Povolené prečerpanie na účte mKonto mBank

Povolené prečerpanie na účte mKonto mBank

Život často prináša situácie spojené s nečakanými výdavkami. A ako naschvál, tieto sa vyskytnú práve vtedy, keď ich najmenej potrebujete. Riešením takýchto situácií je povolené prečerpanie (kontokorent), ktoré ponúka aj mBank k bežnému účtu mKonto. Kontokorentný úver využívajú desiatky tisícov Slovákov, ktorí sa delia na dve základné skupiny. Jedna skupina ľudí ho využíva ako finančnú rezervu v prípade neočakávaných výdavkov, kým druhá skupina ľudí ho využíva pravidelne každý mesiac. Osoby z druhej skupiny by často mali problém vyjsť s peniazmi do najbližšej výplaty bez aktivovaného povoleného prečerpania.

V internetovej mBank môžete získať kontokorent výlučne formou predschváleného úveru v prípade, že si na bežný účet mKonto necháte pravidelne zasielať svoju výplatu alebo iný príjem. Informáciu o predschválenom úvere nájdete v internet bankingu, prostredníctvom ktorej sa dozviete výšku úveru a ďalšie detaily. Ponuku z mBank nemusíte akceptovať hneď (respektíve ju nemusíte akceptovať vôbec), nakoľko nie je časovo obmedzená. Výška poskytnutého úveru závisí od objemu prijatých platieb na účte mKonto, minimálne 200 €, maximálne 12 000 €.

Ak ste sa rozhodli ponuku banky prijať, musíte zmluvu podpísať, a to buď osobne na niektorom z obchodných miest mBank (napríklad vo finančnom centre, v mKiosku, v mZastúpení) alebo online prostredníctvom odoslania autorizačnej sms správy. Po potvrdení zmluvy budete mať peniaze do výšky schváleného úverového limitu okamžite k dispozícii.

mbank_logoVýhodou je, že v mBank za zriadenie povoleného prečerpania neplatíte, rovnako je bezplatné aj zriadenie a vedenie bežného účtu mKonto. Na rozdiel od niektorých iných konkurenčných produktov (napríklad ZUNO Rezerva) si banka účtuje mesačný poplatok za správu a vedenie tohto úverového produktu. Výška mesačného poplatku závisí od objemu schváleného limitu – mesačný poplatok Vás tak vyjde od 0,50 € – 6 €. Poplatok za vedenie budete platiť len vtedy, ak v danom mesiaci vyčerpáte menej než 50 % z celkového úverového limitu. To znamená, že možnosť ísť do mínusu na účte v mBank sa neoplatí klientom, ktorí chcú tento produkt využívať len ako finančnú rezervu – v takom prípade sa oplatí poobzerať sa po kontokorentoch bez mesačného poplatku za vedenie účtu. Úroky v mBank podobne ako pri ostatných produktoch klient platí len z vyčerpanej čiastky a len za obdobie, kedy je úver čerpaný. Doba splatnosti je 12 mesiacov, s možnosťou automatickej obnovy na ďalší rok v prípade riadneho splácania a dodržiavania zmluvných podmienok. Splácanie je automatické, s každou prijatou platbou na účet mKonto. Prichádzajúce platby na mKonto musia byť mesačne vo výške minimálne 25 % zo schváleného limitu.

Základné informácie o produkte

Názov poskytovateľa mBank
Názov produktu Povolené prečerpanie
Typ úveru kontokorentný
Objem úveru od 200 EUR do 12000 EUR
Lehota splatnosti 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na ďalší rok
Podmienky žiadosť si môže podať majiteľ mKonta, ktorý dostal správu o výške predchváleného limitu v internetovom bankovníctve. Podmienky: vek 18 rokov, trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a pravidelný príjem
Úroková sadzba závisí od výšky celkového úverového rámca
Tarifa 1 – výška celkového úverového rámca od 200 – 1000€ 17,90% p.a.
Tarifa 2 – objem od 1001 – 2000€ 17,90% p.a.
Tarifa 3 – objem od 2001 – 4000€ 15,90% p.a.
Tarifa 4 – objem od 4001 – 8000€ 13,90% p.a.
Tarifa 5 – objem od 8001 – 12000€ 13,90% p.a.
Nepovolené prečerpanie účtu 22% p.a.
Poplatky  
zriadenie povoleného prečerpania 0,00 €
mesačný poplatok Poplatok za vedenie povoleného prečerpania bude zúčtovaný len v prípade, ak klient vyčerpal z úverového limitu v danom mesiaci menej než 50% z celkového úverového limitu
do 1 000 € / mesačne 0,50 €
od 1 001 do 2 000 € / mesačne 1,00 €
od 2 001 do 4 000 € / mesačne 2,00 €
od 4 001 do 8 000 € / mesačne 4,00 €
od 8 001 do 12 000 € / mesačne 6 €

 

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia