Odklad splátok hypotéky počas materskej dovolenky

Odklad splátok hypotéky počas materskej dovolenky

Mladé páry, túžiace po vlastnom bývaní, s obľubou využívajú možnosť získať zvýhodnený hypotekárny úver pre mladých do 35 rokov. Na tento typ hypotekárneho úveru sa vzťahuje výhodnejšia úroková sadzba, ktorá je v porovnaní s klasickou hypotékou nižšia až o tri percentuálne body. Pre získanie výhodnejšej hypotéky je potrebné splniť zákonom stanovené podmienky: obaja žiadatelia (a nemusí sa jednať o manželov) musia spĺňať vekovú podmienku od 18-35 rokov, pričom ich spoločný príjem nesmie presiahnuť hranicu 2,6 násobku priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve. Príjmová hranica, ktorú nesmie žiadateľ / žiadatelia presiahnuť sa mení každý kvartál, vždy k 1. januáru, 1. aprílu, 1. júlu a k 1. októbru.

Hypotéka pre mladých, ktorú poskytuje na Slovensku len niekoľko bánk (VÚB, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Prima banka, OTP, ČSOB) má okrem nižšej úrokovej sadzby, aj jeden veľký benefit navyše – možnosť dočasného zníženia splátok hypotéky na obdobie až dvoch rokov po narodení dieťaťa. Rodiny s malým dieťaťom sa často dostávajú do finančných problémov z dôvodu výpadku jedného príjmu. Okrem toho, že žena spravidla zostane s dieťaťom, s žalostne nízkym rodičovským príspevkom vo výške niečo pod 200 €, náklady domácnosti stúpajú. Výdavky na stravu, ošatenie, výbavu pre dieťa, treba platiť pravidelné mesačné faktúry a k tomu veľkú časť príjmov zhltne splátka hypotéky. Niet sa potom čo čudovať, že mladé páry často využívajú zákonnú možnosť odkladu splátok hypotéky počas materskej dovolenky. Na to, aby ste si mohli túto úľavu uplatniť, musíte podať žiadosť o zníženie splátok v príslušnej banke najneskôr do 3 mesiacoch od dátumu narodenia dieťaťa.

Ako postupovať?

zena na materskej dovolenkeČo najskôr po narodení dieťaťa – najneskôr však do 3 mesiacov sa vyberte do Vašej banky na osobnú návštevu. Jediné čo budete potrebovať je jeden doklad totožnosti a rodný list dieťaťa. V banke, kde splácate úver dostanete na výber dve možnosti, v ktorých by ste mali mať jasno pred samotným podaním žiadosti. Prvou možnosťou je odklad splátok istiny počas dvoch rokov. Počas odkladu však bude potrebné splácať úrok, čo sú v podstate vyhodené peniaze. Druhou možnosťou je zníženie splátok na polovicu, pričom toto riešenie je vhodné pre takých klientov, ktorí majú vytvorenú finančnú rezervu a ktorí si môžu dovoliť splácať aspoň polovicu z doterajšej splátky.

Zníženie splátok Vašej peňaženke síce uľaví, ale to neznamená, že ušetríte

Väčšina mladých ľudí pri narodení prvého dieťaťa s radosťou využije možnosť odkladu splátok hypotéky počas materskej, no neuvedomujú si, že to pre nich v konečnom dôsledku vôbec nie je výhodné riešenie, aj keď stovky mladých párov nemajú na výber, iba požiadať o odklad. Prečo takéto tvrdenie? Klient, ktorý sa rozhodne pre odklad splátok istiny, stále budete musieť platiť úrok, pričom dlh sa neznižuje a tým sa celková cena úveru navyšuje. Jednoducho povedané, hypotekárny úver týmto spôsobom preplatíte oveľa viac ako v prípade klasického splácania. Toto riešenie je obzvlášť nevýhodné v situácii, keď o odklad splátok istiny požiadate počas prvých rokoch splácania, kedy podstatnú časť splátky úveru tvoria úroky. Môže sa tak celkom pokojne stať, že mesačná splátka sa zníži len o necelú tretinu. Vy budete splácať len o niečo málo nižšiu sumu ako doteraz, pričom dlh v banke sa nebude znižovať. V takomto prípade sa teda viac oplatí využiť druhú možnosťou a tou je zníženie splátok na polovicu.

Čo sa stane po dvoch rokoch?

Vaše bábätko už poriadne vyrástlo a po uplynutú dvoch rokov od odkladu či zníženia splátok nastáva čas vrátiť veci do normálu. Opäť dostanete na výber z dvoch možností. Tou prvou je predĺženie lehoty splatnosti hypotekárneho úveru, pričom mesačná splátka zostane nezmenená.

Táto možnosť má však svoje limity a tým je maximálna lehota splatnosti úveru. Ak ste teda pri podpise zmluvy uzatvorili hypotéku pre mladých s maximálnou lehotou splatnosti, predĺženie splatnosti úveru nebude možné a zostane Vám tak len druhá možnosť – zvýšenie mesačnej splátky pri zachovaní rovnakej splatnosti ako bola pôvodne dohodnutá v zmluve. V oboch prípadoch však počítajte s tým, že hypotéku v konečnom dôsledku preplatíte oveľa viac ako keby ste možnosť zníženia splátok na polovicu alebo odklad istiny na 2 roky nevyužili. Pozitívom je však skutočnosť, že pri znížení splátok alebo ich dočasnom odklade klient nepríde o štátnu dotáciu.

Čo ak splácate klasickú hypotéku?

Žiaľ, vyššie uvedené možnosti sú určené len pre mladých ľudí, ktorí podpísali zmluvu na štátom dotovanú (zvýhodnenú) hypotéku pre mladých. Čo však robiť, ak ste uzatvorili klasický (nedotovaný) hypoúver? Väčšina tuzemských bankových domov ponúka klientom možnosť odkladu splátok (spravidla na obmedzené obdobie – max na 6 mesiacov). Napríklad VÚB banka štandardne umožňuje odklad splátky až na 6 mesiacov, pričom klient si môže odložiť splátku istiny, ale aj celú splátku vrátane úrokov.

Najschodnejším riešením v takejto situácii býva možnosť predĺženia splatnosti, ktorú bez problémov povolí každá banka (pokiaľ ste si pri podpise zmluvy nezvolili max. lehotu splatnosti – 30 rokov, vtedy to bude problém). Preto by ste mali na začiatku, ešte pred podpisom zmluvy zvážiť svoje finančné možnosti. Hypotéka je záväzok prinajlepšom na niekoľko rokov až desaťročí, počas ktorých sa môže finančná situácia rýchle zmeniť či už k lepšiemu (povýšenie, lepšie platená práca, začne sa dariť v businesse), ale aj k horšiemu narodenie dieťaťa, druhého, tretieho…, strata zamestnania, dlhodobejšia PN, invalidita a pod. Prezieraví ľudia počítajú s horšími alternatívami. Preto na všetky faktory, ktoré môžu v budúcnosti negatívne ovplyvniť Vašu finančnú situáciu, je potrebné myslieť dopredu, ešte predtým, než sa k niečomu zaviažete.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia