Outsourcing ako nástroj na posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti

Outsourcing ako nástroj na posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti

Outsourcing určitých služieb sa v dnešnej dobe aj na pomerne konzervatívnom slovenskom trhu stále viac využíva. Dôvod nájdeme v samotnej definícii tohto pojmu. Outsourcingom sa označuje zabezpečenie určitej služby alebo služieb, ktoré sú potrebné pre hladký chod firmy inou (externou firmou. Tento pojem je umelo vytvorený z anglických slov out (von) a source (zdroj). Jednoducho povedané, jedná sa o prenájom externých zdrojov. Hlavným zmyslom je nesústrediť činnosť firmy na to, čo môže niekto iný vykonať efektívnejšie a lacnejšie ale miesto toho čas, personál, skúsenosti a know how sústrediť na to, v čom je daná firma vyniká a čo jej jej hlavný predmet podnikania. Firma ktorá sa rozhodne pre zverenie istej časti podnikania externému subjektu má o starosť menej, šetrí čas a tak sa môže plne venovať oblastiam, ktoré sú pre ňu kľúčové a ktoré jej prinášajú business.

outsourcingOutsourcing existuje v rôznych oblastiach. Na Slovensku si našiel svoje stále miestočko v oblasti IT – vzhľadom k vysokým nákladom na prevádzku týchto služieb (vezmite si, že IT špecialisti patria medzi zamestnancov s najvyššími mzdovými požiadavkami) a univerzálnosti tejto služby, sa priestor pre IT outsourcing priamo sám ponúka. Využitie je však široké aj v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy, personalistiky (HR), upratovacích služieb, údržby, správy vozového parku (takzvaný operatívny leasing), stravovania, obchodu (vyhľadávanie nových klientov), bezpečnosti a stráženia objektov, marketingu a logistiky.

Takmer každá spoločnosť si dáva spracovať účtovníctvo a mzdy zamestnancov externej účtovníckej firme a pritom si možno neuvedomujú, že sa jedná o outsourcing. Podobne je to aj pri využití upratovacích služieb. Asi ťažko by ste od skupiny svojich obchodníkov, ktorí majú celý deň stretnutia s klientmi chceli, aby večer ešte poupratovali kancelárske priestory. Oveľa efektívnejšie je najať si upratovaciu firmu, ktorá sa za istý mesačný poplatok každý deň postará o to, aby bola Vaša kancelária tip-top.

Dôvody, prečo outsourcovať

Podľa rozsiahlej sérií štúdií, ktoré realizoval The Outsourcing Institute, bolo definovaných a formulovaných 10 najčastejších dôvodov, prečo sa podniky rozhodujú pre využitie externých zdrojov a potenciálne výhody, ktoré je možné touto cestou získať:

 1. Zníženie a kontrola operatívnych nákladov
 2. Sústredenie sa na hlavnú činnosť – predmet podnikania firmy
 3. Prístup k možnostiam a schopnostiam na svetovej úrovni
 4. Uvoľnenie interných zdrojov na iné účely
 5. Zdroje nie sú dostupné interne (ak firma nemá kvalifikovaného zamestnanca na vykonávanie požadovanej činnosti)
 6. Zvýšenie pružnosti zdrojov (pri využití outsourcingu sa jednoduchšie prispôsobuje zmenám objemu a frekvencie. Pri rapídnom znížení nezostávajú vysoké fixné náklady, pri vysokých objemoch je možné dostať množstevné zľavy)
 7. Niektoré funkcie sú ťažko ovládateľné alebo úplne mimo kontrolu
 8. Uvoľnenie kapitálových prostriedkov
 9. Zdieľanie rizík
 10. Prísun peňazí

Aby sme však boli objektívny a nehovorili len o výhodách, poďme sa pozrieť aj na riziká, ktoré prináša zverenie časti agendy externej firme.

 1. Nutnosť budovania a riadenia vzťahu s dodávateľom / subdodávateľom
 2. Riziko úniku dôverných interných informácií
 3. Pri zlom výbere poskytovateľa nekvalitne odvedené služby, ktoré môžu dokonca firmu poškodiť

Každopádne vyššie uvedeným rizikám sa dá predísť kvalitným výberom poskytovateľa a citlivým budovaním vzťahu s vybraným dodávateľom služby.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia