Povinnosť informovať o zmene úroku sa týka už aj stavebných sporiteľní

Povinnosť informovať o zmene úroku sa týka už aj stavebných sporiteľní

Hypotekárni dlžníci si pochvaľujú povinnosť bánk informovať ich dva mesiace pred skončením fixácie úrokovej sadzby o jej zmene a o novej výške.

Dva mesiace je totižto dostatočne dlhá lehota, aby v prípade nespokojnosti s ponúkaným úrokom oslovili aj ďalších poskytovateľov a získali tým čas na refinancovanie úveru v inej banke.

O zmene úroku musí byť informovaný klient stavebnej sporiteľne dva mesiace vopred

Po novom sa povinnosť informovať o uplynutí obdobia fixácie úrokovej sadzby a taktiež aj o zmene úrokovej sadzby dva mesiace vopred týka aj stavebných sporiteľní, ktorým to nariaďuje novela zákona o bankách, platná od začiatku augusta. Legislatívna novinka sa týka tkz. úverov na bývanie, pri ktorých dochádza k zmene sadzieb.

Úvery stavebných sporiteľní sa tak začínajú čoraz viac podobať hypotékam. Po novom si napríklad stavebné sporiteľne nesmú účtovať poplatok za predčasné splatenie úveru alebo jeho časti pri uplynutí obdobia fixácie alebo pri zmene úrokovej sadzby. Ďalšie nóvum pre stavebné sporiteľne je povinnosť uvádzať úrokovú sadzbu dvojzložkovo, teda ako základný úrok a hrubú maržu.

Nová informačná povinnosť pre stavebné sporiteľne je však iba jedným z opatrení, ktoré zavádza novela zákona o bankách. Hlavným zámerom novely je zlepšenie fungovania bankových domov a investičných spoločností zavedením nových medzinárodných štandardov Basel III. do bankovej regulácie.

Prísnejší dohľad nad bankami má prispieť k lepšej stabilite finančného systému v EÚparagrafy

Od zavedenia prísnejších požiadaviek pre banky a investičné spoločnosti sa očakáva eliminácia rizika ich zlyhania a teda aj vyššia stabilita finančného systému nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej EÚ. Regulácie sa totižto netýkajú len slovenských bánk, ale všetkých v rámci celej únie.

NBS sa tak posilnia niektoré kompetencie dohľadu. Ak NBS zistí, že je v niektorej zo slovenských bánk problém, ktorý by mohol predstavovať problém pre ostatné banky na Slovensku, bude musieť o tom informovať európsky orgán dohľadu. Pokiaľ sa testami zistí, že banka je v „kríze“, táto bude povinná spolupracovať s NBS na riešení krízovej situácie.

Narodenie dieťaťa nemusí automaticky znamenať nepríjemné uťahovanie opaskov a živorenie

Ďalším zaujímavým bodom predmetnej novely je ponechanie možnosti požiadať o odklad splátok hypotéky (istiny) až o dva roky alebo zníženie splátok na polovicu, pokiaľ sa dlžníkom narodí dieťa. Dvojročné prázdniny splátok istiny alebo zníženie splátok na polovicu pri narodení dieťaťa sú staro-novou záležitosťou.

Túto vymoženosť pre novopečených rodičov schválila ešte vláda Ivety Radičovej v r. 2011, no neskôr sa uvažovalo o jej zrušení, vzhľadom k tomu, že ju veľa rodičov nevyužívalo. Týkala sa totižto iba špecifického druhu štátom dotovaných hypoték pre mladých do 35 rokov, no po novom sa táto výhoda rozširuje na akýkoľvek úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou a nielen na hypotéky pre mladých. Zostáva však podmienka veku od 18-35 rokov, nutnosť klienta svoju banku o odklad/zníženie splátok písomne požiadať, pričom k žiadosti je potrebné dodať aj rodný list.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia