Poistenie schopnosti splácať úver - nevyhnutnosť alebo zbytočný luxus?

Poistenie schopnosti splácať úver - nevyhnutnosť alebo zbytočný luxus?

V prípade, že si chcete vybaviť úver alebo pôžičku, istotne z peňažného ústavu neodíde bez toho, aby Vám neponúkli poistenie schopnosti splácať úver. Pracovník v pobočke Vás bude presviedčať, že ak prídete o zamestnanie, stanete sa invalidným alebo nedajbože zomriete, o Vaše splátky bude postarané a Vy a Vaša rodina budete mať oveľa ľahšiu situáciu ako keby ste museli splátky naďalej hradiť z vlastného vrecka…Je potom na dlžníkovi, aby zvážil všetky pre a proti. Poistenie mesačné splátky navyšuje a keďže si beriete úver, peňazí asi nie je nazvyš a každé euro sa zíde. Navyše ani to najdrahšie poistenie nezaručuje neobmedzené poistné krytie.

Výhodné najmä pre veriteľov…

risk_cTak ako to teda je s poistením úveru? Oplatí sa to? V prvom rade treba povedať, že poistenie schopnosti splácať je výhodné hlavne pre veriteľa – teda pre finančné inštitúcie ktoré poskytujú úvery, nakoľko v prípade, že sa klient dostane do platobnej neschopnosti, prevezme zaňho splátky poisťovňa. Preto každý poskytovateľ úverových produktov odporúča zriadiť si takéto poistenie. Pre zjednodušenie celého procesu veritelia ponúkajú možnosť dohodnúť poistenie s partnerskou poisťovňou (často v rámci jednej skupiny – napríklad Československá obchodná banka ponúka poistenie prostredníctvom ČSOB poisťovne, Poštová banka prostredníctvom Poisťovne Poštovej banky…) priamo na pobočke banky, kde je možné uzatvoriť hneď aj poistnú zmluvu. Aby klient nemal so splátkou poistného žiadne starosti navyše, poistné je súčasťou mesačnej splátky úveru.

Poistiť si môžete splátky hypotekárneho úveru, spotrebného úveru, pôžičiek, leasingu prípadne aj revolvingového úveru na kreditnej karte.

Výber z rôznych súborov poistení

Poistenie jednotlivých rizík sa ponúka štandardne vo viacerých súboroch poistenia, pričom každý má iný rozsah poistného krytia. Štandardne, aby sa situácia príliš nekomplikovala, dostanete na výber z dvoch možností:

  1. Základný balík – zahŕňa poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity alebo smrti
  2. Rozšírený balík – obsahuje okrem vyššie uvedených rizík navyše aj poistenie pre prípad straty zamestnania, čo je najčastejším dôvodom platobnej neschopnosti dlžníkov.

Oplatí sa?

Vráťme sa však k pôvodnej otázke a síce či sa takéto poistenie pre klienta finančnej inštitúcie vôbec oplatí. Pri pôžičkách a úveroch na nižšie sumy (povedzme do 3000 €) by sa dalo povedať, že mesačné splátky by sa poistením zbytočne navyšovali. Ak by aj došlo k poistnej udalosti a vy by ste stratili príjem, vždy sa dá dlh v nižšej sume vyrovnať – či už s pomocou rodiny alebo priateľov, prípadne sa dá s veriteľom dohodnúť na odklade splátok alebo znížení mesačnej splátky predĺžením splatnosti. Radšej si preto peniaze, ktoré neminiete na poistné odkladajte na sporiaci účet a vytvorte si finančnú rezervu pre prípad, že by ste na pár mesiacov prišli o príjem. Z vytvorenej rezervy potom môžete pár mesiacov platiť splátky úveru, ak by došlo k najhoršiemu. Oveľa pravdepodobnejšie však je, že k žiadnemu katastrofickému scenáru nepríde a vy môžete ušetrené peniaze použiť na čokoľvek iné, ideálne ak ich použijete na predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku úveru a zbavenie sa dlhov. Pravdepodobnosť trvalej invalidity alebo smrti je veľmi nízka a preto poisťovne práve na základnom balíku najviacej profitujú.

Oveľa častejším prípadom, kedy sa klienti finančných inštitúcií dostávajú do platobnej neschopnosti, je strata zamestnanie, a preto je aj o komplexnejšie balíky poistenia vysoký záujem, napriek tomu, že sú niekoľko násobne drahšie. Poistné riziko straty zamestnania si objednávajú najmä ľudia v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, nakoľko vedia, že akonáhle zostanú bez práce, nemusia si nové uplatnenie nájsť aj niekoľko mesiacov. Obyvatelia bratislavského kraja radšej volia základný balík, nakoľko sa spoliehajú na to, že v prípade straty práce si novú ľahko nájdu.

Poistné podmienky neberte na ľahkú váhu

Predtým, než sa rozhodnete pre konkrétnu poisťovňu a poistný produkt, je nevyhnutné vyhradiť si čas na dôkladné štúdium poistných podmienok, aby ste presne vedeli v akých prípadoch prevezme poisťovňa splátky úveru za Vás. Tak napríklad pri nezamestnanosti je často určený maximálny počet mesačných splátok, ktoré poisťovňa uhradí – napríklad maximum 12 a potom bez ohľadu na to, či si novú prácu nájdete alebo nie, budete musieť začať splácať, napriek tomu, že ste si poctivo platili poistné. Alebo taká karenčná doba – čo je obdobie, počas ktorého poisťovňa nevypláca peniaze, ak keď už poistná udalosť nastala, v našom prípade nezamestnanosť. V každej poisťovni je karenčná doba odlišná a môže sa pohybovať v rozsahu niekoľkých týždňov až niekoľkých mesiacoch. V praxi to znamená, že ak je karenčná doba 60 dní, tak nezamestnaný dlžník si musí hradiť splátky úveru naďalej sám a to až dva mesiace od vzniku nezamestnanosti. V prípade, že si ani po dvoch mesiacoch prácu nenájde, až vtedy prevezme splátky poisťovňa.

Ak si myslíte, že so „systémom vybabrete“ a hneď po vyčerpaní finančných prostriedkov z úveru dáte výpoveď alebo sa hodíte na PN a splácanie prenecháte poisťovni, tak sa veľmi mýlite. Na to sa poistenie vôbec nevzťahuje.

O poistení je vhodné uvažovať najmä pri záväzkoch na dlhšie obdobie

Oveľa viac sa oplatí uvažovať o poistení schopnosti úver splácať, ak si beriete úver vo väčšom objeme alebo hypotéku. Hypotekárny úver je často záväzok na niekoľko rokov až desaťročí a v prípade, že by ste sa dostali do zlej finančnej situácie, tak by asi bol problém hradiť splátky iba z úspor. Pri väčších záväzkoch tak radšej nešpekulujte, ale radšej si úver poistite. V takomto prípade by ste si mali porovnať cenové ponuky jednotlivých poisťovní a hlavne by ste sa mali zamerať na rozsah poistného krytia. Výška mesačnej splátky sa vďaka poisteniu navýši o niekoľko desiatok eur, výsledná cena bude závisieť od viacerých faktorov, napríklad od veku klienta, výšky úveru a doby jeho splatnosti.

Viaceré bankové domy ponúkajú pri poistení úveru aj rôzne zľavy z poplatkov (za poskytnutie, či za vedenie úverového účtu), prípadne poskytujú zvýhodnenie úrokovej sadzby o niekoľko desatín percent.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia