Poskytovatelia spotrebiteľských úverov z nebankového prostredia budú potrebovať novú licenciu

Poskytovatelia spotrebiteľských úverov z nebankového prostredia budú potrebovať novú licenciu

Poskytovať nebankové pôžičky nebude môcť hocikto. Po novom budú musieť úverové spoločnosti z nebankového prostredia poskytovať pôžičky iba vtedy, ak budú mať licenciu. Udeľovať ju bude Národná banka Slovenska, ktorá bude nad nimi vykonávať dohľad. Vyplýva to z novely zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorá nadobudne účinnosť 1. apríla 2015.

Povoľovacie konanie nahradí doterajší register veriteľov

Podstatou zmenou, ktorá vyplýva z novely, je zavedenie nového povoľovacieho konania NBS, ktoré nielenže sťaží štart do podnikania, ale pravdepodobne aj výrazne preriedi rady existujúcich nebankoviek.

Vstup na úverový trh bude komplikovanejší

patstovkyDoteraz mohla pôžičky poskytovať akákoľvek spoločnosť, ktorá splnila podmienky zápisu do registra veriteľov (ktorý bol založený na evidenčnom princípe ), po novom to bude podstatne ťažšie. Zápis do registra veriteľov teraz nahradí spomínané povoľovacie konanie v NBS.

Záujemcovia o poskytovanie nebankových pôžičiek – ako existujúci, tak aj noví budú musieť v povoľovacom konaní NBS preukázať finančnú spôsobilosť, pôvod prostriedkov použitých na založenie spoločnosti a na podnikanie, a odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť zákonom ustanovených osôb (prokurista, člen dozornej rady) a taktiež aj obchodnú a technickú pripravenosť.

Pre získanie licencie budú musieť záujemcovia preukázať systém na posudzovanie platobnej schopnosti klientov, systém na poskytovanie úverov vrátane postupov pri riešení problémov so splácaním poskytnutej pôžičky a pri vybavovaní reklamacií.

Licencia sa bude udeľovať na poskytovanie úverov v neobmedzenom, alebo obmedzenom rozsahu.

Starý systém je možné využívať do konca augusta

Nebankovky, ktoré už pôsobia na trhu, budú môcť za starých pravidiel (na základe doterajšej licencie v Registri veriteľov) poskytovať pôžičky do 31. augusta 2015.V prípade, že budú chcieť podnikať naďalej, budú musieť prejsť prísnym schvaľovacím procesom zo strany NBS. Nové pravidlá zlikvidujú malé spoločnosti, pre ktoré bude získanie licencie príliš nákladné, ale skončia aj tí, ktorí doteraz využívali nekalé obchodné praktiky a poškodzovali svojich klientov.

Povinné nahliadanie do úverových registrov

Novela tiež zavádza povinnosť poskytovateľov spotrebných úverov pri preverovaní klientov a ich schopnosti splácať pôžičku. Poskytovatelia budú musieť povinne nahliadať do úverových registrov a zisťovať tak, či záujemca o úver pravdivo informoval o svojich záväzkoch voči iným finančným inštitúciám. Nebankové pôžičkárne budú musieť zároveň nahlasovať údaje o svojich klientoch do aspoň jedného registra. Konkrétne budú do registra hlásiť informácie o objeme poskytnutého úveru, dátume splatnosti, ale aj všetky omeškania splátok zo strany klienta.

zdroj: NBS

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia