Partners Group realizovala FQ test národa: výsledky nepotešili

Partners Group realizovala FQ test národa: výsledky nepotešili

Spoločnosť Partners Group sa rozhodla prostredníctvom svojej nadácie testovať finančnú gramotnosť národa. Prieskum bol realizovaný v spolupráci s agentúrou Focus, ktorého cieľom bolo zistiť, ako sme na tom v oblasti investovania a bankových produktov.

Otázky boli zamerané na základné poznatky z oblasti financií a ekonomiky, s ktorými sa bežne stretávame v každodennom živote. Prieskum Partners Group pozostával z 21 otázok, pritom pár z nich bolo zameraných na zistenie demografických údajov. Výsledok však moc nepotešil – ukázalo sa, že viac ako tretina Slovákov má nízku finančnú gramotnosť. Viac ako polovica (56 % z opýtaných) nevie v praxi zhodnotiť výhodnosť úverov. Jednotlivé úvery väčšina ľudí posudzuje podľa výšky úrokovej sadzby a nie podľa ročnej percentuálnej miery nákladov, v ktorej sú zahrnuté aj všetky poplatky súvisiace s poskytnutím a správou úveru. Na druhej strane až 64 % ľudí si myslí, že bez problémov zvládajú starostlivosť o svoje peniaze.

Problém nám robí aj porozumenie základným bankovým pojmom, ako je napríklad kontokorent alebo konsolidácia úverov. Výsledok prieskumu teda ukázal, že v otázke finančnej gramotnosti je stále čo zlepšovať.

Chýba finančné vzdelávanie na školách

fq-test logoSlabá úroveň finančnej gramotnosti aj vo vyspelých krajinách je daná absenciou finančno ekonomického vzdelávania na základných a stredných školách. Hlavne, že sa deti na školách učia naspamäť definície a poučky z chémie a fyziky, z ktorých väčšina ich v živote nebude vôbec potrebovať. Nič proti povinnej fyzike a chémii, samozrejme je dôležité mať všeobecný prehľad, ale financie sú taktiež dôležitou oblasťou, s ktorou sa stretávame denno-denne. Absencia povinného finančného vzdelávania na školách má potom za následok, že nepoznáme základné pravidlo investovania (výška výnosu závisí od výšky rizika, čo bolo záhadou pre 54 % respondentov).

Nevieme šetriť

Z prieskumu tiež vyplynula zaujímavá skutočnosť, že takmer polovica domácností (43 %) žije od výplaty k výplate. Miesto vytvárania finančnej rezervy na neočakávané výdavky tieto domácnosti všetko minú na okamžitú spotrebu a neušetria si z výplaty ani cent. Potom sa neočakávané výdaje riešia nevýhodnými pôžičkami a úvermi, pri ktorých ani nedokážu porovnať ich výhodnosť na základe RPMN.

Oblasť investovania robí Slovákom problémy

Asi najväčší problém nám robí rozlíšenie miery rizika pri jednotlivých typoch investície (s týmto malo problém až 74 % opýtaných). Miera rizika pri investovaní je pritom kľúčová pri výbere investičného produktu alebo pri voľbe stratégie v 2. alebo 3. dôchodkovom pilieri).

Otestujte si svoje FQ!

Potom, čo bol prieskum dokončený, Nadácia PARTNERS poskytla každému možnosť otestovať si FQ prostredníctvom online testu, ktorý obsahuje rovnaké otázky, na ktoré odpovedali respondenti v prieskume. FQ test národa nájdete stránke www.fqtest.sk

Záujem o testovanie finančného kvocientu dopadol nad očakávanie – počas prvých dní od spustenia návštevnosť dosahovala aj 500 ľudí denne, pričom väčšina z nich nepatrila len k zvedavcom ale test aj vyplnila a vyhodnotila. Vysoká návštevnosť špecializovaného webu svedčí o tom, že Slováci si uvedomujú dôležitosť finančného vzdelávania a nutnosť odborného zázemia pri rozhodovaní o výbere finančného produktu.

Test vychádza z celkovej priemernej úrovne finančnej gramotnosti predtým realizovaného prieskumu, ktorý vyhodnotila agentúra FOCUS. V teste priemerná úroveň finančnej gramotnosti predstavuje 100 bodov. Po vyplnení 21 otázok, ktorý Vám zaberie len pár minút času sa dozviete úroveň Vašej finančnej gramotnosti, podľa počtu získaných bodov:

Počet získaných bodov Výsledok testu  
121 a viac Extra trieda hotový FINANČNÝ GÉNIUS
106 – 120 Veľmi dobrý hotový MINISTER FINANCIÍ
95 – 105 Priemerný FINANĆNÝ NORMÁL
80 – 94 Podpriemerný FINANĆNÝ BOHÉM
79 a menej Je čo zlepšovať FINANĆNÝ ANALFABET

Za úspechom tohto testu stoja určite aj sociálne siete, konkrétne Facebook. Organizátor projektu – PARTNERS GROUP prostredníctvom svojej nadácie pridal po vyplnení možnosť „pochváliť sa“ s úrovňou finančnej gramotnosti známym a priateľom na facebooku. Výsledky testu sa dozviete tak či tak – aj keď výsledok nebudete zdieľať, ale ponecháte si ho pre seba. Cieľom tohto projektu je poukázať na význam a dôležitosť finančného vzdelávania. Ako uviedla členka správnej rady Nadácie PARTNERS Jana Mokráňová – Čím viac budú ľudia peniazom rozumieť, tým je pravdepodobnejšie, že dosiahnu finančnú stabilitu.

obrázok a informácie: http://www.fqtest.sk/

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia