otp IDEAL úver s lepšími podmienkami pri aktívnom využívaní účtu

otp IDEAL úver s lepšími podmienkami pri aktívnom využívaní účtu

otp IDEAL úver je poskytovaný OTP bankou na investície súvisiace s rekonštrukciou nehnuteľností. Ak túžite po krajšom bývaní, vďaka tomuto produktu môžete získať rýchly spotrebný úver vo výške od 3000 € do 25 000 €. Pôžička sa dá získať aj na počkanie, bez založenia nehnuteľnosti a bez dokladovania účelu použitia finančných prostriedkov. Po vyčerpaní úveru tak nie je potrebné dokladať bločky a faktúry. Splátky je možné rozložiť na obdobie minimálne 12 mesiacov, maximálne však 7 rokov. Čerpanie úveru je možné okamžite po podpísaní zmluvy priamo na bežný účet klienta.

Lepšie podmienky pre aktívnych klientov

Zvýhodnenú úrokovú sadzbu až o jeden percentuálny bod získajú tí klienti, ktorí aktívne využívajú bežný účet v OTP banke. Čo to znamená? Zľavu z úroku vo výške 1 % získa ten klient, ktorý si nechá posielať na svoj bežný účet v OTP banke výplatu alebo iný príjem vo výške minimálne 300 € mesačne, ktorý zrealizuje v danom mesiaci minimálne 3 bezhotovostné transakcie platobnou kartou, minimálne jednu platbu prostredníctvom trvalého príkazu na úhradu alebo jednu platbu prostredníctvom inkasnej výzvy zo svojho účtu vedeného v OTP banke.

V prípade, že si klient úver nechá poistiť, získa ďalšiu zľavu zo štandardnej úrokovej sadzby vo výške 0,2 % p.a. Poistenie ochráni dlžníka a jeho rodinu v prípade nepredvídateľných nepriaznivých životných situácií. Poistenie je možné objednať ako doplnkovú službu v základnom ale aj v komplexnom balíku (detaily sú v tabuľke nižšie).

otp bankaPredčasné splatenie kedykoľvek a bez poplatku

Nezanedbateľnou výhodou tohto produktu je možnosť predčasného splatenia buď celkového alebo čiastočného formou mimoriadnej splátky bez poplatku a sankcií kedykoľvek. otp IDEAL úver tak predstavuje komfortný a jednoducho dostupný produkt na financovanie rekonštrukcie nehnuteľností.

Podmienky

Žiadosť si môžu podať občania s trvalým pobytom a bydliskom na Slovensku vo veku v čase podania žiadosti od 18-65 rokov. Na rýchle spracovanie posúdenie žiadosti si pripravte dva doklady totožnosti. Príjem nemusia dokladovať osoby, ktoré dajú banke súhlas na overenie príjmu v Sociálnej poisťovni. V opačnom prípade je potrebné predložiť potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti a podnikatelia predkladajú daňové priznanie za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a potvrdenie o výške daňovej povinnosti.

Parametre

Názov poskytovateľa OTP banka Slovensko a.s.
Názov produktu otp IDEAL úver
Typ spotrebný účelový úver
Výška úveru od 3 000 € do 25 000 €
Splatnosť 1 -7 rokov
Úroková sadzba od 7,20 % p.a.

Poznámka: možnosť získať zľavu z úrokovej sadzby v prípade aktívneho využívania účtu (vo výške 1 % p.a.) a pri poistení úveru (zľava z úroku 0,2% p.a.)

Nutnosť viesť v banke bežný účet nie
Poplatky
Poplatok za spracovanie úverového obchodu 2 % z objemu poskytnutej sumy, min. poplatok je 33,00 €
Zmena úverovej zmluvy 65,00 €
Poplatok za predčasné splatenie / mimoriadnu splátku 0,00 €
Poplatok za hotovostnú splátku 2,00 €
Vystavenie potvrdenia na základe žiadosti klienta 17 € + DPH
Upomienka o neuhradení dlžnej sumy 25,00 €
Poistenie – voliteľná služba
Základný balík poistenia (zahŕňa poistenie pre prípad smrti poisteného z akýchkoľvek príčin a smrť poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu spôsobujúcich invaliditu) 3,95 % z výšky anuitnej splátky pôžičky
Komplexný balík poistenia (obsahuje navyše k základnému balíku aj poistenie rizika pracovnej neschopnosti a riziko straty zamestnania a z toho vyplývajúcej nezamestnanosti) 5,17 % z výšky anuitnej splátky

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia