Poštová banka poskytuje pôžičky od 13 EUR mesačne

Poštová banka poskytuje pôžičky od 13 EUR mesačne

Tradičný poskytovateľ spotrebných úverov – Poštová banka poskytuje pôžičky na čokoľvek už od 13 EUR mesačne. Ponuka vyzerá o to lákavejšie, že úver získate aj bez ručiteľa a bez potvrdenia o príjme. Možnosť získať úver bez dokladovania príjmu sa však týka len takých záujemcov, ktorí sú zamestnaní na plný pracovný úväzok na Slovensku. Bolo by však naivné si myslieť, že Poštová banka chváli pôžičku komukoľvek, bez predchádzajúceho overenia bonity klienta. Výšku príjmu a teda bonitu záujemcu si banka overuje prostredníctvom údajov zo Sociálnej poisťovne. Osoby bez zamestnania, či zamestnanci v skúšobnej alebo výpovednej lehote nemajú na schválenie žiadnu šancu. Hlavným zámerom tejto vymoženosti bolo najmä uľahčenie a zrýchlenie administratívneho procesu vybavovania žiadosti. Všetci ostatní žiadatelia ktorí nie sú zamestnaní na Slovensku, musia spolu so žiadosťou predložiť dokumenty preukazujúce výšku ich príjmu. Týka sa to najmä samostatne zárobkovo činných osôb.

Aké sú podmienky?

V zásade existujú tri podmienky pre poskytnutie úveru – trvalý pobyt na Slovensku, spomínaný pravidelný príjem a vek minimálne 18 a maximálne 70 rokov. O niečo nižšia je veková hranica pre živnostníkov, ktorí nesmú byť v čase podania žiadosti starší ako 60 rokov. Samostatne zárobkovo činné osoby doložia príjem formou daňového priznania za posledný rok. Dôchodca – či už poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku preukazuje výšku príjmu prostredníctvom dôchodkového výmeru.

Poštová banka prestala tajiť aj minimálnu príjmovú hranicu, pri ktorej je ochotná požičať. Starobný dôchodca musí mať minimálny príjem v čistom 133 € a invalidný dôchodca získa pôžičku z Poštovej banky ak jeho mesačný príjem je aspoň 166 €. Každopádne bežnému klientovi stačí na získanie úveru aj minimálna mzda. Je to z toho dôvodu, že banka ponúka široké rozpätie splatnosti od jedného do šiestich rokov. Tak si na „svoje“ prídu tí, ktorí sa chcú dlhu čím skôr zbaviť, ale aj tí klienti, ktorí chcú čo najnižšiu mesačnú splátku. Ako avizoval už titulok tohto článku, mesačné splátky začínajú už od 13 € mesačne. Keď sa povie A, treba povedať aj B: najnižšiu splátku dostanete pri najdlhšej splatnosti (6 rokov) a pri minimálnej možnej výške úveru – teda 400 €. Pritom pri zvolenej kombinácii (splatnosť 6 rokov, objem úveru 400 €) a splátke 13 € mesačne pôžičku najviacej preplatíte. Počas celej doby splácania by ste museli banke vrátiť 936 €, to znamená že úver viac ako dvojnásobne preplatíte. Pri ostatných kombináciách – ak si požičiate viac peňazí s kratšou lehotou splatnosti preplatenie nebude až také markantné, no stále dosť vysoké. Úroky sa v Poštovej banke šplhajú 32,50 % p.a., najnižšie sadzby začínajú na 7,5 % ročne. Okrem úrokov je potrebné platiť aj poplatky. Poplatok za poskytnutie pôžičky v Poštovej banke je 29,87 €. Tento Vám však bude odpustený, pokiaľ budete úver čerpať na účet vedený v PB. Napríklad taký bežný účet spolu s balíkom služieb Klasik stojí mesačne 2,36 €. Ak by ste si vybrali splatnosť 2 roky tak zaplatíte len na poplatku za vedenie účtu 56,64 €, to znamená, že zakladať si účet v PB len pre získanie Dostupnej pôžičky bez administratívneho poplatku sa vôbec neoplatí.

Porovnávajte…

Pred samotným podaním žiadosti o pôžičku je vždy dobré, ak „nechňapnete“ po prvej ponuke, ale najskôr si spravíte vlastný prieskum trhu. Finančné inštitúcie vždy v reklamách uvádzajú tie najlákavejšie parametre – ako „úrok od“ alebo „splátka od“ pričom platí, že reklamovanú ponuku získa málokto – spravidla iba úzka skupina klientov, ktorí majú nadštandardný príjem. Na bankovom trhu však existujú pozitívne výnimky, ktoré poskytujú úvery s rovnakým úrokom pre každého. Napríklad taká Unicredit Bank požičiava každému za úrok 8 % ročne – bez ohľadu na výšku príjmu, vek klienta či ako dlho budete úver splácať.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia