otp DYNAMIC vklad

otp DYNAMIC vklad

V oblasti vkladových produktov dochádza k zmenám z pohľadu požiadaviek klientov, ktorí chcú takýmto spôsobom zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky.

Klienti logicky požadujú za svoj vklad na termínovanom účte čo najväčšie úroky, no pritom nechcú prísť o výhody sporiaceho účtu, pri ktorom je možné uložené finančné prostriedky v prípade potreby kedykoľvek vybrať. Na tieto požiadavky reagujú aj banky, ktoré do svojej ponuky zaradili vklady s rastúcim úrokom. Tie poskytujú slušnejšie úročenie ako na sporiacom účte a zároveň umožňujú predčasný výber prostriedkov bez sankčného poplatku.

OTP banka ponúka tento špeciálny typ vkladu prostredníctvom produktu otp DYNAMIC vklad s rastúcim úrokom. Zriadenie a vedenie vkladového účtu je bezplatné. Klient si môže vybrať dobu viazanosti z nasledovných možností: 42 mesiacov (3,5 roka), 48 mesiacov (4 roky) alebo 60 mesiacov (5 rokov).

Ako funguje postupne rastúci úrok?

Princíp rastúcich úrokoch spočíva v tom, že úročenie finančných prostriedkov sa postupne zvyšuje. Čím dlhšie ponecháte prostriedky uložené na vkladovom účte, tým viac sa bude zvyšovať výška úroku.

Úročenie pri najdlhšej, 5 ročnej viazanosti začína na minimálnej sadzbe 0,20 % p.a. a potom sa každého pol roka zvyšuje. V prípade, že nedôjde k predčasnému výberu, úrok v poslednom pol roku narastie na 2,20 %. Výšku rastových úrokových sadzieb v danom polroku pri jednotlivých viazanostiach ilustruje nasledovná tabuľka:

otpdynamic_uroky

Ako vidno z vyššie uvedenej tabuľky, pokiaľ si ponecháte peniaze na vklade počas celej, maximálnej doby viazanosti (60 mesiacov), len v poslednom, 10.polroku získate úrok 2,20 %, priemerný úrok počas celej viazanosti je podstatne nižší a dosahuje 1,05 % p.a.

Čím kratšie budú finančné prostriedky ponechané na vklade, tým bude aj nižší skutočný priemerný úrok. OTP banka pripisuje úroky k istine vkladu každý rok vždy k výročiu vkladu a v deň splatnosti. Vklad je potrebné uskutočniť buď v deň zriadenia otp DYNAMIC vkladu v hotovosti alebo prevodom z iného účtu vedeného v OTP banke, alebo najneskôr do 7 kalendárnych dní od jeho zriadenia prevodom z účtu vedeného v inej banke v SR. Banka si stanovila minimálny vklad aj minimálny zostatok vo výške 400 €.

otp bankaBez straty úrokov pri predčasnom výbere

Výhoda otp DYNAMIC vkladu spočíva v tom, že si môžete finančné prostriedky predčasne vybrať bez poplatkov a to kedykoľvek. Neprídete pritom o zarobené úroky. Dostanete ich vyplatené všetky, odo dňa založenia vkladu až po deň predchádzajúci dňu predčasného výberu alebo zrušenia vkladu. Pri predčasnom výbere sa úroky počítajú podľa rastových úrokov, viažucich sa k uplynulým polrokom od založenia vklad, pre dni nedokončeného polroka sa počíta rastový úrok platný v danom polroku.

Nevýhody

  • dodatočné vkladanie finančných prostriedkov nie je možné. Vklad je možné uskutočniť iba pri podpise zmluvy a najneskôr do 7 kalendárnych dní. Benefit z rastúceho úroku tak potom nemá veľký efekt.

  • komplikovanosť tohto finančného produktu „vďaka“ rastovému úroku znemožňuje záujemcom porovnanie výhodnosti s ostatnými vkladovými a sporiacimi produktami

Tento produkt, rovnako ako aj konkurenčné vklady s rastovým úrokom sú vhodné najmä pre tých sporiteľov, ktorí si môžu dovoliť nechať svoje voľné finančné prostriedky uložené na dlhšie obdobie a ktorým nevyhovuje klasický termínovaný vklad z dôvodu vysokých sankcií za predčasný výber.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia