Poistenie auta

Poistenie auta

Prioritou každého vodiča, ktorý používa motorové vozidlo, je uzatvoriť čo najlacnejšie a najkvalitnejšie poistenie auta. Takzvané povinné zmluvné poistenie (PZP) musí mať každý vodič či chce alebo nie. Povinnosť uzatvoriť PZP s jednou z poisťovní, ktoré majú tento produkt v ponuke vyplýva zo Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Táto povinnosť majiteľovi vozidla vzniká už v prvý deň jeho použitia. PZP slúži na krytie škôd, ktoré by ste mohli spôsobiť tretej osobe alebo osobám pri prevádzke motorového vozidla. Ide o to, že ak spôsobíte autohaváriu, pri ktorej dôjde k poškodeniu alebo zničeniu auta cudzej osoby a k prípadným škodám na zdraví, poisťovňa vyplatí poškodeným osobám vzniknuté škody namiesto Vás. Limity poistné plnenia sú stanovené vyššie uvedeným zákonom a pre jednu poistnú udalosť sú maximálne limity dané nasledovne:

  • 5 mil. eur pre škody spôsobené na na zdraví alebo v prípade usmrtenia
  • 1 milión eur pre škody vzniknuté na majetku.

Ale pozor! Toto povinné zmluvné poistenie auta sa nevzťahuje na škody, ktoré by ste si spôsobili na vlastnom aute. Keďže majiteľom osobných áut viac záleží na svojom ako na cudzom majetku, často okrem povinného PZP uzatvárajú aj havarijné poistenie, vďaka ktorému získajú istotu, že ak dôjde k autonehode, odcudzeniu, živelnej udalosti alebo vandalizmu, získajú náhradu škody od svojej poisťovne.

Kedy sa oplatí uzatvoriť havarijnú poistku?

zena v auteHavarijné poistenie však nie je lacné, preto nie každému sa oplatí. Zástupcovia jednotlivých poisťovní sa svorne zhodujú na tom, že havarijné poistenie auta sa oplatí uzatvoriť najmä na novšie vozidlá. U bežných vozidiel nižšej a strednej triedy sa havarijné poistenie určite oplatí do veku 5-6 rokov, v prípade drahších modelov sa poistenie oplatí aj pre staršie autá. Taktiež platí, že pre nové automobily je výhodné uzatvoriť komplexné havarijné poistenie, ktoré kryje škody v prípade krádeže, nehody, vandalizmu alebo živelných pohrôm, pri starších modeloch je vhodné zvoliť iba vybranú kombináciu poistných rizík, ktoré majiteľ auta vidí ako najpravdepodobnejšiu. Takýmto spôsobom sa dajú ročne ušetriť desiatky až stovky eur. Ak je napríklad vozidlo na dobre stráženom mieste – napríklad väčšinu času parkuje v garáži rodinného domu, dá sa uzatvoriť poistenie iba proti havárii.

Doplnkové služby

Okrem vyššie uvedených typov je možné uzatvoriť aj rôzne pripoistenia auta. Bežným javom bývajú rozbité sklá a každý, kto už podobnú situáciu zažil vie, že výmena skiel nie je lacná záležitosť a ako často sa stáva, že dôjde k poškodeniu skla maličkým kamienkom. Zaujímavou službou je aj poistenie náhradného vozidla, ktoré je určené pre prípad ak je v dôsledku nehody poistené vozidlo nepojazdné, ako klient získate nárok na náhradné vozidlo ktoré môžete používať až do doby opravy Vášho auta.

 

Ako doplnkovú službu k poisteniu auta je vhodné uzatvoriť aj úrazové poistenie prepravovaných osôb, ktoré sa podľa zvoleného poisteného rizika bude vzťahovať na denné odškodné, trvalých následkov alebo smrti. Úrazové poistenie prepravovaných osôb sa týka všetkých osôb, vrátane vodiča, detí a všetkých spolucestujúcich.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia