otp EASY úver: za luxus nedoloženia príjmu si priplatíte

otp EASY úver: za luxus nedoloženia príjmu si priplatíte

V ponuke úverov na bývanie OTP banky má svoje nezastupiteľné miesto otp EASY úver.

Lákavý názov, ktorý naznačuje jednoduché vybavenie žiadosti je umocnený sloganom „Jednoduchšie to už nejde“. A skutočne je to tak. Vybavíte ho bez dokladovania príjmu, to znamená, že je určený prioritne pre tých žiadateľov, ktorí majú dostatočný príjem, no nevedia ho preukázať, prípadne pre tých, ktorí nechcú mať starosti so zdĺhavou administratívou. Inými slovami, jedná sa o hypotéku bez dokladovania príjmu.

Takto získané finančné prostriedky je možné použiť výlučne na nadobudnutie alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti, prípade na splatenie predtým poskytnutého úveru z inej banky, ktorého účelom bolo nadobudnutie alebo rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti. Samozrejme účel použitia finančných prostriedkov je potrebné banke zdokladovať do stanoveného termínu.

otp bankaAko bolo uvedené vyššie, hlavným lákadlom je možnosť získať hypotéku bez dokladovania príjmu. Banke stačí predložiť len čestné prehlásenie o výške príjmu. Na druhej strane cenou za jednoduché vybavenie je vyššia úroková sadzba (v porovnaní s klasickou hypotékou pri ktorej sa príjem dokladuje). Kým dnes sa dá „klasická hypotéka“ pri trojročnej fixácii získať s úrokom okolo 3,25 % p.a., úrokové sadzby otp EASY úveru začínajú pri trojročnej fixácii na 5,19 % p.a.

Tiež sa budete musieť zmieriť s tým, že banka vzhľadom na vyššiu rizikovosť takéhoto obchodu poskytne úver maximálne do 50 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Inými slovami, minimálne polovicu kupovanej nehnuteľnosti si budete musieť zaplatiť z vlastných úspor. Navyše hodnota nehnuteľnosti môže byť zmluvného odhadcu banky nižšia ako jej kúpna cena. V takom prípade nemusí úver postačovať ani z polovice.

Čo sa týka zabezpečenia, je tu jedno vážne obmedzenie – ručiť je možné iba nehnuteľnosťou určenou na bývanie – teda bytom alebo rodinným domom nachádzajúcim sa v okresnom alebo krajskom meste. Okrem toho banka požaduje, aby klient mal, respektíve si dodatočne zriadil trvalý pobyt v zakladanej nehnuteľnosti. Finančné prostriedky je možné čerpať okamžite po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností.

Ďalšie výhody:

  • možnosť výhodného poistenia nehnuteľnosti a domácnosti môžete vybaviť priamo na pobočke banky pri podpise zmluvy
  • možnosť zriadenia inkasa dlžnej sumy – nemusíte sa starať o to, či splátka odišla načas, Vašou jedinou povinnosťou bude zabezpečenie dostatku peňažných prostriedkov na účte aby sa mohla splátka zúčtovať

Podmienky

Žiadosť si môže podať dospelá fyzická osoba (mladšia ako 65 rokov) s trvalým bydliskom na Slovensku. Vybavenie je mimoriadne jednoduché – stačí predložiť okrem správne vyplnenej žiadosti dva doklady totožnosti (vždy občiansky preukaz + druhý doklad totožnosti), ďalej znalecký posudok k predmetu zabezpečenia a doklady preukazujúce účel použitia fin. prostriedkov.

Parametre

Názov banky OTP banka Slovensko, a.s.
Názov produktu otp EASY úver
Minimálny objem úveru 700,00 €
Maximálny objem úveru 170 000,00 €
Maximálny objem úveru (% z hodnoty nehnuteľnosti) 50,00%
Splatnosť 1 mesiac – 20 rokov
Zabezpečenie zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (byt, rodinný dom) ktorá sa musí nachádzať v krajskom prípadne v okresnom meste na území SR
Úroková sadzba
Fixácia 1 rok
Fixácia 3 roky od 5,19 % p.a.
Fixácia 5 rokov od 5,49 % p.a.
Fixácia 10 rokov od 6,99 % p.a.
Poplatky
Spracovanie úverového obchodu 0,80% z objemu, min. 200,00 €
Vedenie úverového účtu
Poplatok za zmenu predmetu zabezpečenia 150,00 €
Iné zmeny v zmluve 65,00 €
Posun termínov čerpania 1. posun: 10 €2. a každý nasledovný posun: 33 €
Potvrdenie vystavené otp bankou na základe žiadosti klienta 17 € + DPH
Vystavenie súhlasu so zriadením záložného práva v prospech inej banky na druhom mieste v poradí a vzdanie sa záložného práva 33,00 €
Predčasné splatenie a mimoriadna splátka 7 % z predčasne splatenej istiny, min. 200,00 €
Nedočerpanie 3 % z nedočerpanej časti, min. 200 €
Hotovostná splátka na pobočke 2,00 €
Upomienka odoslaná pri omeškaní so splátkou 25,00 €
Poistenie – voliteľná služba úrazový balík poistenia: 5 % z anuitnej splátkyúplný balík poistenia: 11,8 % z výšky anuitnej splátky

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia