Počet starobných dôchodcov v exekúcii dlhodobo rastie

Počet starobných dôchodcov v exekúcii dlhodobo rastie

Asi nikoho neprekvapí skutočnosť, že dôchodcovia sú častými obeťami podvodníkov, ktorí z nich vylákajú peniaze pod rúškou „výhodnej kúpy“. Starší ľudia sú tiež oveľa náchylnejší podľahnúť marketingovým trikom nebankových subjektov, ale aj bánk, čo je hlavným dôvodom ich zadlžovania. Akonáhle prestanú svoj záväzok splácať, Sociálna poisťovňa ako platiteľ dôchodkových dávok im potom z dôvodu exekúcie siahne na dôchodok.

Podľa nedávno zverejnených údajov Sociálnej poisťovne, na Slovensku prudko stúpa počet penzistov, ktorým je z dôvodu exekúcie vyplácaný nižší dôchodok. Iba za posledné 4 roky sa počet exekvovaných poberateľov dôchodku zvýšil až na 140 %. Začiatok roka 2013 sa v tomto smere niesol v duchu nelichotivých štatistík – Sociálna poisťovňa vykonávala až 41478 zrážok z dôchodku, z čoho podstatná väčšina – vyše 39000 bola z dôvodu exekúcií. V roku 2009 to bolo iba 15 843. Jedná sa najmä o prípady starších ľudí, ktorí nesplácajú svoje záväzky nebankovým subjektom a telekomunikačným operátorom.

Ako sa vyvíjali zrážky dôchodkov od roku 2009?

zrazky dochodkov

O koľko môže dôchodca „vďaka exekúcii“ prísť?

Výška zrážky závisí od výšky dlhu. Podľa zákona však musí poberateľovi dávky zostať minimálne 60 % zo sumy životného minima. To znamená, že životné minimum je jedným zo základných faktorov, ktoré ovplyvňujú sumu z ktorej môže Sociálna poisťovňa vykonať exekučné zrážky z dôchodku.

Sociálna poisťovňa prepočítava dôchodcom v exekúcii zrážky od 1. Júla

dochodkyna rukyVzhľadom na to, že výška životného minima (ako rozhodujúci faktor pri stanovovaní zrážok v exekúcii) sa každoročne, vždy k 1.7. mení opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, od tohto dátumu dochádza k zmene vyplácaných dôchodkov. Tohto roku (od 1. júla 2013) sa výška životného minima zvýšila na 198,09 eura mesačne (pre dospelú fyzickú osobu). Základná suma, ktorá musí dôchodcovi zostať sa vypočíta ako 60 % zo sumy ŽM, teda 60% zo 198,09 €, to znamená, že poberateľovi dôchodku bude musieť ostať presne 118,85 € za mesiac. Základná suma pre vyživovanú osobu je od 1.7.2013 49,52 € mesačne (vypočíta sa ako 25 % zo sumy ŽM, teda 198,09 €).

Dôchodcovia nie sú typickými dlžníkmi

Napriek tomu, že exekúcií voči dôchodcom rýchle pribúda, seniori nepatria medzi typických dĺžnikov. Ich zastúpenie medzi neplatičmi síce v posledných troch rokoch mierne rastie, ale aj tak je na úrovni len 13 % spomedzi všetkých dlžníkov. Vyplýva to z prieskumu zrealizovaného spoločnosťou M.B.A. Finance, ktorá sa zaoberá inkasom a správou pohľadávok. Týchto 13 % tvoria ľudia nad 60 rokov, z ktorých väčšina sú dôchodcovia. Tí majú pritom najväčší problém hradiť dlhy z už aj tak dosť nízkeho dôchodku.

Najväčšie zastúpenie medzi dlžníkmi má veková skupina od 31-40 rokov, ktorá sa na celkovom počte neplatičov podieľa až 27 %. Druhou najproblematickejšou skupinou obyvateľstva sú ľudia od 41-50 (23 % z celkového počtu neplatičov). Najmenej nesplatených dlhov majú mladí ľudia do 20 rokov.

Veková hranica Zastúpenie dlžníkov podľa veku na Slovensku
menej ako 20 rokov 1,00%
od 21 – 30 rokov 19,00%
od 31 – 40 rokov 27,00%
od 41 – 50 rokov 23,00%
od 51 -60 rokov 17,00%
viac ako 60 rokov 13,00%

To, že seniori nefigurujú na prvom mieste v pomyselnom rebríčku dlžníkov ešte neznamená, že to tak zostane natrvalo. S nízkou valorizáciou dôchodkov a neustále sa zvyšujúcimi cenami na základné životné potreby (potraviny, ceny energií a náklady na lieky) sa môže situácia veľmi rýchle zmeniť v ich neprospech. Keďže starší ľudia sa ťažšie prispôsobujú a nemajú možnosť si privyrobiť, často riešia neočakávané finančné výdavky pôžičkami. Znižovanie kúpnej sily seniorov tak môže spôsobiť, že sa budú stále častejšie objavovať medzi dlžníkmi.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia