Podnikateľská pôžička nemusí byť drahá ani komplikovaná

Podnikateľská pôžička nemusí byť drahá ani komplikovaná

Rozhodli ste sa podnikať? Ako väčšina nádejných podnikateľov, pravdepodobne Vás trápi otázka financovania. Pokiaľ na začiatok nemáte žiadne vlastné úspory, na pomoc bánk sa príliš nespoliehajte. Prakticky všetky banky podmieňujú poskytnutie podnikateľskej pôžičky istou „firemnou históriou“. Požiadavky sú jasné a tvrdé: minimálne 1-2 roky podnikateľskej histórie doloženej daňovým priznaním, na základe ktorého sa posúdi, či má vôbec zmysel do firemného klienta investovať.

Pokiaľ na papieri firma nevyzerá príliš ružovo (prípadne sa jedná a novo vzniknutý subjekt) šance na získanie podnikateľského úveru z banky predsa len sú, také jednoduché to však nebude. Požaduje sa ručenie, či už nehnuteľnosťou na bývanie (prípadne na podnikanie) alebo finančným majetkom – samozrejme vždy aspoň v rovnakej hodnote ako je výška úveru.

Žiaľ, výsledná úroková sadzba býva pomerne vysoká, po zohľadnení všetkých rizík, napriek kvalitnému ručeniu. Keď k tomu pripočítame tvrdé podmienky a množstvo byrokracie, niet sa čomu čudovať, že množstvo podnikateľov na bankový sektor zanevrie. Potom zostáva hľadať alternatívne spôsoby na financovania podnikateľských zámerov.

Čo takto skúsiť mikropôžičku?

vybavujeme biznis uverJednu z možností financovania poskytuje štát, prostredníctvom mikropôžičiek vo výške od 2500 až do 50 000 EUR za výhodný úrok. Do mikropôžičkového programu Slovak Business Agency sa môžu prihlásiť aj začínajúci podnikatelia, ktorým komerčná banka odmietla poskytnúť zdroje. Tí musia agentúre preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov, u právnických osôb bezúhonnosť prekladajú všetci členovia štatutárneho orgánu.

Atraktívne podmienky so zaujímavým úročením

Ponuka mikropôžičiek Slovak Business Agency je skutočne lákavá: úroková sadzba sa pohybuje od 1,13 % p.a. do 9,03 % p.a. (pri tejto hranici väčšina komerčných biznis úverov iba začína). Jej výška sa stanovuje individuálne pre každého žiadateľa ako súčet základnej sadzby a marže. Základná sadzba je od začiatku roka stanovená pre Slovensko vo výške 0,53 %, výška marže sa vypočíta pre každého klienta osobitne, pričom do úvahy sa bude brať úverová história a rating príslušného žiadateľa.

V prípade omeškania so splátkou si bude SBA účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Mikropôžičky sa poskytujú so splatnosťou od 6 mesiacov do 4 rokov, s možnosťou odkladu splátok istiny až o 6 mesiacov. Peniaze je možné použiť výlučne na investície súvisiace s podnikaním, konkrétne na:

  • investičné projekty
  • na nákup hnuteľného či nehnuteľného majetku súvisiaceho s podnikaním
  • na rekonštrukciu, úpravu a opravu prevádzkových priestorov a technológií
  • na nákup potrebných materiálov, zásob či surovín
  • na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách, ktoré žiadateľ poskytuje

Je zabezpečenie povinné?

Áno, je. Každý záujemca o podnikateľskú pôžičku zo Slovak Business Agency je povinný poskytnúť zabezpečenie. Jeho rozsah a formu určuje SBA, berúc do úvahy rizikovosť podnikateľského plánu, výšku úveru a schopnosť splácať úver.

O pôžičku môže požiadať ktorýkoľvek podnikateľský subjekt so sídlom na území SR (aj v rámci bratislavského kraja), ktorý spĺňa podmienky mikropodniku – teda podnikateľ ktorý zamestnáva menej ako 10 ľudí s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 2 000 000 eur alebo malá firma, ktorá zamestnáva menej ako 50 ľudí s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 10 000 000 eur.

Na pôžičku nie je automatický právny nárok. SBA však neposkytuje len podnikateľské úvery, ale ich cieľom je aj pomôcť podnikateľom vyhľadať informácie prípadne vyriešiť otázky súvisiace s podnikaním.Skrátka cieľom je poskytovať služby komplexným spôsobom a to v rámci celého životného cyklu podnikateľa. Prioritou programu je udržanie zamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska. Agentúra sa snaží uľahčiť sprístupnenie financií podnikajúcim ženám a iným znevýhodneným skupinám – handicapovaným, seniorom, mladým tesne po škole či migrantom…Podporovanie podnikania rôznych marginalizovaných skupín je pritom novinkou. Tá sa zaviedla v súvislosti so zmenou názvu na SBA s účinnosťou od 1. Marca 2014. Dovtedy bola agentúra známa pod skratkou NARMSP (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) ktorá pôsobila na Slovensku 20 rokov.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia