Osobný bankrot: Strastiplná cesta z dlhov

Osobný bankrot: Strastiplná cesta z dlhov

Dostali ste sa do problémov so splácaním svojich záväzkov? Máte viac dlhov ako majetku a neviete čo s tým? Existuje jedna možnosť ako sa s takouto situáciou vysporiadať – takzvaný osobný bankrot, aj keď to nebude zrovna prechádzka ružovou záhradou.

Napriek tomu, že osobný bankrot je pomerne účinným spôsobom, ako sa zbaviť väčšej časti dlhov a zároveň aj sčasti uspokojiť pohľadávky veriteľov, doposiaľ ho využili iba pár tisíc ľudí, aj keď počet vyhlásených osobných bankrotov každým rokom stúpa. V oveľa väčšej miere ho ľudia začali používať až od roku 2009, s nástupom krízy a s ňou spojených problémov ako je nezamestnanosť.

Začína sa to s nevinne vyzerajúcou pôžičkou…

Ak by ste sa rozprávali s ľuďmi, ktorí si osobným bankrotom prešli, ich príbehy sa začínajú takmer vždy rovnako. Na začiatku bola nevinná pôžička na rekonštrukciu bytu alebo na auto, potom sa pridalo zopár nákupov na splátky – veď domácnosť si treba predsa vybaviť práčkou, umývačkou riadu, chladničkou a televízorom…Ak ide všetko podľa predstáv, za pár mesiacov či rokov je pôžička splatená a vy si môžete užívať pohodlný život v zrekonštruovanom byte. Zlom nastáva vtedy, ak jeden z partnerov príde o prácu, v horšom prípade obaja, čo bolo v dôsledku krízy a nezamestnanosti celkom bežné. Nájsť si prácu, najmä v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou je takmer nemožné ale splátky treba splácať. Úverovú spoločnosť nebude zaujímať, že ste prišli o zamestnanie – na to ste mali myslieť pred podpisom úverovej zmluvy. Potom väčšina zadĺžených osôb siahne po nebankovej pôžičke s vysokým úrokom, aby bolo na splátky. Ale to je cesta z blata do kaluže a o pár týždňov či mesiacov bude potrebné zháňať novú pôžičku. Zadĺžené osoby sa začnú o možnosť osobného bankrotu zaujímať až keď im hrozí exekúcia.

Čo je to osobný bankrot?

kladivo-sudOsobný bankrot – v zákone č. 7/2005 pod pojmom „malý konkurz“ spočíva v uspokojení časti pohľadávok veriteľov a v následnom oddlžení fyzickej osoby – nepodnikateľa. Takýmto spôsobom sa môžete legálne zbaviť dlhov za desiatky tisíce eur a po určitej dobe začať život „odznova“. Pozor – konkurz pre fyzické osoby nie je pre každého – osoba, ktorá chce vyhlásiť bankrot, musí mať aspoň malý majetok . min. 1659 € a taktiež by mala mať pravidelný príjem, z ktorého sa aspoň čiastočne uspokoja pohľadávky veriteľov. Taktiež je potrebné mať hotovosť 664 € na zaplatenie poplatku na začatie konkurzu.

 

Ako prebieha osobný bankrot?

Návrh na vyhlásenie konkurzu je podľa zákona povinný podať dlžník v úpadku (to znamená osoba ktorá sa dostala do platobnej neschopnosti). Na účely tohto zákona sa dlžníkom v úpadku rozumie človek, ktorý má viac ako jedného veriteľa, pričom nie je schopný splácať viac ako 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden finančný záväzok.

1. Fáza – konkurz

Návrhu na vyhlásenie konkurzu sa podáva na okresnom súde v mieste bydliska a to najneskôr do 30 dní od zistenia, že je dlžník v úpadku. K návrhu je potrebné priložiť kompletný zoznam majetku dlžníka, zoznam všetkých oficiálnych záväzkov (ktoré vznikli na základe zmluvy, nie pôžičky od kamarátov a rodiny) a doklad o zaplatení preddavku na účet súdu – 664 €. Ak je návrh v poriadku, a dlžník spĺňa všetky podmienky, súd vyhlási osobný bankrot – konkurz, pričom súd určí konkurzného správcu, ktorý je akýmsi sprostredkovateľom a komunikátorom medzi dlžníkom a jeho veriteľmi. Úlohou správcu je určiť výšku majetku a záväzkov veriteľa. Ďalšou fázou je predaj tohto majetku, z čoho sa čiastočne uspokoja veritelia.

Samotný priebeh konkurzu je nasledovný:  Najskôr súd určí správcu, ktorého úlohou je komunikovať s oboma stranami – s dlžníkom a veriteľmi. Správca najskôr určí výšku majetku a záväzkov dlžníka, potom tento majetok speňaží a čiastočne uspokojí veriteľov.

Výhodou zahájenia konkurzu je skutočnosť, že na majetok dlžníka sa nesmie začať exekučné konanie. Takzvaný malý konkurz trvá aj niekoľko mesiacov, zvyčajne minimálne 6 mesiacov, počas tejto doby sa majú možnosť prihlásiť všetci dlžníkovi veritelia. Dĺžka malého konkurzu záleží od počtu veriteľov a od toho, ako rýchlo sa podarí speňažiť majetok dlžníka.

2. fáza – oddĺženie

Potom nasleduje fáza oddĺženia, až vďaka ktorej sa dlžník zbaví veľkej časti svojich dlhov. Oddĺženie nie je automatické, ako si mnohí myslia, ale je potrebné opäť podať návrh, pričom tento je potrebné podať najneskôr do skončenia prvej fázy – kedykoľvek počas konkurzného konania, najneskôr do jeho skončenia. Návrh musí obsahovať aj dobrú vôľu dlžníka splatiť čo najväčšiu časť svojich dlhov. V prípade, že súd tento návrh akceptuje nasleduje takzvané trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého musí dlžník každý rok zaplatiť správcovi sumu, stanovenú súdom – maximálne môže byť táto suma vo výške 70 % z celkového čistého príjmu dlžníka za uplynulý rok. Z týchto splátok potom správca rozdeľuje sumu medzi prihlásených veriteľov dlžníka. Ak dlžník poctivo spláca každý rok súdom stanovenú sumu, po uplynutí skúšobného obdobia (tento krát bez návrhu) súd rozhodne o oddlžení. Pohľadávky veriteľov, ktoré neboli uspokojené vo fáze konkurzu a v oddlžovacej fáze sa stanú voči dlžníkovi nevymáhateľné – to znamená, nikto si ich už nemôže nárokovať.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia