otp EXPRES úver

otp EXPRES úver

Potrebujete získať peniaze na čokoľvek bez ručiteľa a bez iného zabezpečenia? Prostredníctvom otp EXPRES úveru z OTP banky môžete získať finančné prostriedky vo výške od 4000 až do 20 000 € a to expresne rýchle – do 24 hodín bez poplatku za expresné spracovanie žiadosti. otp EXPRES úver patrí medzi neúčelové pôžičky, to znamená, že je len na Vás na čo peniaze použijete a banke nemusíte následne dokladovať účel ich použitia. Klient si môže podľa svojej aktuálnej finančnej situácie „rozvrhnúť“ splácanie na obdobie až siedmych rokov. Pri zvolení maximálnej lehoty splatnosti sa dá získať relatívne nízka mesačná splátka, ktorá príliš nezaťaží Váš rozpočet. Rýchly spotrebný úver je potrebné splácať pravidelne, v mesačných splátkach, ktoré sa vďaka fixnej úrokovej sadzbe nebudú meniť počas celej lehoty splatnosti.

Okamžite po podpise zmluvy je možné začať čerpať finančné prostriedky, ktoré budú prevedené priamo na bežný účet klienta. S bankou je možné dohodnúť buď jednorázové alebo postupné čerpanie. Pri výbere postupného čerpania počítajte s tým, že maximálny počet jednotlivých tranží je 6 a max. doba čerpanie je 18 mesiacov od prvého čerpania. Pre poskytnutie úveru sa nevyžaduje zriadenie bežného účtu v OTP banke, to znamená, že o pôžičku môžu požiadať ako klienti tak aj neklienti banky. OTP banka sa však v rámci svojej reklamnej kampane: „Pozor, padajú úroky!“ rozhodla odmeniť tých, ktorí si účet v OTP banke predsa len otvoria a ktorí si naň nechajú posielať mzdu. Týmto spôsobom môžete získať zľavu z úrokovej sadzby až vo výške 1 % p.a. Zľava však nie je automatická a jej výška sa bude odvíjať od toho, koľko násobok mesačnej splátky si budete každý mesiac posielať na novo otvorený účet v OTP banke. Zľava sa stanoví nasledovne:

Násobok anuitnej splátky (presmerovaná mzda) 1,50 – 2,99 3,00 – 4,99 5,00 a viac
Zľava z úroku v % p.a 0,80% 0,90% 1,00%

 

Minimálny úrok ktorý môžete získať po započítaní zľavy je stanovený na 9,30 % ročne.

 

Parametre produktu

Názov poskytovateľa OTP Banka Slovensko, a.s
Názov produktu otp EXPRES úver
Typ úveru bezúčelový úver na financovanie akýchkoľvek osobných potrieb
Minimálny objem 4 000,00 €
Maximálny objem 20 000,00 €
Splatnosť 1 mesiac – 7 rokov
Podmienky žiadosť si môže podať občan vo veku od 18-65 rokov s trvalým pobytom na Slovensku. Podmienkou je pravidelný príjem, ktorí nie je potrebné dokladovať (v prípade overenia príjmu bankou v Sociálnej poisťovni). Ak je žiadateľom podnikateľ, tak treba predložiť daňové priznanie za posledné dve zdaňovacie obdobia a potvrdenie o výške daňovej povinnosti.
Minimálna úroková sadzba 9,30 % p.a.
Vedenie účtu v banke podmienkou pre získanie úveru? nie

Pozn.: pri zriadení účtu a presmerovaní mzdy možnosť získať zľavu z úroku vo výške max. 1 %

Poplatky  
Poplatok za poskytnutie úveru 2 % z objemu poskytnutej sumy, min. 33,00 €
Správa a vedenie úveru 2,50 € / mesiac
Zmena úverovej zmluvy 65,00 €
Posun čerpania
  1. posun: 10 €
  2. a ďalší posun: 33 €
Vydanie potvrdenia na žiadosť klienta 17 € + DPH
Poplatok za nezrealizovanie mimoriadnej splátky z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov na účte klienta 50,00 €
Nedočerpanie úveru 3 % z nedočerpanej čiastky
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka
  • Predčasné splatenie úveru vo výške max. 10.000 € počas 12 mesiacov pred konečnou splatnosťou: 0 €
  • pre zmluvy podpísané od 20.6.2010:0,5 % – 1% z predčasne splatenej istiny, max.v zákonom stanovenej výške
  • pre zmluvy uzatvorené do 20.6.2010:5% z predčasne splatenej istiny, min. 166 €

 

Poplatok za hotovostnú splátku 2,00 €
Upomienka o dlžnej sume 25,00 €
Poistenie – voliteľné  
Základný balík poistenia 3,95 % z mesačnej splátky
Komplexný balík poistenia 5,17 % z mesačnej splátky úveru

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia