Podmienky na získanie hypotéky pre mladých sa od 1.4.2016 zmenia

Podmienky na získanie hypotéky pre mladých sa od 1.4.2016 zmenia
Photo by Paul Kapischka / Unsplash

Štátom dotovaná hypotéka, vďaka ktorej majú mladí ľudia možnosť získať vlastné bývanie s úrokom až o 3 percentuálne body nižším ako je štandardný úrok, bude od apríla dostupnejšia pre väčší okruh záujemcov. S účinnosťou od 1.4.2016 sa totižto zvyšuje hranica maximálneho príjmu pri ktorom si možno uplatniť štátny príspevok pre mladých. Nová hranica príjmu platná až do 30.júna 2016 je 1242,80 € pre žiadateľa jednotlivca. V prípade, že sú žiadateľmi manželia alebo partneri, ich spoločný príjem nesmie presiahnuť dvojnásobok príjmovej hranice, teda 2485,60€. Výhodou je, že príjmy dvoch žiadateľov sa posudzujú vždy spoločne, teda jeden môže zarobiť napríklad 600 € a druhý 1700 € – dôležité je aby ich spoločný príjem nepresiahol 2485,60 €.

Ak ste po novom roku získali vyšší plat ktorý len mierne prevýšil maximálny príjmový strop, nemusíte sa hneď s možnosťou získať zvýhodnenú hypotéku rozlúčiť. Pri posudzovaní nároku sa totižto berie do úvahy priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok, nie aktuálna výška platu.

Ako sa vypočíta výška príjmovej hranice?

Výška maximálnej príjmovej hranice sa mení každý štvrťrok, na základe priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (za štvrťrok predchádzajúci štvrťroku v ktorom bola podaná žiadosť o zvýhodnenú hypotéku) a vypočíta sa ako 1,3 násobok priemernej mzdy zistenej štatistickým úradom SR. Keďže v poslednom kvartáli roka 2015 sa zvýšila priemerná mzda o 95 € a 956 €, podstatne sa zvýšila aj príjmová hranica – zo súčasných 1119,30 € (tento limit platí až do 31. marca 2016) na 1242,80 €.

Pokiaľ sa len tak-tak zmestíte do hranice príjmu, žiadosť o poskytnutie štátom bonifikovanej hypotéky by ste nemali veľmi odkladať a spraviť všetko preto, aby ste si hypotéku vybavili najneskôr do konca júna. Nielenže sú úrokové sadzby naďalej veľmi priaznivé, ale v druhom kvartáli roka sú šance na získanie zvýhodnenej hypotéky najvyššie. Príjmový strop platný pre druhý kvartál roka sa odvíja od priemerného mesačného platu v poslednom štvrťroku, ktorý navyšujú trináste platy a rôzne koncoročné odmeny – takže v tomto období je okruh ľudí spĺňajúci podmienky pre poskytnutie najširší.

Hypotéka pre mladých sa poskytuje do sumy 50 000 € najviac však do 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Až o tri percentá nižší úrok platí počas prvých piatich rokov splácania, od šiesteho roku splácania sa zostatková istina úročí štandardným úrokom zvýšeným o tri percentá.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia