Poškodené bankovky. Čo s nimi?

Poškodené bankovky. Čo s nimi?

Stačí malá nepozornosť pri vydávaní v obchode a do rúk sa ľahko dostane poškodená bankovka – s chýbajúcim rohom, natrhnutá, zlepená lepiacou páskou, poliata neidentifikovateľnou tekutinou, vypraná… Každý sa chce výrazne opotrebovanej alebo poškodenej bankovky zbaviť, no keď príde na platenie, nikto ju nechce prijať. Obchodníci si ju najskôr trochu opovržlivo prezrú a potom ju vrátia s ospravedlnením, že poškodené bankovky neprijímajú. Čo teraz? Snáď poškodený peniaz nebudete nosiť v peňaženke večne a vyhodiť ho do koša tiež nie je najlepší nápad, najmä ak sa jedná o väčšiu sumu…

Na výmenu poškodených peňazí existujú jasné pravidlá.

50-ka roztrhanaPokiaľ máte podobný problém – zničenú bankovku, ktorej sa chcete zbaviť, máte v zásade dve možnosti – vymeniť ju v komerčnej banke alebo v NBS.

Znehodnotené, necelé alebo inak poškodené eurobankovky a euromince NBS vymení vo výške nominálnej hodnoty predložených alebo poštou zaslaných bankoviek alebo mincí za nasledovných pravidiel:

  • pri predložení viac ako 50 % znehodnotenej alebo poškodenej bankovky
  • pri predložení 50 % alebo menšej časti bankovky musí predkladateľ dokázať, že chýbajúce často boli zničené
  • tiež sa vymieňajú znehodnotené eurobankovky, prípadne poškodené v menšom rozsahu (napríklad popísané krátkymi poznámkami, vetami alebo číslami)
  • znehodnotené alebo inak poškodené celé mince, pokiaľ nie sú úmyselne poškodené (napríklad prevŕtané).

Bezplatne v centrálnej banke

NBS vymení poškodené eurobankovky bezplatne, výmena poškodených euromincí za euromince alebo bankovky je spoplatnená poplatkom vo výške 1 % z hodnoty predložených euromincí, ak je predložených viac ako 100 kusov euromincí, vrátane hodnoty prvých 100 kusov euromincí.

Vymeniť môžete nepoužiteľné peniaze buď poštou (doručením na adresu ústredia v Bratislave) alebo osobne na pokladniciach v ústredí (Bratislava) a expozitúrach NBS (Nové Zámky, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Poprad) v pokladničných hodinách pre verejnosť (pondelok – piatok od 7.30h–12.00 h). Pokiaľ bývate ďaleko od najbližšieho pracoviska centrálnej banky, alebo sa Vám nechce brať dovolenku kvôli tomu, aby ste stihli výmenu v dopoludňajších hodinách, máte ešte jednu možnosť – výmenu poškodených bankoviek v komerčných bankách.

Komerčné banky vymenia iba bankovky, z ktorých chýba nepatrná časť

Komerčné banky poskytujú náhradu podľa pravidiel platných v eurozóne. Tie môžu vymieňať iba nepatrne poškodené bankovky, pod ktorým sa rozumie, že zo šírky a dĺžky bankovky chýba menej ako 1 cm. Pri poškodení väčšieho rozsahu je potrebné výmenu uskutočniť na ústredí alebo ktorejkoľvek expozitúre NBS. Na rozdiel od centrálnej banky si však komerčné banky za výmenu účtujú poplatok. Napríklad v Slovenskej sporiteľni zaplatíte poplatok 1,60 € bez ohľadu na to, aká je nominálna hodnota poškodenej bankovky.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia