Poistenie kritických chorôb: finančná pomoc pri závažnom ochorení

Poistenie kritických chorôb: finančná pomoc pri závažnom ochorení

Každoročne zomrie na Slovensku niečo cez 50 000 ľudí. Príčinou smrti sú v drvivej väčšine prípadov závažné choroby. Do rebríčka najčastejších ochorení, na ktoré zomierame a ktoré majú negatívny dopad na kvalitu života ľudí môžeme smelo zaradiť choroby obehovej sústavy a nádorové ochorenia. Túto skutočnosť dokazujú aj analýzy najviac opakovaných diagnóz v likvidačných spisoch jednotlivých poisťovní. Nelichotivé prvenstvo si dlhodobo drží infarkt, na ďalších priečkach sa umiestňujú mozgové príhody a zhubné nádory. Podľa štatistík je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že Vás postihne jedno z vyššie uvedených ochorení ako trvalé následky úrazu.

Najohrozenejšia skupina sú štyridsiatnici

lekarka pri praciV štatistikách sa prejavujú aj ďalšie negatívne trendy – priemerný vek výskytu závažného ochorenia sa neustále znižuje a ohrozenou kategóriou sú štyridsiatnici. Navyše Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny s najvyšším počtom úmrtí na civilizačné choroby. Posun výskytu kritických ochorení od staršieho veku smerom k strednému a mladšiemu veku má viacero dôvodov, ktoré nám lekári neustále opakujú, no my si ich akosi neberieme k srdcu: dlhodobý stres, nedostatok pohybu, sedavé zamestnanie, zlá životospráva, obezita…

Z dôvodu vysokého výskytu týchto ochorení je vhodné uzatvoriť poistenie kritických chorôb – či už ako samostatnú poistku alebo ako pripoistenie k životnému poisteniu. Podľa Allianz Slovenskej poisťovne má uzatvorené pripoistenie kritických chorôb iba 7% životných poistiek.

Zmyslom poistenia kritických chorôb je pomoc pri financovaní prípadnej liečby a rehabilitácii, a úhrada za nadštandardnú lekársku starostlivosť, môžeme ho tak smelo nazvať ako doplnok k štátnemu zdravotnému poisteniu.

Dôvodom na uzatvorenie pripoistenia kritických chorôb je zabezpečenie rodiny

Okrem pomoci pri financovaní nákladnej liečby, pacient a jeho rodina často potrebuje riešiť otázku náhrady príjmu – to sa týka najmä ľudí ktorých postihne závažné ochorenie v produktívnom veku, rodičov nezaopatrených detí, hypotekárnych dlžníkov a podobne. S pracovnou neschopnosťou sa musí každý človek a jeho rodina vyrovnať s náhlym výpadkom príjmov, navyše s nejasnou budúcnosťou, kedy sa rodine vráti pôvodný štandard. Aj v otázke výpadku príjmu môže podať pomocnú ruku práve poistenie. Práve zabezpečenie rodiny je jedným z hlavných dôvodov, prečo Slováci uzatvárajú pripoistenie kritických chorôb(49%, podľa prieskumu ING životnej poisťovne).

Poistiť si môžete riziko jednej choroby, ale aj skupinu 60 ochorení a diagnóz

Dnes je možné poistiť si od jednotlivých chorôb až po celé rozsiahle skupiny rizík – napríklad aj niekoľko desiatok rôznych ochorení a zákrokov, napr. hluchotu, slepotu, stratu reči, kliešťovú encefalitídu, sklerózu multiplex či transplantáciu životne dôležitých orgánov. Poisťovne vyplatia dohodnutú poistnú sumu aj v prípade operácie aorty či srdcových chlopní. Kvalita poistenia je daná výškou poistnej sumy a počtom chorôb, ktoré poistenie kryje. Čo sa týka výšky poistnej sumy, ideálne je uzatvoriť zmluvu na sumu vo výške 2-3 ročných platov, nakoľko je predpoklad, že závažné ochorenie si vyžaduje dlhodobú liečbu.

Najčastejšou chybou, ktorú Slováci robia pri uzatváraní zmluvy je podpoistenie. Poistná suma, na ktorú si zvyčajne uzatvárame poistenie kritických chorôb je niekoľko tisíc eur, pričom by sa mala pohybovať skôr v rádoch desiatok tisícov eur.

Poistiť sa pre prípad závažných ochorení je možné takmer v každom veku – od mladých ľudí až po seniorov, treba však brať do úvahy, že väčšina poisťovní vyžaduje lekársku prehliadku, aby sa vylúčila existencia ochorení pri podpise zmluvy. Požiadavka na lekársku prehliadku sa vyžaduje v závislosti od veku klienta a od poistnej sumy v riziku. Pripoistenie kritických chorôb podlieha čakacej lehote v dĺžke niekoľkých mesiacov, v závislosti od podmienok konkrétnej poisťovne.

Koľko to stojí?

Na cenu poistného bude mať okrem poistnej sumy a počtu ochorení v „balíku“ veľký vplyv aj vek klienta. Pre mladého človeka vo veku do 30 rokov vyjde kvalitné poistenie kritických chorôb 5-8 € mesačne (pri poistnej sume 20 000 €). Taký päťdesiatnik zaplatí za to isté minimálne päťkrát viac.

Dá sa predpokladať, že dopyt po poistení závažných ochorení bude stále vyšší. Možnosti súčasnej medicíny a liečby mnohých ochorení majú totižto pred tými finančnými čoraz väčší náskok. Efekt roztvárajúich sa nožníc medzi možnosťami liečby a financovaním zdravotníctva bude bezpochyby pokračovať. Najmodernejšie postupy liečby a zdravotnej starostlivosti sa tak nezaobídu bez finančných príspevkov pacientov, ktoré môže výrazne uľahčiť práve poistenie.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia