otp REFINANC expres

otp REFINANC expres

otp bankaOTP banka ponúka klasické refinancovanie (spojenie viacerých úverov do jedného) prostredníctvom produktu otp REFINANC expres. Získate ho bez akéhokoľvek ručenia a bez nutnosti založiť hnuteľný či nehnuteľný majetok. Rozsah úveru sa pohybuje v rozmedzí od 400 € do 25 000 € (s možnosťou vziať si peniaze navyše nad rámec konsolidovaných záväzkov, pri ktorých nie je potrebné dokladovať účel použitia). Klient si môže jednotlivé splátky rozložiť na obdobie od 1-9 rokov.

Podstatou refinancovania je spojenie viacerých nevýhodných pôžičiek (či už z banky, nebankovej inštitúcie, kreditných kariet či kontokorentov) do jedného s nižšou splátkou. Zníženie mesačnej splátky je možné dosiahnuť viacerými spôsobmi:

  1. Predĺžením lehoty splatnosti (to však neznamená, že v konečnom dôsledku zaplatíte na úrokoch menej, skôr naopak. Dlhšia lehota splatnosti znamená vyššie preplatenie na úrokoch a to aj v prípade, že banka je ochotná poskytnúť nižší úrok pri dlhšej splatnosti. Je to logické – splácať budete dlhšie, veriteľ na Vás viac zarobí, preto je ochotný poskytnúť nižší úrok ako pri kratšej splatnosti). Predĺžením lehoty splatnosti však viete pohodlne dosiahnuť zníženie splátky aj o 30 %.

  2. Znížením úrokovej sadzby – jeden väčší úver býva spravidla úročený výhodnejšou sadzbou ako viacero menších, vďaka čomu dôjde k zníženiu mesačnej splátky.

  3. Ušetrením na poplatkoch – spojením viacerých existujúcich záväzkov do jedného môžete ušetriť aj na poplatkoch. Aj relatívne neškodné úverové produkty – kreditné karty a povolené prečerpania niečo stoja.

OTP REFINANC expres navyše ponúka aj niekoľko výhod navyše. Každý záujemca, ktorý splní podmienky banky pre poskytnutie refinančnej pôžičky, získa automatické zníženie úrokovej sadzby o 1% p.a. oproti úroku a aktuálne splácaných úveroch.

Ďalšiu, až 2% zľavu z úroku banka poskytne pre svojich klientov, ktorí budú aktíve využívať svoj účet v OTP banke. Pod aktívnym využívaním účtu sa myslí presmerovanie mzdy alebo iného príjmu na tento účet vo výške minimálne 300 € mesačne, aspoň 3 krát mesačne zaplatiť platobnou kartou, a aspoň raz za mesiac zrealizovať jeden trvalý príkaz alebo jedno inkaso.

Ďalšie zníženie úroku (o 0,33 % p. a. ) banka ponúka pre tých, ktorí uzatvoria poistenie refinančného úveru. Pri využití všetkých vyššie uvedených zliav si tak môžete znížiť úrok na aktuálne splácaných pôžičkách až o – 3,33 % p.a.

V prípade, že budete splácať aspoň jeden zabezpečený úver, leasing, stavebný úver alebo pôžičku s úrokom nižším ako 6,50 %, po odpočítaní garancie 3,33 % p.a. Vám výsledný úrok vypočítajú na ktorejkoľvek pobočke banky vzhľadom a špecifiká takto refinancovaných záväzkov. OTP banka dlhodobo ponúka jedny z najnižších spodných hraníc úroku na refinančných pôžičkách (viď tabuľka nižšie)

Poplatky

Banka OTP banka Slovensko, a.s.
Produkt

otp REFINANC expres úver

Minimálny objem 400,00 €
Maximálny objem 25 000,00 €
Lehota splatnosti 1-9 rokov
Podmienky pre poskytnutie vek od 18-65 rokov, trvalý pobyt na Slovensku, pravidelný príjem
Na vybavenie budete potrebovať dva doklady totožnosti, úverové zmluvy k refinancovaným úverom a ich zostatok
Úrok od 5,90 % p.a.
Poplatky
Spracovanie žiadosti a poskytnutie úveru 0,00 €
Zmena zmluvy iniciovaná zo strany klienta 149,00 €
Vydanie potvrdenia na žiadosť klienta 20 € + DPH
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka 0,5 % – 1% z predčasne splatenej istiny, maximálne v zákonom stanovenej výške
Splátka anuitnej splátky v hotovosti 2,00 €
Odklad splátok 20,00 €
Upomienka o dlžnej sume 25,00 €
Poistenie (dobrovoľné)
Úrazový balík poistenia 3,95 % z výšky anuitnej splátky
Úplný balík poistenia 5,17 % z výšky anuitnej splátky

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia