Podpora v nezamestnanosti v roku 2015

Podpora v nezamestnanosti v roku 2015

Kto má nárok na podporu v nezamestnanosti v roku 2015, v akej výške sa poskytuje a ako dlho je možné túto dávku poberať? Odpovede na všetky dôležité otázky sa pokúsime zodpovedať v nasledovnom článku.

Podpora v nezamestnanosti je štátna sociálna dávka, ktorej cieľom je zmiernenie dočasného výpadku príjmu. Jej poskytovanie upravuje Zákon č. 46/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Podmienky vzniku nároku

Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie (povinne poistená osoba v nezamestnanosti – zamestnanec alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti), ktorá bola v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistená v nezamestnanosti po dobu minimálne dvoch rokov (teda 730 dní). Bez ohľadu na to, či ste boli zamestnaný na dobu neurčitú alebo ste si platili poistenie dobrovoľne je potrebné, aby ste si počas posledných troch rokov platili poistenie v nezamestnanosti 730 dní.

Osoba, ktorej skončil pracovný pomer na dobu určitú má nárok na dávku v nezamestnanosti po splnení nasledovných podmienok:

1)v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti minimálne 2 roky (730 dní) – či už ako zamestnanec s pracovným pomerom na dobu určitú alebo ako dobrovoľne poistená osoba

2)a zároveň ste počas predchádzajúcich 4 rokov neboli povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca (to znamená že ste napríklad nemali uzatvorený iný pracovný pomer na dobu neurčitú).

Po novom (od 1.1.2013) má nárok na dávku v nezamestnanosti aj osoba ktorá pracovala na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom (tzv. „dohodári“). Netýka sa to napríklad brigádnickej práce študentov, študentov vykonávajúcich odbornú prax a dohodárov, ktorí si poberateľmi invalidného, starobného či výsluhového dôchodku.

Tip na ďalšie čítanie: nezamestnaní majú nárok na získanie nenávratného príspevku na podnikanie

Absurdnosti v zákone

upsvarPodľa platnej legislatívy, spôsob ukončenia pracovného pomeru nemá vplyv na nárok na podporu v nezamestnanosti, jej výšku a ani dobu poskytovania. Preložené do ľudskej reči, v súčasnosti dostane dávku aj napríklad človek, ktorého zamestnávateľ prepustil potom, čo mu v stave opitosti spôsobil škody v rádoch desiatok tisícov eur. Hlavne že si platil poistné dva roky. Absurdností a medzier v zákonoch je pritom oveľa viac. V súčasnosti môže napríklad nastať stav (značne nespravodlivý) ak napríklad zamestnanec dostane výpoveď po odpracovaní dvoch rokov mínus jeden deň – teda 729 dní, kedy nebude mať nárok ani na podporu v nezamestnanosti, ani na výpovednú lehotu a ani na odstupné. Naopak ak by si tá istá osoba odpracovala dva roky plus jeden deň, začne mu plynúť dvojmesačná výpovedná lehota, počas ktorej si môže hľadať nové uplatnenie, ďalej má nárok na odstupné vo výške jedného mesačného platu a ešte môže poberať dávku v nezamestnanosti pol roka po skončení pracovného pomeru.

Výška podpory v nezamestnanosti v roku 2015

Od 1.Januára 2013 sa novelou zákona o sociálnom poistení zmenil okrem maximálneho a minimálneho vymeriavacieho základu aj dávka v nezamestnanosti. Jej výška po novom nepresiahne úroveň aktuálnej priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Pre druhý polrok 2015 tak bude maximálna výška podpory 874,50 € (v mesiaci ktorý má 31 dní) a 846,30 € (v mesiacu ktorý má 30 dní). Dôvodom tejto zmeny bolo priblížiť vyplácanú dávku k priemernej mzde.

Pri výpočte je dôležité vedieť, že dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50 % z denného vymeriavacieho základu.

Výšku dávky pre konkrétnu osobu vypočítame podľa jednoduchého vzorca:50 % x denný vymeriavací základ (DVZ) x počet dní v mesiaci

Denný vymeriavací základ (DVZ) sa vypočíta ako podiel súčtu vymeriavacích základov a počet dní rozhodujúceho obdobia. Maximálny denný vymeriavací základ sa vypočíta podľa vzorca 2xVVZ/365, to znamená pre prvý polrok 2013 to bude 56,4165 €.

Nemusíte sa zbytočne trápiť výpočtami, miesto toho môžete použiť kalkulačku na výpočet podpory (dávky) v nezamestnanosti:

Ako dlho sa poberá podpora v nezamestnanosti?

Takzvané podporné obdobie, počas ktorého sa vypláca dávka v nezamestnanosti trvá buď štyri alebo šesť mesiacov:

  • šesť mesiacov – ak bola daná osoba v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistená v nezamestnanosti najmenej 730 dní
  • štyri mesiace – ak bola osoba v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie poistená min. 730 dní

Po skončení podporného obdobia dostáva nezamestnaný úž len dávku v hmotnej núdzi. Tá sa poskytuje pre jednotlivca vo výške 61,60 € mesačne.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia