Otvorenie druhého piliera č. 4

Otvorenie druhého piliera č. 4

Desiate výročie fungovania DSS je výnimočné nielen tým, že sa prvým sporiteľom začali vyplácať dôchodky z druhého piliera, ale aj vášnivou diskusiou.

Debatu o adekvátnosti výšky aktuálne vyplácaných dôchodkov odštartovali rozdiely medzi výpočtami Inštitútu finančnej politiky, ktorý spadá pod Ministerstvo financií a ponukou komerčných poisťovní. Rozdiel vo vyplácanom dôchodku v jednom príklade 62 ročného dôchodcu s nasporenou sumou 20 000 € bol až 30 % a tak sa začalo hovoriť o neprimeraných maržiach poisťovní, ktoré si nabaľujú vrecká na úkor dôchodcov.

Priemerný vek dožitia sa bude predlžovať

Zásadný rozdiel medzi prepočtami IFP a komerčnými poisťovňami je daný viacerými faktormi. Okrem iných aj tým, že poisťovne počítali s dlhším vekom dožitia, ktorý sa bude postupne predlžovať. Poisťovne sa na riziko dlhovekosti pozerajú inou optikou ako štátna inštitúcia, veď nakoniec vyplácanie dôchodkov bude na ich pleciach a svoju prvotnú ponuku musia nastaviť tak, aby vedeli plniť svoje záväzky voči klientom aj keď budú žiť dlhšie ako sa dnes predpokladá.

Opakované otvorenia systému znižujú jeho atraktivitu v očiach sporiteľov

2pilierSkôr symbolická výška prvých vyplácaných dôchodkov viedla k návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá umožní otvorenie druhého piliera. Podľa navrhovanej novely druhý dôchodkový pilier by sa mal otvoriť od 15. marca do 15. júna tohto roka. Sporitelia, ktorí si sporia aj v druhom pilieri tak budú mať tri mesiace na to, aby sa rozhodli, či v ňom zotrvajú. Zároveň má umožniť tým, ktorí si v 2. pilieri na dôchodok nesporia, otvorenie vstupnej brány. Tak ako v prípade otvorení z minulosti aj teraz sa dá predpokladať, že ďaleko viac ľudí zo systému vystúpi, ako doň vstúpi.

Ak padne rozhodnutie vystúpiť, bude potrebné túto vôľu písomne oznámiť Sociálnej poisťovni, ktorá bude informovať sporiteľovu DSS-ku. Tá potom prevedie nasporenú sumu spolu s výnosom na účet Sociálnej poisťovne. Takýto sporiteľ bude v dôchodkovom veku dostávať dôchodok z jediného zdroja: zo sociálnej poisťovne.

Na návrh novely zákona zareagoval predseda Asociácie dôchodkových správcovských slovami: „Druhý pilier je v dobrej kondícii, je prehľadný, dobre nastavený a prináša zaujímavé zhodnotenie.“ ADSS vo svojej tlačovej správe uvádza, že poslaním oboch pilierov nie je súťažiť, ale vzájomne sa dopĺňať. Význam dvojpilierového systému spočíva v zabezpečení príjmu v starobe z dvoch na sebe nezávislých zdrojoch, ktoré fungujú na odlišných princípoch. Riziko zabezpečenia príjmu sa tak rozloží. Prvý pilier nesie riziko nepriaznivého demografického vývoja (počet aktívne zarábajúcich bude klesať a počet poberateľov dôchodku bude stúpať), v druhom pilieri zase treba počítať s rizikom vývoja na finančných trhoch. V druhom pilieri sa počas fázy sporenia prostriedky akumulujú a zhodnocujú na finančných trhoch, ktoré so sebou nesú aj neistotu do akej miery sa ich podarí zhodnotiť. V prvom pilieri sa však zhodnotenie prostriedkov neexistuje, nakoľko zdroje neakumuluje, iba ich prerozdeľuje. A keď štát vypláca viac ako má k dispozícii, musí si na vyplácanie dôchodkov požičiavať. Prvý pilier je charakteristický solidaritou medzi vysokopríjmovými a nízkopríjmovými skupinami, druhý pilier sa riadi princípom zásluhovosti a úspory v ňom sú predmetom dedenia počas fázy sporenia aj počas prvých siedmych rokov poberania dôchodku.

ADSS preto zdôrazňuje, že výhodnosť 2.piliera by sa nemala hodnotiť iba na základe výšky dôchodku či príjmu v danom čase, nakoľko sa tieto parametre môžu v čase meniť.

Podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností druhý pilier viac ako opakované otváranie ho ohrozujú výzvy na ďalšie zásahy do legislatívy. Koniec koncov, každý systém, ktorý bol raz nastavený, potrebuje isté časové obdobie, aby sa ukázalo, aký má potenciál a preto akékoľvek narýchlo robené zásahy do jeho fungovania môžu viesť k destabilizácii.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia