné splatenie úveru na bývanie na 1 % z predčasne splatenej sumy. Za návrh hlasovalo 122 zo 136 prítomných poslancov, proti nebol nikto.

V zmysle pôvodného znenia návrhu zákona a európskej smernice, výška poplatku pri predčasnom splatení hypotéky mala byť limitovaná iba skutočnými nákladmi veriteľa ktoré mu vznikli predčasným splatením úveru. Po novom tak budú mať „skutočné náklady veriteľov“ aj číselne daný strop – za predčasné splatenie si môžu účtovať maximálne jedno percento z predčasne splatenej sumy. Oproti súčasnému stavu, kedy si banky za predčasné splatenie účtujú 4 až 5 % z predčasne splatenej istiny sa teda jedná o výrazné skresanie poplatkov smerom nadol.

Správa, ktorej sa istotne poteší veľká časť spotrebiteľov splácajúcich hypotéku. Proti tejto zásadnej zmene, šitej horúcou ihlou však rázne protestujú zástupcovia bánk. Viacerí z nich to považujú za zásah do slobodného podnikania, ktorému nepredchádzala absolútne žiadna diskusia či analýza dopadov. Každopádne je problematika poplatkov pri predčasnom splatení úveru a bývanie dosť komplikovaná a zásadná, takže by si určite zasluhovala väčšiu pozornosť ako sa jej dostalo.

„Prospotrebiteľská legislatíva“ nakoniec nemusí mať vždy len pozitívny dopad na spotrebiteľa

Môže sa stať, že banky budú menej ochotné požičiavať na bývanie s dlhšími fixáciami prípadne premietnu náklady ktoré im vzniknú s lacným predčasným splatením úveru do vyšších úrokových sadzieb – a tie budú platiť všetci klienti – nielen tí, ktorí sa budú chcieť dlhu zbaviť skôr a mimo termínu fixácie.

Aktuálne však situácia s predčasným splatením úveru na bývanie nie je až taká čierna ako by sa mohlo zdať na základe vysokých poplatkov 4-5 % z predčasne splatenej istiny. Okrem možnosti bezplatného splatenia úveru v čase zmeny fixácie viaceré banky ponúkajú možnosť raz ročne splatiť časť úveru (do 20 %) bez poplatku.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia