otp SPORIACI účet pre deti

otp SPORIACI účet pre deti

OTP banka si pre rodičov, ktorí chcú svojmu dieťaťu uľahčiť štart do života pripravila otp SPORIACI účet pre deti. Je určený na sporenie pre deti od narodenia do 17. roku života. Akonáhle dieťa dosiahne vek 18 rokov, detský sporiaci účet bude automaticky konvertovaný na OTP sporiaci účet. O zriadenie účtu môže požiadať zákonný zástupca, ktorý má zároveň plné dispozičné právo k účtu. Na zriadenie je potrebné predložiť doklad totožnosti a rodný list dieťaťa. O zriadenie účtu môže požiadať aj maloletý klient podmienkou predloženia občianskeho preukazu a súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré musí podpísať rodič.

Detský sporiaci účet je úročený sadzbou podľa objemu vkladu, od 0,80 % ročne až do 1,10 % ročne. Úrokové sadzby pre jednotlivé výšky vkladov nájdete v tabuľke nižšie. OTP banka pripisuje úroky raz ročne, vždy vo výročný deň zriadenia otp sporiaceho účtu pre deti. Výhodou je možnosť bezplatného výberu istiny a úrokov počas takzvaných poplatkových prázdnin. Poplatkové prázdniny trvajú vždy raz ročne počas siedmych kalendárnych dní ktoré začínajú plynúť ročným výročím zriadenia účtu a opakujú sa v ročnej frekvencii. Ak by ste si chceli vklad vybrať mimo tohto obdobia, počítajte s poplatkom vo výške 0,3 % z vkladu, minimálne 0,66 € z vyberanej sumy.

Zriadenie a vedenie sporiaceho účtu pre deti je bezplatné, pri založení účtu je potrebné vložiť minimálny vklad 10 €.

Parametre

Názov banky OTP banka Slovensko a.s.
Názov produktu otp SPORIACI účet pre deti
Typ účtu sporiaci účet určený pre deti do 17 rokov
Min. výška vkladu 10,00 €
Min. výška zostatku na sporiacom účte 10,00 €
Úroková sadzba  
Výška vkladu Úrok
od 0,00 – 2 999,99 € 0,80 % p.a.
od 3 000 – 9 999,99 € 0,90 % p.a.
od 10 000 – 14 999,99 € 1 % p.a.
15 000 € a viac 1,10% p.a.
Pripisovanie úrokov v ročnej frekvencii, pripísaním úrokov k istine na sporiacom účte v deň výročia zriadenia sporiaceho účtu
Cenník služieb  
Zriadenie sporiaceho účtu bez poplatku
Vedenie účtu – mesačne bez poplatku
Výber uložených finančných prostriedkov počas poplatkových prázdnin bez poplatku
Výber uložených finančných prostriedkov mimo obdobia poplatkových prázdnin 0,3%, min. 0,66 € z vyberanej sumy
Zrušenie sporiaceho účtu počas poplatkových prázdnin 6,64 €

 

Zrušenie účtu mimo obdobia poplatkových prázdnin 6,64 € + 0,3% zo zostatku na účte, min. 0,66 €
Vyhotovenie a zaslanie výpisu raz do roka (pri výročí zriadenia účtu) 0,00 €
Vyhotovenie výpisu mimo zmluvne dohodnutej frekvencie 1,00 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia