otp refinančný MIKROúver garantuje živnostníkom zníženie úrokovej sadzby o 2,5%

otp refinančný MIKROúver garantuje živnostníkom zníženie úrokovej sadzby o 2,5%

Úverovým trhom už dlhšiu dobu hýbe refinancovanie. Po spotrebiteľoch sa banky začínajú zameriavať aj na drobných podnikateľov a živnostníkov. Nečudo, každý, kto spláca úvery chce využiť obdobie mimoriadne priaznivých úrokov, podnikateľov nevynímajúc. A tak sa lov z konkurečného rybníka rozširuje aj o firemné ryby.

Mínus 2,5% z úroku

Nedávno začala s predajom refinančných úverov pre podnikateľov aj OTP banka, ktorá v prípade prenosu úveru poskytne zľavu z aktuálnej úrokovej sadzby vo výške až 2,5 % p.a. Všetko má svoje limity a je jasné že na nulu úroky neklesnú. V OTP banke je minimálna výška úrokovej sadzby 5 % p.a.

Cieľ: živnostníci a malí podnikatelia

otp_zivnostnikotp refinančný MIKROúver je určený pre živnostníkov a podnikateľov – fyzické osoby s obratom do jedného milióna eur ročne, ktoré majú sídlo a podnikajú na území SR po dobu minimálne 2 rokov. Základným predpokladom pre poskytnutie je že podnikateľ spláca aspoň jeden existujúci úver alebo leasing po dobu minimálne 6 mesiacov. Získať ho teda môžu podnikatelia – fyzické osoby spĺňajúce vyššie uvedené podmienky vo výške od 3000 € až do 100 000 € v dvoch základných formách ako kontokorentný úver (so splatnosťou 1 rok s možnosťou obnovy) alebo štadardný splátkový úver (doba splatnosti závisí od zostatkovej splatnosti existujúceho záväzku, maximálna je však 8 rokov).

Kontokorentný úver slúži a refinancovanie kontokorentov alebo prevádzkovej úverovej linky a splátkový zase na refinancovanie splátkových úverov, leasingov, pričom v rámci jedného úveru je možné refinancovať aj viacero záväzkov podnikateľa.

Hodili by sa peniaze navyše?

Okrem účelovej časti, určenej na vyplatenie existujúcich záväzkov klienta môže byť súčasťou otp refinančného MIKROúveru navýšenie o neúčelovú časť a to až do objemu pôvodných výšok splátok refinancovaných úverov/leasingov na obdobie maximálne piatich rokov.

Tiež je možné docieliť nižšie mesačné splátky predĺžením splatnosti, čím sa dočasne podnikateľskému vrecku uľaví, no v konečnom dôsledku – počas celej splatnosti sa viac prepláca na úrokoch.

otp refinančný MIKROúver sa poskytuje bez poplatku za spracovanie úverového obchodu (ktorý je štandardne 1,00 %, min. 200,00 € ). Poplatku za vedenie úverového účtu sa však podnikateľ nevyhne – podľa aktuálneho cenníka banky je to 4,80 €/mesačne. V prípade, že by ste chceli neskôr úver predčasne splatiť, alebo si znížiť dlžnú sumu formou mimoriadnej splátky, zaplatíte za to poplatok vo výške 4% z predčasne splatenej sumy, min. 200 €.

K žiadosti  podnikateľ predkladá okrem štandardných dokladov aj pôvodné úverové zmluvy, ďalej finančné výkazy za posledné ukončené účtovné obdobie (ak vedie podvojné účtovníctvo) a dve účtovné obdobia (pri jednoduchom účtovníctve).

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia