Povolené prečerpanie na bežnom účte Unicredit Bank

Povolené prečerpanie na bežnom účte Unicredit Bank

unicredit_bank_logoMať rezervu na účte, keď sa Vám vlastné finančné prostriedky minú, je dnes pomerne bežné a často využívané. Túto službu Vám ponúkne každá tuzemská banka vo forme povoleného prečerpania, tiež nazývaného ako kontokorent. Unicredit Bank samozrejme nie je žiadnou výnimkou. Úverový limit k bežnému účtu však nezíska každý, podmienkou je pravidelný príjem v dostatočnej výške.

Peniaze po ruke kedykoľvek to potrebujete až do výšky 6000 €

Konkrétne v tejto banke získate možnosť ísť do mínusu až do výšky dvojnásobku Vášho priemerného mesačného príjmu, maximálny úverový limit je 6000 €. Kontokorent môžete využívať počas celého roka.

Princíp fungovania je taký, že čerpaním úveru sa dostávate do mínusu, teda do povoleného prečerpania. Za dni, kedy čerpáte prostriedky banky platíte úrokovú sadzbu platnú podľa aktuálneho úrokového lístka (viď tabuľka nižšie).

Splácanie dlžnej čiastky prebieha automaticky – dlžná suma sa bude znižovať s každou prijatou platbou na Váš bežný účet. Povolené prečerpanie je preto vhodným spôsobom finančnej rezervy v prípade, že máte súrne výdavky a chýba Vám istá suma do výplaty. V takejto situácii využijete úverový limit a dlh sa splatí automaticky, akonáhle Vám na účet príde výplata alebo akákoľvek iná platba.

Podmienky

  • dospelá osoba staršia ako 18 rokov

  • trvalý alebo dlhodobý pobyt na území SR

  • pravidelný preukázateľný príjem v čistom v minimálnej výške 280 €

  • bežný účet/balík služieb v UCB

Parametre

Názov banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Názov produktu Povolené prečerpanie na bežnom účte
Úverový limit 150-6000 €
Úroková sadzba 14 % p.a.
Úrok z omeškania 5,05 % p.a.
Poplatky
Zriadenie povoleného prečerpania 1,50 % z objemu poskytnutého úveru (jednorázový poplatok), min. 9,96 €
Vedenie povoleného prečerpania 0,10% z limitu mesačne
Poplatok za 1. upomienku pri oneskorení (zasielaná najskôr po 5 dňoch omeškania) 10,00 €
2. a ďalšie upomienky (zasielané najskôr po 20 dňoch omeškania) 20,00 €
Poplatok za prvú upomienku pri nepovolenom prečerpaní (najskôr po 5 kalendárnych dňoch) 10,00 €
Ďalšie upomienky pri nepovolenom prečerpaní (odosielané najskôr po 20 dňoch) 20,00 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia