Poistenie stavby chráni Váš majetok od základov

Poistenie stavby chráni Váš majetok od základov

Rozostavané objekty boli od nepamäti terčom dlhoprstých. Čím viac je stavba na okraji obývanej časti alebo dokonca úplne mimo nej, tým lepší raj pre zlodejov a šanca na nenápadné vplýženie sa do nestráženého objektu, kde sa potom kradne všetko, čo nie je prikované k zemskému jadru. Čoraz častejšie sú nešťastí majitelia rozostavaných rodinných domov okradnutí nie v noci, ale za bieleho dňa. Časté sú prípady krádeží stavebného materiálu a náradia (ktoré si za drahé peniaze požičiate a potom to musíte ešte aj požičovni v plnej výške zaplatiť) ale kradnú sa aj úplne nové krbové vložky, rádiatory, tepelné čerpadlá, bojlery, sanita a okná.

Ak patríte k tým šťastlivcom, ktorí o vykrádaní rozostavaných stavieb iba počuli, no na vlastnej koži ju zatiaľ nezažili, istotne si pri počúvaní hrôzostrašných príbehov súcitne vzdychnete a dúfate, že Vám sa to nestane. Dúfať však nestačí a treba proti tomu niečo robiť.

Ako sa brániť?

tehlyRiziko, že nevítaná návšteva zavíta na Váš pozemok, je vysoká počas celého roka, preto nič nenechávajte na náhodu. Najmä pri stavbách, do ktorej „nalievate“ svoje celoživotné úspory a na ktorú si väčšina ľudí berie hypotéku, ktorú treba ešte dlhé roky poctivo splácať. Keďže zabezpečenie rozostavaných objektov je oveľa náročnejšie ako skolaudovaných, kde sa dá pracovať na mechanickom ale aj elektronickom zabezpečení, jediným efektívnym riešením je kvalitné poistenie stavby.

Je na každom staviteľovi, či takéto poistenie uzatvorí alebo nie. Služba poistenia stavby nie je lacná (a väčšina ľudí, ktorí stavajú dom nemá veľa peňazí nazvyš), výrazne však pomôže, ak dôjde k najhoršiemu. Poistenie stavby je nepovinné, výnimkou je situácia, ak výstavbu rodinného domu financujete z hypotekárneho úveru alebo stavebného úveru. V takom prípade bude poistenie stavby základnou podmienkou získania úveru. Druhou podmienkou je potom vinkulácia poistného plnenia v prospech budúceho veriteľa. Vinkulácia poistného plnenia v prospech banky znamená iba toľko, že ak sa stane nejaká škoda, voči ktorej bol objekt poistený, poistné plnenie bude vyplatené veriteľovi.

Ak si stavbu financujete z vlastných úspor a rozhodnete sa ju poistiť, tak poistka bude samozrejme v prípade poistnej udalosti vyplatená Vám priamo na účet.

Väčšina hypotekárnych bánk Vám spolu s úverom ponúkne možnosť uzatvoriť poistenie v partnerskej poisťovni, s ktorým sa spravidla spájajú nejaké výhody – napríklad odpustenie poplatku za poskytnutie či malá zľava z úrokovej sadzby. Nie je však na škodu, ak si spravíte prieskum trhu a na cenu poistného stavby sa informujete aj u konkurenčných poisťovní.

Stavbu si môžete dať poistiť v ktoromkoľvek štádiu rozostavanosti. Na účely poistenia poisťovne chápu rozostavanú stavbu ako takú, ktorej bolo vydané stavebné povolenie alebo ktorá bola ohlásená, pričom stavebné práce už museli začať. Za rozostavanú sa považuje až do doby začiatku jej užívania alebo až do kolaudácie. Po skolaudovaní domu sa táto skutočnosť nahlási poisťovni a potom je možné ďalšie pokračovanie zmluvného vzťahu vo forme poistenia domu ale aj domácnosti.

Špecifikom pri poistení rozostavaných stavieb je, že sa spravidla poisťujú na budúcu hodnotu, vzhľadom na to, že aktuálna hodnota sa vďaka výstavbe neustále mení. Pre klienta ale aj pre poisťovňu by dosť nepraktické, zakaždým, keď sa na dome niečo spraví prepoisťovať na väčšiu hodnotu. To znamená, že je jedno, či dom má iba múry, základovú dosku alebo okná, pri uzatváraní zmluvy sa vychádza z budúcej hodnoty objektu. Pri výpočte poistnej sumy sa berú do úvahy faktory ako je podlahová plocha, či sa nachádza v obytnej časti obce alebo mimo nej, ako ďaleko je od obývanej časti a podobne.

Poistenie stavby ponúkajú na slovenskom trhu všetky väčšie poisťovne. Klient si môže vybrať z viacerých balíkov poistenia, každý s inými poistnými rizikami. V základných balíkov bývajú zahrnuté poistné riziká ako požiar, výbuch, víchrica, krupobitie, krádež či lúpež. Drahšie súbory poistenia obsahujú aj poistenie proti vandalizmu po vlámaní, škody spôsobené pádom predmetov či nárazom vozidla, pádom lešenia, povodňami, záplavami, lavínami, zosuvmi pôdy či ťarchou snehu.

Poistenie úrazu a zodpovednosti za škodu by malo byť samozrejmosťou

Veľmi odporúčanou možnosťou je uzatvorenie poistenia úrazu a poistenia zodpovednosti za škodu, najmä ak staviate svojpomocne a na stavbu Vám chodia pomáhať kamoši, bratia a bratranci… Poisťovňa v prípade smrti úrazom, trvalých alebo prechodných následkov v dôsledku úrazu niektorého z dobrovoľných pracovníkov preplatí liečebné náklady a škody na majetku, živote a zdraví vrátane regresných náhrad zdravotnej a sociálnej poisťovne. Ak by sa počas sobotnej brigády niečo niekomu na stavbe stalo (a často sa to aj stáva…) tak by Vás mohol takýto úraz vyjsť drahšie ako aj stavba celého domu s luxusným vybavením, najmä ak by mal úraz trvalé následky alebo by bol dokonca smrteľný.

Pozorne čítajte a porovnávajte…

Pred samotným uzatvorením poistky je potrebné podrobne si naštudovať limity poistného plnenia a samozrejme aj podmienky, aby ste vedeli, čo Vám poisťovňa, v akom rozsahu a za akých podmienok preplatí.

Poisťovne totižto nepreplácajú krádeže stavebného materiálu a náradia, pokiaľ nebol zabezpečený proti krádeži v súlade s podmienkami zmluvy. Pod zabezpečením sa má na mysli najmä ohradenie pozemku a stavebný materiál či náradie musia byť uzamknuté k inému nepremiestniteľnému predmetu na pozemku. Pokiaľ stavebný materiál nie je možné takýmto spôsobom zabezpečiť (vzhľadom na jeho tvar, veľkosť, hmotnosť) tak podľa požiadaviek poisťovní musí byť zabezpečenie primerané obvyklým okolnostiam a technickým možnostiam.

Treba si uvedomiť, že každá poisťovňa Vám Vašu stavbu poistí, no pri podpise zmluvy nebude skúmať, či ste ju zabezpečili v súlade s podmienkami. To sa bude skúmať až potom, ako nastane poistná udalosť, vtedy však býva na štúdium a zabezpečovanie neskoro…

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia