Oplatí sa poistenie zodpovednosti alebo sú to len zbytočne vyhodené peniaze?

Oplatí sa poistenie zodpovednosti alebo sú to len zbytočne vyhodené peniaze?

Veľké firmy, banky a poisťovne sa snažia presvedčiť čo najväčšiu masu ľudí, že práve bez toho ich produktu bude život zložitejší, komplikovanejší, menej príjemnejší…Mnohým spoločnostiam sa to vďaka profesionálnemu marketingu veľmi úspešne darí. Povedať si nie, toto skutočne nepotrebujem, nechcem žiadnu kreditku ani povolené prečerpanie, veď mám na účte dosť vysokú rezervu, si dokážu povedať iba osobnosti ktoré skutočne vedia čo potrebujú k životu. V dnešnom príspevku sa zameriame na poistenie zodpovednosti. Na čo slúži? Nie sú to len ďalšie zbytočne vyhodené peniaze?

Poistenie zodpovednosti kryje škody, ktoré spôsobíte svojím konaním tretej osobe či už v občianskom alebo pracovnom, či profesionálnom živote. Tento produkt má v ponuke každá poisťovňa a uzatvoriť ho môžete buď samostatne, ale najčastejšie naň „narazíte“ ako súčasť komplexného balíka poistenia domácnosti.

Do kategórie poistenia zodpovednosti sa zaraďuje poistenie zodpovednosti v bežnom občianskom živote a poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania. Pozrime sa na ne podrobnejšie.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v občianskom živote

rozbite skloPráve tento typ býva súčasťou poistenia domácnosti. Nevzťahuje sa len na škodu spôsobenú osobou, ktorá uzatvárala poistku, ale aj na všetky ďalšie osoby žijúce v poisťovanej domácnosti (najčastejšie manžel, manželka, deti…), týkať sa však môže aj domácich miláčikov. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené poisteným alebo inou osobou žijúcou s poistencom v spoločnej domácnosti, ktoré spôsobia škodu inej osobe. Poistenie zodpovednosti je skutočne pestré a zahŕňa od poistenia života a zdravia, cez rôzne kolízie v domácnosti, ktoré majú za následok poškodenie či zničenie majetku susedov až po škody spôsobné členmi domácnosti mimo domova.

Poisťovňa teda vyplatí náhradu škody napríklad ak sa Vášmu malému synovi podarí pri hre rozbiť susedovi okno, ak sa Váš štvornohý miláčik rozbehne za okoloidúcim, ten sa zľakne, spadne a zlomí si ruku, ak vytopíte suseda alebo ak nešťastne rozbijete fľašu drahej whisky v prémiovom obchode.

Možností, ako neopatrnosťou alebo nešťastnou náhodou spôsobiť škodu inej osobe je nespočetné množstvo. Pokiaľ sú následky „len“ finančného charakteru, tie sa dajú pri menších sumách uniesť aj bez poistky. Pokiaľ však svojim konaním spôsobíte ujmu na zdraví či na živote, respektíve ujmu na majetku väčšieho rozsahu, znášanie následkov bez pomoci poisťovne môže byť poriadne náročné a nezriedka končí tak, že sa niekoľko rokov zarába iba na finančné vyrovnanie.

Rozhodovanie či si poistiť zodpovednosť za Vás môže jednoducho vyriešiť odpoveď na otázku, či chcete poisťovať domácnosť. Väčšina ľudí už dnes chce mať svoju strechu nad hlavou chránenú a ako bonus získavajú automaticky aj poistenie zodpovednosti.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu pri výkone povolania

V zamestnaní strávime veľa času, nečudo, že občas sa niečo „pobabre“, za čo logicky znáša finančné následky ten, ktorý „pobabral“ – ibaže by takýto zamestnanec mal uzatvorené špeciálne poistenie zodpovednosti zamestnanca.

Či už sa jedná o škody spôsobené na služobnom vozidle, alebo niečo, čo zamestnanec spôsobil neúmyselne či z nedbanlivosti, všetky tieto škody môže preplatiť poisťovňa (poistenie sa týka škôd na živote, zdraví alebo spôsobených poškodením či zničením veci pri výkone povolania). Výhodou je, ak daná poisťovňa umožňuje samostatne si určiť výšku poistnej sumy a rozsah poistenia podľa typu povolania. Vybrať si tiež môžete územnú platnosť – či chcete byť poistený iba na území SR, alebo v celej EÚ. V zásade nie je problém poistiť si akékoľvek zamestnanie, no niektoré poisťovne odmietajú poistiť vodičov úžitkových vozidiel nad 3,5 tony a taxikárov. Pri tomto type poistenia sa vyžaduje spoluúčasť zamestnanca na poistnom plnení vo výške minimálne 10 %.

Poistenie profesnej zodpovednosti

Profesná či profesijná zodpovednosť sa používa na označenie zodpovednosti, ktorú majú osoby vykonávajúce služby odborného charakteru. Jedná sa najmä o vysoko kvalifikovaných profesionálov, ktorí sa musia pri výkone svojej činnosti preskákať neuveriteľné množstvo prekážok, pričom každé pochybenie môže mať veľmi vážne finančné následky pre ich klienta. Práve na preplatenie týchto finančných škôd spôsobených nesprávnym rozhodnutím či radou je určené poistenie profesnej zodpovednosti. Využívajú ho profesie ako lekári, právnici, audítori, architekti, projektanti, tlmočníci, finanční a daňoví poradcovia…Predstavte si, akú pokutu môže dostať podnikateľ, pokiaľ jeho účtovník pochybí v daňovom priznaní. Alebo akú škodu môže spôsobiť statik čo architekt chybou v projekte…Pri takýchto profesiách nie je poistenie žiadnou zbytočnosťou, ale nutnosťou, ktorá umožní profesionálom kľudnejší spánok.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia