otp SPORIACI účet odmení aktívnych klientov bonusovým úrokom

otp SPORIACI účet odmení aktívnych klientov bonusovým úrokom

Ste pevne odhodlaný začať sporiť, no zároveň chcete mať istotu okamžitej dostupnosti finančných prostriedkov bez sankcií, poplatkov za predčasný výber a bez výpovednej lehoty? V tom prípade bude pre Vás vhodným spôsobom sporenia práve sporiaci účet, ktorý je charakteristický okamžitou dostupnosťou finančných prostriedkov. Z množstva dostupných produktov na trhu ponúka zaujímavú alternatívu otp SPORIACI účet, ktorý je vhodný ako na pravidelné sporenie (napríklad formou trvalého príkazu) ale aj nepravidelné, podľa aktuálnej finančnej situácie sporiteľa.

Detaily produktu

otp bankaOTP banka ho poskytuje k bežným účtom otp KONTO, otp SENIOR konto a otp READY konto, bez poplatku za zriadenie či vedenie sporiaceho účtu. Klient má možnosť zriadiť si k jednému klasickému kontu viacero sporiacich účtov, na ktorých je možné sporiť neobmedzene dlho, bez podmienok (bez minimálneho vkladu a bez výpovednej lehoty).

V prípade, že sa rozhodnete uložené prostriedky vybrať, môžete tak spraviť kedykoľvek, bez toho aby ste platili poplatok za výber. Zrušenie sporenia je tiež bezplatné. Daňou za okamžitú dostupnosť finančných prostriedkov je nízke úročenie zostatku.

Za aktívne využívanie účtu bonus

OTP banka ponúka základný úrok vo výške 0,40 %, čo je porovnateľné s konkurenčnými sporiacimi účtami. Z priemerného úroku sa však razom môže stať nadpriemerný – až 1,40 % v prípade, že budete aktívne využívať Váš bežný účet v OTP banke, ku ktorému bolo sporenie zriadené…Bonusový úrok bude priznaný, v prípade, že klient na svojom bežnom konte splní všetky nasledovné podmienky:

  • mesačný kreditný obrat vo výške minimálne 300 EUR (do tohto obratu sa nezapočítavajú transakcie medzi vlastnými účtami klienta)
  • realizácia aspoň 3 platieb kartou v danom mesiaci
  • realizácia minimálne jednej platby na základe trvalého príkazu na úhradu alebo na základe súhlasu s inkasom v danom mesiaci

Ak klient nesplní všetky vyššie uvedené podmienky, zostatok na sporení bude úročený základným úrokom. Prehodnocovanie splnenia podmienok pre priznanie bonusovej úrokovej sadzby prebieha každý mesiac a prípadná zmena úroku sa zrealizuje k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli vyhodnocované vyššie uvedené podmienky. Novozriadený sporiaci účet je automaticky úročený bonusovou úrokovou sadzbou.

Parametre

Názov banky OTP Banka Slovensko, a.s
Názov produktu otp SPORIACI účet
Povinnosť viesť v banke bežný účet? áno
Úroková sadzba
Základný úrok 0,40%
Bonusový úrok 1,40 %

Poznámka: bonusový úrok získa klient za aktívne využívanie bežného účtu ku ktorému je sporenie zriadené (podmienky viď vyššie v texte). V prípade nesplnenia podmienok bude zostatok na účte úročený základnou úrokovou sadzbou

Nepovolený debet 20,00%
Frekvencia pripisovania úrokov mesačne
Poplatky
Poplatok za zriadenie účtu bezplatne
Vedenie bezplatne
Zrušenie bezplatne
Bezhotovostný prevod kreditný, debetný bezplatne
Hotovostný vklad na pobočke bezplatne
Hotovostný výber do sumy 10 000 €: poplatok je 2 €

nad 10 000 €: poplatok je 0,05 % zo sumy výberu

Predčasný výber

možnosť vybrať finančné prostriedky kedykoľvek bez poplatku

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia