Objem spotrebných úverov v tomto roku vzrástol medziročne takmer o 13 %

Objem spotrebných úverov v tomto roku vzrástol medziročne takmer o 13 %

Kým vo väčšine krajín eurozóny sa dá pozorovať trend klesajúceho alebo stagnujúceho spotrebného úverovania, na Slovensku je situácia úplne opačná.

V prvej polovici roka 2013 (január – júl 2013) bol zaznamenaný takmer 13 % medziročný rast poskytnutých spotrebných úverov.

Spomedzi všetkých krajín menovej únie sa jedná o najvyššie číslo.

Ako je možné, že objem poskytnutých úverov rastie na malom Slovensku najrýchlejším tempom?

Odpoveď treba hľadať v objeme prostriedkov, ktoré si domácnosti požičali k ich disponibilnému príjmu. Kým priemerná slovenská domácnosť je zadĺžená len na úrovni 43 % svojho disponibilného príjmu, priemer v rámci eurozóny je viac dvojnásobný. Zo štatistík Eurostatu vyplýva, že Slováci sú najmenej zadĺženým národom v menovej únii, čo prirodzene vytvára ďalší „manévrovací priestor“ pre ďalšie zadlžovanie.

zadlzenie domacnosti v ramci eurozony

rast spotrebnych uverov v ramci eurozony

Podľa hlavného ekonóma VÚB banky Zdenka Štefanidesa je však faktorov, ktoré ovplyvňujú rast spotrebného financovania ďaleko viac. Medzi ne patrí tempo rastu našej ekonomiky, ktoré je v rámci eurozóny stále jedným z najvyšších, mladosť úverového trhu na Slovensku, ale aj pokles obáv ľudí zo straty zamestnania (a to aj napriek dosť vysokým číslam nezamestnanosti). Všetko naznačuje tomu, že objem úverov bude rásť aj v nasledovnom roku.

Pohľad späť

Rast zadĺženosti Slovákov je trend ktorý sa dá pozorovať už niekoľko rokov. Tak napríklad v minulom roku sme si od bánk požičali až 5,3 miliardy EUR formou novo poskytnutých úverov. Ak by sme k tomuto číslu pripočítali existujúce záväzky klientov voči bankám dostávame sa k sume ktorú ku koncu roka 2012 Slováci dĺžili bankám – 17,8 miliardy EUR, čo predstavuje 9,10 % rast v porovnaní s posledným kalendárnym dňom roka 2011.

Napriek väčšiemu zadĺženiu sa však pri požičiavaní správame zodpovedne. Väčšina požičaných peňazí putuje na zabezpečenie vlastného bývania, jeho renováciu či skrášlenie, čo je určite dobrá investícia. Vlani bol najväčší záujem o spotrebné úvery, ktorý bol už tradične najvyšší v poslednom kvartáli roka.

Extrémne vysoký záujem o spotrebné úvery zaznamenali banky v októbri, kedy padol aj rekord (a to nielen minuloročný). Banky v mesiaci október požičali prostredníctvom spotrebných úverov rekordných 142 miliónov eur. Aj vďaka úspešnej októbrovej „žatve“ pôžičky za celý uplynulý rok presiahli 1,3 miliardy eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím až o 17 % viac.

O niečo menej sa bankám darilo v oblasti poskytovania účelových úverov na bývanie a hypoték. Prvé dve tretiny roka 2012 boli v tejto oblasti slabšie v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Zvrat nastal až v poslednej tretine roka, kedy došlo k výraznému nárastu objemu poskytnutých úverov zabezpečených nehnuteľnosťou. Veľmi úspešný bol najmä november, kedy bol zaznamenaný až štvrtinový nárast. Zvýšenie záujmu o hypotéky a úvery na bývanie bol daný aj nižšími úrokovými sadzbami, akciovými ponukami a priaznivým vývojom cien na trhu nehnuteľností. Ani nárast objemu novo poskytnutých pôžičiek na bývanie v poslednom štvrťroku nestačil na vykrytie slabších mesiacov. Celkom tak objem poskytnutých úverov na bývanie dosiahol hodnotu 3,7 miliardy eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 3,2 % menej. Celkový neúspech v tejto oblasti sa však netýkal najväčšieho poskytovateľa úverov na bývanie – Slovenskej sporiteľne, tá na bývanie poskytla v roku 2012 vyše miliardu eur (čo pre banku znamenalo medziročný nárast o 16 %). Slovenská sporiteľňa dokonca v novembri poskytla viac ako 40 % všetkých úverov na bývanie na Slovensku.

Celkové zadĺženie obyvateľov Slovenska spolu so „spotrebákmi“ bolo na konci roka 2012 takmer 13,3 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o približne 10,6 %.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia