Porovnanie PZP online pre zaručene najlacnejšie ceny

Porovnanie PZP online pre zaručene najlacnejšie ceny

Povinné zmluvné poistenie alebo skrátene PZP, tiež nazývané aj ako zákonná poistka je upravené a definované v Zákone o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v Z.z č.381/2001. Podľa tohto zákona musí každý, kto používa motorové vozidlo uzatvoriť zmluvu o PZP s jednou z poisťovní, ktorá má tento produkt v ponuke (či už sa jedná o osobný automobil, motocykel, prívesný vozík alebo iné motorové vozidlo).

Využite PZP porovnanie

Keďže na slovenskom trhu je množstvo poisťovní, ktoré ponúkajú tento produkt, niekedy je ťažké sa v ich ponuke zorientovať. Na prvý pohľad vyzerajú ponuky veľmi podobné, poisťovne ponúkajú zľavy za bezškodový priebeh, non stop asistenčné služby ale aj iné benefity. Často však o výbere konkrétneho produktu rozhoduje cena.

Finančne ale aj časovo najvýhodnejším spôsobom porovnania ponúk jednotlivých poisťovní je práve porovnanie PZP online, vďaka ktorému získate najlacnejšie povinné zmluvné poistenie.

Prečo využiť porovnávač cien?

 • získajte ponuky od jednotlivých poisťovní prehľadne zobrazené na jedenom mieste, stačí ak len jeden krát zadáte požadované údaje
 • stačí vyplniť krátky formulár ktorý nezaberie viac ako pár minút a ktorý Vás k ničomu nezaväzuje (jeho použitie je ZDARMA)
 • možnosť uzatvoriť najlacnejšie PZP online a ihneď
 • ceny sú aktualizované podľa najnovších cenníkov poisťovní, po vyplnení formulára tak získate aktuálne ceny

PZP baner 600

Dokedy je najneskôr potrebné uzatvoriť poistenie?

Pre tuzemské vozidlo vzniká jeho držiteľovi povinnosť uzatvoriť povinné poistenie najneskôr v prvý deň jeho použitia. Ak ste auto kúpili v zahraničí, tak Vám táto povinnosť vzniká pri vstupe na územie SR. Po jeho uzatvorení dostanete zo svojej poisťovne takzvanú Bielu kartu, ktorá slúži ako doklad o platnom uzatvorení PZP. Každý vodič by ju mal mať vždy vo svojom vozidle, nakoľko pri dopravnej kontrole ju musí na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť. V opačnom prípade riskujete pokutu.

Biela karta obsahuje informácie o držiteľovi vozidla a základné údaje o type auta akými sú model, značka, výrobné číslo, číslo osvedčenia o evidencii motorového vozidla, údaje o poisťovni, ktorú kartu vydala a o období platnosti povinného zmluvné poistenia. V zahraničí sa ako doklad o uzatvorení povinného poistenia používa výlučne Zelená karta, ktorú tiež obdržíte od svojej poisťovne.

V prípade nezaplatenia alebo neplatnej zmluvy hrozí majiteľovi vozidla pokuta vo výške až 3300 € a v prípade, že takýto vodič zaviní nehodu, bude musieť v plnej výške uhradiť vzniknuté škody na majetku alebo na zdraví.

Čo kryje povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie kryje riziko škôd, ktoré by ste ako vodič mohli spôsobiť tretej osobe alebo osobám pri prevádzke motorového vozidla. Poisťovňa tak namiesto Vás uhradí vzniknuté škody tretím osobám, ak ste nehodu zapríčinili vy. Toto poistenie sa však nevzťahuje na škodu vzniknutú na Vašom vlastnom vozidle, ktorú si spôsobíte vlastným zavinením. Pre takéto prípady sa odporúča uzatvoriť havarijnú poistku.

Limity

Pod limitom poistného plnenia sa rozumie najvyššia suma, ktorú poisťovňa vyplatí pri plnení jednej škodovej udalosti. Limity sú dané zákonom a to nasledovne:

 • 5 miliónov EUR pre škody spôsobené na zdraví respektíve pri usmrtení
 • 1 milión EUR pre škody vzniknuté na majetku

Za majetkové škody sa podľa vyššie uvedeného zákona považujú:

 • škody vzniknuté poškodením, zničením, krádežou alebo stratou veci
 • ušlý zisk
 • náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatnení si vyššie uvedených nárokov

Aké zľavy ponúkajú jednotlivé poisťovne?

percenta kockyOkrem vyššie uvedených limitov, ktoré poisťovniam vyplývajú zo zákona, každá poisťovňa v prípade uzatvorenia zmluvy o povinnom zmluvnom poistení ponúka aj množstvo iných poistných produktov a zvýhodnení formou zliav a benefitov.(napríklad úrazové poistenie vodiča, zľavu z havarijného poistenia alebo z cestovného poistenia, non stop asistenčné služby a podobne…)

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

 • Generali Slovensko ponúka vstupný bonus vo výške až 60 %
 • Čím je vyšší vek vodiča, tým nižšia cena poistenia
 • V prípade, že jazdíte len na území Slovenska a Českej republiky alebo Slovenska a Maďarska, prípadne Slovenska a Poľska, tak získate dodatočnú zľavu vo výške až 10 %
 • Nižšiu cenu získate aj v prípade, že poistenie uzatvoríte telefonicky alebo prostredníctvom internetu priamo na web stránke spoločnosti
 • Zľavu automaticky získavajú rodičia, ktorí majú aspoň jednu dieťa mladšie ako 15 rokov
 • V prípade, že ste majiteľom viac ako jedného motorového vozidla a každé poistíte v Generali, získate lepšiu cenu pre každé poistené motorové vozidlo
 • Individuálna zľava ušitá na mieru pre každého až do výšky 15 %
 • a navyše praktické asistenčné služby úplne zadarmo

Union poisťovňa, a.s.

 • Union poskytuje bonus vo výške až 50 % za bezškodovosť nielen pre nových, ale pre všetkých klientov
 • Nižšia cena poistného v prípade, že uzatvoríte PZP online na web stránke www.union.sk
 • Pre klientov Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne je pripravená vernostná zľava vo výške 5 %
 • Union ponúka atraktívne ceny povinného zmluvného poistenia vo výške od 69 € za rok

Genertel poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa ponúka výrazné zníženie cien – nedávno odštartovala akciu totálny výpredaj povinného zmluvného poistenia so zľavami až do 70 %
 • Genertel ako prvá zaviedla systém Bonus-Malus, na čom profitujú zodpovední vodiči ktorí dlhodobo jazdia bez nehody

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

 • podobne ako konkurencia, aj Komunálna poisťovňa odmení vodičov za bezškodový priebeh zľavami až do výšky 60 %
 • dôchodcovia nad 70 rokov a zdravotne ťažko postihnutí (s preukazom ZŤP) budú mať cenu poistného o polovicu nižšiu
 • asistenčné služby zadarmo
 • pri ročnej platbe poistného získate ušetríte až 3 % z vypočítanej ceny
 • pri zriadení poistného online získate cenové zvýhodnenie až do 50 % podľa kategórie vozidla

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

 • bonus za bezškodový priebeh a pre dôchodcov nad 70 rokov do výšky 60%
 • pri viacerých vozidlách množstevná zľava
 • v cene je zahrnuté aj krytie škôd na vlastnom vozidle spôsobené živelnou pohromou (štandardne je toto riziko súčasťou havarijného poistenia)
 • o 3 % nižšia cena v prípade ročnej platby
 • úrazové poistenie vodiča a posádky zadarmo
 • obchodná zľava do výšky 15%
 • v cene sú zahrnuté asistenčné služby v prípade poistnej udalosti

UNIQA poisťovňa, a.s.

 • bonus vo výške 50 % za bezškodovosť a bonus za vernosť (vernostný program pre klientov)
 • bezplatné non stop asistenčné služby (UNIQA Assistance) ktoré platia v rámci SR aj v zahraničí
 • možnosť uzatvorenia výhodného pripoistenia pre vodiča (úrazového poistenia pre prípad smrti alebo trvalých následkov v dôsledku havárie a pripoistenie právnej ochrany)

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 • zvýhodnené sadzby pre klientov Wüstenrot poisťovne alebo Wüstenrot stavebnej sporiteľne
 • nadštandardné asistenčné služby v cene, ktoré je možné využiť na Slovensku aj v zahraničí
 • možnosť kvartálnych splátok bez navýšenia

ČSOB Poisťovňa a.s.

 • vodiči, ktorí jazdia dlhodobo bez nehody získajú zľavu vo výške do 55 %
 • 5 percentná rodinná zľava za poistenie druhého a ďalších áut v rodine s rovnakou adresou
 • bonus pre mladé rodiny s deťmi až do výšky 30 %
 • pri ročnej platbe bude cena nižšia až o 5%
 • kvartálne alebo polročné platby poistného bez navýšenia ceny
 • individuálne zľavy až do výšky 30 % z ročného poistného

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia