Poistenie čelného skla ušetrí naháňanie vinníka a opletačky s poisťovňou

Poistenie čelného skla ušetrí naháňanie vinníka a opletačky s poisťovňou

Podľa štatistických údajov poisťovní sa každá štvrtá až piata škoda na motorovom vozidle týka práve poškodenia čelného skla.

Napriek tomu, že sa jedná o jednu z najčastejšie sa opakujúcich škôd, poisťovne žiadosti o preplatenie opravy alebo výmeny čelného skla v drvivej väčšine prípadov zamietajú.

Rozčarovaní ľudia si potom musia platiť výmenu čelného skla z vlastného vrecka. Nejedná sa pritom o malú položku: na bežnom aute stojí výmena skla 300- 500 €.

Nárokujete si na preplatenie z PZP? Veľké šance nemáte

Zamietnuté žiadosti o preplatenie výmeny, respektíve opravy autoskla majú spoločného menovateľa: keď sa poistné plnenie nárokuje v rámci povinného zmluvného poistenia. Keďže PZP je druhom poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, základným predpokladom je nahlásenie škody zo strany vinníka. Inými slovami, na to, aby vôbec začala poisťovňa prípad skúmať, je potrebné, aby sa našiel vinník, ktorý škodu spôsobil. A pozrime sa na vec objektívne, vinník sa ťažko hľadá, pokiaľ k poškodeniu skla došlo vymrštením kameňa spod kolies iného vozidla. Pri šoférovaní v 120 km rýchlosti je ťažké zaregistrovať, kolesá ktorého auta vymrštili kamienok priamo do vášho čelného skla. Ak by ste to aj skutočne spozorovali, druhým problémom bude naháňať a zastaviť vodiča auta, ktorý škodu spôsobil.

Inými slovami, ťažko sa bude dokazovať príčinná súvislosť, preto je vysoká pravdepodobnosť, že poisťovňa vydá zamietavé stanovisko.

NBS vydala jasné stanovisko

celne sko rozbiteJednotlivé poisťovne riešia tisícky podobných prípadov, každá má však svoje zaužívané postupy. Z dôvodu nejednotného prístupu poisťovní zasiahla Národná banka Slovenska, ktorá v minulom roku vydala stanovisko týkajúce sa preplácania opravy čelného skla spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla. Podľa tohto stanoviska „škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke motorového vozidla, ide o absolútnu objektívnu zodpovednosť za škodu a prevádzkovateľ sa za žiadnych okolností nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za vznik takejto škody.“ V stanovisku NBS sa potom uvádza, že vymrštenie kameňa spod kolies motorového vozidla je takouto okolnosťou ktorá má pôvod v prevádzke. Bez prevádzky vozidla by teda k vymršteniu kameňa nedošlo. V závere úrad dohľadu nad finančným trhom NBS uvádza, že pokiaľ majiteľ vozidla, ktorý spôsobil škodu na skle iného auta svoju vinu uzná, nahlási a má uzatvorené PZP, poisťovňa bude musieť preplatiť opravu alebo výmenu poškodeného čelného skla spôsobenú kameňom. Napriek jednoznačnému vyjadreniu NBS, toto stanovisko nie je právne záväzné. Inými slovami, poisťovne môžu postupovať tak ako doteraz.

Vodiči, ktorí sa spoliehajú na zákonnú poistku majú dôkazné bremeno na svojich pleciach

Opletačkami s poisťovňou ohľadom preplácania výmeny čelného skla sa dá predísť pomerne jednoducho – uzatvorením poistenia čelného skla. To poisťovne ponúkajú najčastejšie ako súčasť havarijnej poistky (napríklad Allianz Slovenská poisťovňa, Genertel, Generali… ) Druhou možnosťou je uzatvorenie samostatného poistenia bez nutnosti uzatvárať havarijné poistenie (ktoré samozrejme vychádza o niečo drahšie). Bez ohľadu na to, pre ktorú z dvoch vyššie uvedených možností sa rozhodnete, vinníka už na cestách nebudete musieť hľadať. Poisťovňa Vám preplatí faktúru za opravu či výmenu, a to až do výšky poistnej sumy. Napríklad Kooperativa si pri poistnej sume 350 € pýta za poistenie čelného skla 49 €. V prípade, že by sa stala poistná udalosť je oprava zdarma, no pri výmene je nutná spoluúčasť 5 %.

Samostatné poistenie čelného skla ponúka aj Wuestenrot – ich klienti majú na výber z dvoch variant poistnej ochrany so sumou 200 € alebo 500 €. Zaujímavú ponuku si pripravila spoločnosť Autosklo Hornet, s.r.o., ktorá ponúka produkt ochrany pre prípad vzniku poškodenia čelného skla s bezkonkurenčnou cenou od 19 € za rok.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia