Odmena za prácu v noci. Na čo máte nárok keď iní relaxujú v posteli?

Odmena za prácu v noci. Na čo máte nárok keď iní relaxujú v posteli?

Z fyziologického hľadiska je noc na to, aby človek odpočíval a nabral sily do ďalšieho dňa. Na zabezpečenie istých služieb je však nočná práca nevyhnutná. V nasledovných riadkoch sa pozrieme na to, na čo má zamestnanec pracujúci v noci nárok, keď ostatní relaxujú v posteli.

Slovenská legislatíva za nočnú prácu považuje prácu vykonávanú v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Za prácu vykonanú v tomto časovom intervale prislúcha zamestnancovi v zmysle § 123 ods. 1 Zákonníka práce okrem bežnej mzdy aj mzdové zvýhodnenie – príplatok za nočnú prácu.

Ten sa odvíja od aktuálnej výšky minimálnej mzdy a je stanovený vo výške najmenej 20 % z minimálnej mzdy na hodinu.

Výška príplatku za nočnú prácu závisí od minimálnej hodinovej mzdy

Sumu minimálnej mzdy na rok 2015 stanovila vláda nariadením z 15.10.2014 č. 297/2014. Pri odmeňovaní mesačnou mzdou je minimálna mzda od 1.1.2015 stanovená vo výške 380 € a pri odmeňovaní hodinovou mzdou je aktuálne platné minimum 2,184 €. Za nočnú prácu teda zamestnanci dostávajú od 1. januára 2015 príplatok v sume najmenej 0,4368 € za hodinu (20 % z 2,184 €)

Bližšie definuje nočnú prácu § 98 zákonníka práce. Podľa odseku 2 tohto paragrafu sa za zamestnanca pracujúceho v noci považuje taký zamestnanec, ktorý:

a) vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo

b)pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok

Nárok na príplatok za nočnú prácu vo výške 0,4368 € za každú začatú hodinu však budete mať aj v prípade, že odpracujete iba dve hodiny v noci.

v noci za pc

Nie každý, kto pracuje v noci však má nárok na mzdové zvýhodnenie – v prípade, že bola s vedúcim zamestnancom v pracovnej zmluve dohodnutá odmena s prihliadnutím na nočnú prácu, takýto zamestnanec už nemá nárok na ďalšie príplatky v zmysle § 123 ods. 2 Zákonníka práce. Toto ustanovenie sa netýka radových zamestnancov, ale vedúcich. Nesmie tiež ísť o pravidelne vykonávanú nočnú prácu, ale len občasnú, naliehavú prácu ktorú treba neodkladne vykonať.

Nočná práca dokáže zamávať zo zdravím…

Príplatok za nočnú prácu je skutočne opodstatnený – nielenže je práca v noci náročnejšia, ale ľudia, ktorí ju pravidelne vykonávajú, často trpia chronickými poruchami spánku. Tvorba melatonínu – hormónu zodpovedného za zdravý spánok, sa zvyšuje po nástupe tmy a vrcholí uprostred noci, aby podporila spánok. Nedostatok tohto hormónu spôsobuje nespavosť. Okrem toho, že zabezpečuje zdravý spánok, má aj imunostimulačné a silné antioxidačné účinky.

Pravidelný spánkový režim chráni pred srdcovocievnymi ochoreniami, neutralizuje účinky stresu a podporuje imunitný systém. Nečudo, že ľudia ktorí odpočívajú cez deň a pracujú v noci, majú zhoršenú imunitu, problémy s nadváhou, horšie sa vyrovnávajú so stresom a v neposlednom rade trpia aj ich vzťahy v rodine. Podľa lekárov sú však na tom podstatne horšie ľudia, ktorí pracujú na zmeny ktoré sa neustále striedajú ako tí, ktorí chodia „len“ na nočné. Veľmi dôležité je vytvoriť si spánkový streotyp – chodiť spať a vstávať v približne rovnakú hodinu – a to aj cez víkendy. Práve pravidelný spánkový režim je spôsob, ako bez ujmy na zdraví prežiť nočnú prácu.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia