otp HYPO úver prefinancuje investíciu do bývania vo výške až do 90 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti

otp HYPO úver prefinancuje investíciu do bývania vo výške až do 90 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti

Hypoték a úverov na financovanie bývania je aj na malom slovenskom trhu s obmedzenou konkurenciou dosť na to, aby ste si mohli vyberať. Ponuky bankových domov sú viac či menej výhodné, záleží od finančnej situácie žiadateľa a od aktuálnych podmienok na trhu. V podstate však nejaké významné rozdiely čo sa týka podmienok poskytovania v jednotlivých peňažných ústavoch nenájdete.

Jednu z možností financovania vlastného bývania ponúka aj OTP banka Slovensko, a.s. prostredníctvom otp HYPO úveru. Jedná sa o výnimočný produkt najmä v tom, že bez problémov získate finančné prostriedky na investíciu do bývania až do výšky 90 % z hodnoty nehnuteľnosti.

otp bankaU konkurencie môžete počítať s LTV okolo 75 – 80 %. Ak teda nemáte našetrených dosť vlastných prostriedkov a potrebujete získať čo najviac peňazí na kúpu, stavbu či rekonštrukciu, otp HYPO úver ponúka jednu z mála možností. Na druhej strane treba počítať s tým, že cenou za vysoký pomer úveru k hodnote nehnuteľnosti bude vyššia úroková sadzba ako v prípade štandardných 70 % či 80 % z hodnoty nehnuteľnosti.

Banka umožňuje klientom čerpanie finančných prostriedkov z úveru hneď po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Nehnuteľnosť, ktorá má byť predmetom záložného práva sa musí nachádzať na území SR, musí byť určená na bývanie a nesmú na ňu viaznuť žiadne ťarchy s výnimkou štátneho fondu rozvoja bývania.

otp HYPO úver sa spláca anuitným alebo modifikovaným splátkovým plánom, pričom výška mesačnej splátky a spôsob splácania je maximálne prispôsobená finančným možnostiam, potrebám a požiadavkám klienta (splátky sa dajú rozložiť maximálne na 30 rokov). Klient si tiež môže vybrať fixáciu na 1,3,5, alebo 10 rokov v závislosti od finančných plánov na najbližšie obdobie. Počas fixácie sa výška úroku a teda ani výška mesačnej splátky nebude meniť.

Niekoľko týždňov pred uplynutím obdobia fixácie úrokovej sadzby banka klientovi písomne zašle výšku novej úrokovej sadzby a upravenú mesačnú splátku. V čase končiacej fixácie úroku je možnosť hypo úver predčasne splatiť bez poplatkov a sankcií. Okrem toho banka ponúka možnosť realizovať mimoriadne splátky hypoúveru až do výšky 20 % zo zostatkovej istiny raz do roka bez poplatku. Takýmto spôsobom si môžete bezplatne znížiť dlžnú sumu a ušetriť tak peniaze, ktoré by ste museli inak platiť na úrokoch.

Podmienky

Žiadosť si môžu podať fyzické osoby vo veku od 18-65 rokov s trvalým pobytom na Slovensku a s pravidelným príjmom (nie je potrebné príjem dokladovať, banka si ho overí sama z údajov zo Sociálnej poisťovne). Podnikatelia však budú musieť preukázať svoju solventnosť predložením daňového priznania za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a potvrdením o výške daňovej povinnosti. Podmienkou pre poskytnutie je okrem zriadenia záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie aj preukázanie účelu použitia finančných prostriedkov. (banka však umožňuje použiť časť prostriedkov – max. do 30 % zo schváleného objemu úveru neúčelovo – teda bez bločkov a faktúr). Čo sa týka predmetu zabezpečenia, budete potrebovať nasledovné doklady: znalecký posudok, list vlastníctva a prípadne aj kópiu z katastrálnej mapy ak nie je súčasťou znaleckého posudku.

Parametre

Názov banky OTP banka Slovensko, a.s.
Názov produktu otp HYPO úver
Minimálny objem úveru 700,00 €
Maximálny objem úveru (% z hodnoty nehnuteľnosti) 90,00%
Splatnosť 1 mesiac – 30 rokov
Zabezpečenie zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť
Úroková sadzba
Fixácia 1 rok od 3,79 % p.a.
Fixácia 3 roky od 3,49 % p.a.
Fixácia 5 rokov od 3,99 % p.a.
Fixácia 10 rokov od 5,59 % p.a.
Poplatky
Spracovanie úverového obchodu 0,80 % z objemu, min. 200,00 €
Navýšenie úveru 1% z objemu navyšovanej sumy
Poplatok za zmenu predmetu zabezpečenia 150,00 €
Iné zmeny v zmluve 65,00 €
Posun termínov čerpania
  1. posun: 10 €
  2. a každý nasledovný posun: 33 €
Potvrdenie vystavené otp bankou na základe žiadosti klienta 17 € + DPH
Vystavenie súhlasu so zriadením záložného práva v prospech inej banky na druhom mieste v poradí a vzdanie sa záložného práva (pri refinancovaní) 33,00 €
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka
  • v čase zmeny fixácie: bez poplatku
  • raz ročne do 20 % z úveru: bez poplatku
  • mimo termínu zmeny fixácie úrokovej sadzby: 5 % z predčasne splatenej istiny, min. 166,00 €
Nedočerpanie úveru 3 % z nedočerpanej časti
Hotovostná splátka na pobočke 2,00 €
Upomienka odoslaná pri omeškaní so splátkou 25,00 €

 

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia