Od októbra sa zvyšuje príjmový limit na získanie hypotéky pre mladých - takmer o 50 €

Od októbra sa zvyšuje príjmový limit na získanie hypotéky pre mladých - takmer o 50 €

Mladí ľudia od 18-35 rokov majú šancu získať hypotéku výhodnejšie – s úrokom až o 3 percentuálne body nižším ako pri klasickej hypotéke. Okrem podmienky veku je potrebné sa zmestiť aj do príjmového limitu. Ten sa od októbra zvyšuje o 49,4 € oproti súčasnej hranici (1090,70 EUR ) na 1 140,10 €. Znamená to, že od októbra budú šance na získanie hypotéky pre mladých vyššie. Pre účely získania hypotéky pre mladých sa aktuálna príjmová hranica platná v deň podania žiadosti porovnáva s priemerným mesačným príjmom žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok. Aktuálny príjem teda nehrá žiadnu rolu. Pri posudzovaní nároku a štátny príspevok sa do príjmu nezapočítavajú diéty, štipendium pre doktoranda a diéty.

Navyše, ak žiadate o hypotéku ako dvojica, príjmy za predchádzajúci rok posudzujú spoločne, takže jeden môže zarobiť aj výrazne viac ako aktuálny príjmový limit pre jednotlivca. Príjmový strop pre dvojice je dvojnásobkom limitu pre jednotlivca, takže od októbra to bude 2280,20 €.

Príjmový strop pre získanie štátom dotovanej hypotéky sa mení každý štvrťrok

Výška príjmového limitu sa mení každý štvrťrok a odvíja sa od priemernej mzdy v národnom hospodárstve (za štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotéku), ktorú zisťuje a zverejňuje Štatistický úrad. Vypočíta sa ako 1,3 násobok priemernej mzdy. Príjmový limit platný od októbra 2015 sa teda vypočíta ako 1,3 x priemerná mzda v 2. kv. 2015 (ktorá vzrástla na 877 € mesačne).

V prípade, že aktuálne nespĺňate podmienku príjmu, sledujte zmeny priemernej mzdy alebo ideálne zmenu príjmového limitu, o ktorom portál Finanza.sk pravidelne informuje. V prípade jej rastu sa aj Vaše šance na získanie štátom dotovanej hypotéky zvýšia.

Základné informácie o hypoúvere pre mladých

mladi vybavuju hypotekuHypotéka pre mladých sa poskytuje s celkovým úrokovým zvýhodnením až 3 %, pričom 2 % dotuje štát a 1 % prispeje hypotekárna banka. Úrokové zvýhodnenie platí iba počas prvých 5 rokov splácania a na úver v hodnote najviacej 50 000 €, max. však do 70 % z ceny nehnuteľnosti. Záujemcovia teda musia financovať časť nehnuteľnosti, minimálne 30 % z vlastného vrecka.

Vďaka aktuálne veľmi priaznivým úrokovým sadzbám sa hypotéka pre mladých oplatí viac ako tomu bolo pár rokov dozadu – úrokové sadzby začínajú od 0,01 %, reálne sa však pohybujú v desatinkách percent. V rámci 5 ročného obdobia, môže klient splácajúci hypoúver pre mladých predčasne splatiť bez poplatku (ak by však úver splatil pred koncom štvrtého roka, tak musí vrátiť úrokové zvýhodnenie). Navyše aj v prípade hypotéky pre mladých je možné pri narodení dieťaťa požiadať o odklad splátok istiny či zníženie splátok na polovicu, maximálne po dobu 24 mesiacov.

Úrokový bonus a ďalšie výhody hypotéky pre mladých môžete využiť aj opakovane – vždy však len na jednu zmluvu – nie je možné teda naraz splácať dve hypotéky pre mladých súčasne. Najskôr treba jednu predčasne splatiť (ideálne v piatom roku keď končí fixácia) a v prípade splnenie podmienok – vek do 35 rokov a splnenie podmienky príjmu je možné požiadať o zvýhodnenú hypotéku aj druhý krát.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia