Poisťovňa Poštovej banky a.s. - profil spoločnosti

Poisťovňa Poštovej banky a.s. - profil spoločnosti

Rovnako ako Poštová banka, aj Poisťovňa Poštovej banky sa zameriava na získavanie klientely v malých mestách a dedinách, ktorým poskytuje širokú škálu poistenia, so zameraním na cestovné poistenie, poistenie osôb, majetku a bývania.

Z histórie

Spoločnosť až do polovice roka 2008 pôsobila pod obchodným menom Poisťovňa Tatra. Po zmene akcionárskej štruktúry, kedy 100 % akcií získala Poštová banka, došlo k zmene obchodného mena a zaradeniu poisťovne pod skupinu Poštovej banky. História spoločnosti však siaha až do roku 1940 (kedy pôsobila pod názvom Tatra poisťujúca účastinná spoločnosť) – táto patrila potom ešte niekoľko rokov medzi najväčšie poisťovne na Slovensku. Zaujímavosťou je, že v tej dobe bolo v ponuke iba poistenie proti škodám spôsobených bleskom a požiarom, pričom už v tomto období sa poisťovalo na pomerne vysoké sumy. Postupom času pribúdali aj iné poistné riziká ohrozujúce majetok ako napríklad víchrice a povodne.

Poistovna PBV súčasnosti je samozrejme rozsah poistných služieb oveľa širší. V ponuke sa nachádzajú produkty kapitálového a investičného životného poistenia, poistenie pohrebných nákladov,  bývania, domácnosti, detské ale aj cestovné poistenie a asistenčné služby. Najväčšiu časť ziskov spoločnosti však tvorí poistenie schopnosti splácať úvery, ktoré uzatvára na rôzne druhy úverov poskytovaných materskou spoločnosťou. Tento mimoriadne úspešný produkt sa vzťahuje na úverové produkty Poštovej banky: Dostupná pôžička, Lepšia splátka, Stavebný úver so sporením a Pôžička na bývanie. Poistnú zmluvu je možné uzatvoriť priamo na pobočke PB, pri podpise úverovej zmluvy. Výhodou je, že klient nemusí zvlásť platiť splátku poistného a splátku úveru, ale obe môže poslať v jednej splátke. Poisťovňa ponúka možnosť výberu z dvoch alternatív: základný súbor poistenia (ktorý Vás a Vašu rodinu ochráni v prípade invalidity, pracovnej neschopnosti či úmrtia) a komplexný súbor poistenia, ktorý navyše okrem vyššie uvedeného pokrýva aj stratu zamestnania a následnú nezamestnanosť.

Veľmi úspešným produktom  je aj poistenie pohrebných nákladov – jedná sa o poistenie pre prípad smrti poisteného s neurčitou poistnou dobou (až do momentu úmrtia poisteného a s obmedzenou platenia). Počas obmedzenej doby platenia sa poistné platí mesačne. Klient si môže vybrať výšku poistnej sumy – 1 500 €, 2 000 € alebo 3 000 €, pričom zmluvu môže uzatvoriť klient od 30-80 rokov bez nutnosti absolvovať zdravotnú prehliadku.

Základné informácie a kontakty

Adresa / sídlo spoločnosti / korešpondenčná adresa Poisťovňa Poštovej banky, a. s.Dvořákovo nábrežie 4

811 02 Bratislava

Telefón / Infolinka +421 2 3300 0031
Email info@ppabk.sk
Web stránka http://www.ppabk.sk
IČO 31405410

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia