otp RUČITEĽSKÝ spotrebný úver - ak máte ručiteľa, požičiate si lacnejšie

otp RUČITEĽSKÝ spotrebný úver - ak máte ručiteľa, požičiate si lacnejšie

Ručenie nie je dnes veľmi v móde. Ak máte šťastie a vo svojom okolí máte človeka, čo je Vám ochotný ísť ručiť, takmer istotne sa Vám podarí získať úver v banke lacnejšie. Ručiteľ totižto poskytuje veriteľovi dostatočnú záruku, že pôžička bude riadne splatená (v prípade, že dlžník prestane platiť splátky, veriteľ bude požadovať zaplatenie zvyšného dlhu od ručiteľa).

Tkz. ručiteľský spotrebný úver vybavíte v takmer každej banke, OTP banka nie je žiadnou výnimkou. Záujemcom tiež poskytuje možnosť vybaviť si úver za výhodnejší úrok (v porovnaní s úverom bez zabezpečenia ) pod podmienkou, že klient bude za svoje záväzky ručiť ručiteľom.

Základné informácie

Prostredníctvom tohto produktu si môžete požičať sumu od 700 € až do 15 000 €. Účel použitia finančných prostriedkov banka nebude skúmať.

otp bankaVďaka dostatočne dlhej lehoty splatnosti až 5 rokov (minimum je 1 mesiac) sa splátky úveru dokážu prispôsobiť aktuálnej finančnej situácii klienta. V prípade, že si splátky rozložíte na dlhšie obdobie, Váš mesačný rozpočet nebude až tak veľmi zaťažený. Na druhej strane (pokiaľ Vám to Vaša finančná situácia dovoľuje) sa príliš neopláca splatnosť veľmi naťahovať, nakoľko by ste tým požičané peniaze zbytočne draho preplácali na úrokoch.

Peniaze je možné čerpať okamžite po podpise zmluvy. Vedenie osobného účtu v OTP banke nie je podmienkou jeho poskytnutia.

Úrok

Výška úrokovej sadzby sa bude odvíjať od zistenej bonity klienta, to znamená, že neexistuje žiadna všeobecná sadzba, ale ku každej žiadosti sa bude pristupovať individuálne. Môžete počítať s tým, že Váš úrok bude cca o dva percentuálne body nižší ako pri pôžičke bez zabezpečenia. Nižší úrok znamená nižšiu splátku a menšie preplatenie úveru, vďaka čomu môžete ušetriť počas celej splatnosti stovky eur

Predčasné splatenie a mimoriadna splátka

Ručiteľský spotrebný úver je možné tak ako všetky ostatné úvery predčasne splatiť – či už čiastočne, formou mimoriadnej splátky, alebo úplne. Ak budete mať záujem využiť svoju zákonnú možnosť predčasného splatenia, môžete tak urobiť kedykoľvek odoslaním písomnej žiadosti banke.

V prípade, že dostanete súhlas banky s predčasným splatením, budete musieť zaplatiť poplatok za zmenu zmluvy a poplatok za predčasné splatenie (viď tabuľka poplatkov nižšie)

Podmienky

Poskytuje sa fyzickým osobám vo veku od 18-65 rokov a s trvalým pobytom na Slovensku. Základnou podmienkou je zabezpečenie úveru jedným ručiteľom.

Parametre

Názov poskytovateľa OTP Banka Slovensko, a.s
Názov produktu otp RUČITEĽSKÝ spotrebný úver
Typ úveru bezúčelový spotrebný úver
Úverový limit 700,00 € – 15 000 €
Doba splatnosti 1 mesiac – 5 rokov
Pomienky žiadosť si môže podať občan vo veku od 18-65 rokov s trvalým pobytom na Slovensku. Podmienkou je pravidelný príjem, ktorí nie je potrebné dokladovať (v prípade overenia príjmu bankou v Sociálnej poisťovni). Ak je žiadateľom podnikateľ, tak treba predložiť daňové priznanie za posledné dve zdaňovacie obdobia a potvrdenie o výške daňovej povinnosti.
Úroková sadzba stanovuje sa individuálne
Vedenie účtu v banke podmienkou pre získanie úveru? nie
Poplatky  
Poplatok za poskytnutie úveru 2 % z objemu poskytnutej sumy, min. 33,00 €
Zmena úverovej zmluvy 65,00 €
Posun čerpania
  1. posun: 10 €
  2. a ďalší posun: 33 €
Vydanie potvrdenia na žiadosť klienta 17 € + DPH
Poplatok za nezrealizovanie mimoriadnej splátky z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov na účte klienta 50,00 €
Nedočerpanie úveru 3 % z nedočerpanej čiastky
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka
  • Predčasné splatenie úveru vo výške max. 10.000 € počas 12 mesiacov pred konečnou splatnosťou: 0 €
  • pre zmluvy podpísané od 20.6.2010:0,5 % – 1% z predčasne splatenej istiny, max.v zákonom stanovenej výške
  • pre zmluvy uzatvorené do 20.6.2010:5% z predčasne splatenej istiny, min. 166 €

 

Poplatok za hotovostnú splátku 2,00 €
Upomienka o dlžnej sume 25,00 €
Poistenie – voliteľné  
Základný balík poistenia 3,95 % z mesačnej splátky
Komplexný balík poistenia 5,17 % z mesačnej splátky úveru

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia