otp AMERICKÁ hypotéka

otp AMERICKÁ hypotéka

Neúčelové hypotéky patria medzi obľúbený spôsob financovania osobných alebo podnikateľských zámerov. OTP banka poskytuje neúčelovú hypotéku na čokoľvek prostredníctvom produktu otp AMERICKÁ hypotéka. Tento bezúčelový úver predstavuje skvelý spôsob ako si požičať na čokoľvek bez bločkov a faktúr. Takto získané finančné prostriedky je možné použiť aj na konsolidáciu úverov poskytnutých v iných bankách. Stačí, ak za svoje záväzky banke budete ručiť tuzemskou nehnuteľnosťou. Na oplátku získate nižšiu úrokovú sadzbu a vďaka ručeniu nehnuteľnosťou si budete môcť požičať väčšiu sumu peňazí, ako keby ste žiadali o bežný spotrebný úver. Konkrétne s OTP americkou hypotékou si môžete požičať sumu od 700 €, maximálne však do 80 % zakladanej nehnuteľnosti. Dĺžku splácania si stanovuje každý klient samostatne, podľa toho, ako vysoké mesačné splátky si môže dovoliť. Splácanie úveru je možné rozložiť až na 20 rokov. Úrokovú sadzbu neúčelovej hypotéky je možné zafixovať na 1,3,5, alebo 10 rokov.

Podmienky

otp bankaÚver je určený pre fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku, ktoré disponujú pravidelným príjmom. Vybavenie žiadosti je expresne rýchle – môžete počítať s tým, že Vaša žiadosť bude spracovaná najneskôr do 48 hodín bez príplatku za expresné spracovanie. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť aj nasledovné doklady: dva doklady totožnosti, k predmetu zabezpečenia je potrebné doložiť znalecký posudok, list vlastníctva a prípadne aj aktuálnu kópiu z katastrálnej mapy v prípade že nie je súčasťou znaleckého posudku. Okrem vyššie uvedených dokladov sa požaduje aj predloženie dokladu o výške príjmu. Ak však dáte banke súhlas na overenie príjmu v Sociálnej poisťovni, tak táto povinnosť odpadá. Ak je žiadateľom podnikateľ, výška príjmu sa overuje na základe daňového priznania za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a potvrdením o výške daňovej povinnosti.

Parametre

Názov poskytovateľa OTP banka Slovensko, a.s.
Názov produktu otp AMERICKÁ hypotéka
Typ neúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru 700,00 €
Maximálny pomer úveru k cene nehnuteľnosti – LTV 80,00%
Minimálna lehota splatnosti 1 mesiac
Maximálna lehota splatnosti 20 rokov
Zabezpečenie záložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť

Poznámka: Úver je možné čerpať už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra

nehnuteľností

Úroková sadzba v % p.a.- uvedené úrokové sadzby sú minimálne
Fixácia 1 rok 5,09
Fixácia 3 roky 5,09
Fixácia 5 rokov 5,49
Fixácia 10 rokov 6,19
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru 0,75 % zo sumy úveru, minimálne 200,00 €
Správa a vedenie úverového účtu 3,50 € / mesačne
Zmena predmetu zabezpečenia 150,00 €
Iné zmeny úverovej zmluvy 65,00 €
Posun termínov čerpania prvý posun posun: 10 €

druhý a každý nasledovný posun: 33 €

Vystavenie súhlasu so zriadením záložného práva v prospech inej banky na druhom mieste v poradí (okrem štátneho fondu rozvoja bývania) a vzdanie sa záložného práva pri refinancovaní 33,00 €
Potvrdenie vystavené bankou na žiadosť klienta 17 € + DPH
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka 5 % z predčasne splatenej istiny, min. 166,00 €

pri spotrebných úveroch je poplatok najviac 1 % z predčasne splatenej sumy

Nedočerpanie úveru 3 % z nedočerpanej časti úveru
Splátka v hotovosti na pobočke banky 2,00 €
Upomienka 25,00 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia