Povolené prečerpanie SLSP

Povolené prečerpanie SLSP

V ponuke úverových produktov Slovenskej sporiteľne nechýba ani povolené prečerpanie, ktoré Vám poskytne výhodu čerpania finančných prostriedkov nad rámec Vášho bežného účtu, a to kedykoľvek počas dohodnutej doby a až do výšky dohodnutého úverového limitu. Slovenská sporiteľňa poskytuje kontokorent v minimálnej výške 350 €, maximálna výška však bude závisieť od kreditných obratov na účte žiadateľa. Banka poskytuje povolené prečerpanie až do výšky trojnásobku mesačného príjmu žiadateľa. Ak je teda napríklad Váš príjem v čistom 800 €, v Slovenskej sporiteľni môžete získať vďaka povolenému prečerpaniu finančnú rezervu až do výšky 2400 €. Túto rezervu môžete využiť kedykoľvek nebudete mať na Vašom účte dosť peňazí – napríklad na zaplatenie pravidelných faktúr, nájomného alebo čohokoľvek iného. Tento produkt Vám pomôže vyrovnať Váš cash flow v prípade, kedy Váš pravidelný príjem nezodpovedá Vašim výdavkom. Keďže sa jedná o úverový produkt, úroky budete platiť po celú dobu čerpania. Čerpaním sa myslí využitie služby, nie prístup k úverovému limitu. Úroky teda klient platí len z čerpanej sumy a za dobu, kedy službu využíval. Povolené prečerpanie tak môže pomôcť preklenúť obdobie nedostatku peňazí, ale rozhodne by mal byť využívaný iba na krátke obdobie, nakoľko úroky nie sú najnižšie (viď tabuľka nižšie).

Prípadná dlžná suma sa spláca automaticky, s každou prijatou platbou na účet, ku ktorému bol kontokorent zriadený. SLSP navyše nevyžaduje splatenie plnej dlžnej sumy v deň prolongácie, ale pre čo najefektívnejšie využívanie tejto služby odporúčame dlžnú sumu čo najskôr splatiť, aby úroky zbytočne nenabiehali.

Podmienky

slovenska_sporitelna_logoSlovenská sporiteľňa poskytuje povolené prečerpanie dospelým fyzickým osobám do 65 rokov s trvalým pobytom na území SR, ktorí disponujú pravidelným príjmom, a ktorí si poukazujú / budú poukazovať príjem alebo jeho časť na účet vedený v SLSP. Možnosť ísť na účte do mínusu si môžete zriadiť okamžite po založení osobného účtu (v takomto prípade sa požaduje potvrdenie o výške príjmu) alebo aj kedykoľvek, keď už máte účet založený. V prípade, že máte výplatu presmerovanú na sporožirový účet vedený v Slovenskej sporiteľni po dobu minimálne 4 mesiacov, nie je potrebné dokladovať výšku príjmu. Produkt sa poskytuje do 65 roku veku pre majiteľa účtu a klienti starší ako 65 rokov môžu kontokorent v SLSP využívať s prolongáciou alebo bez prolongácie maximálne do dosiahnutia 75 roku života.

 

Parametre produktu

Názov poskytovateľa SLSP
Názov produktu Povolené prečerpanie
Typ úveru kontokorentný
Minimálny objem úveru štandardne: 350 €

klienti nad 65 rokov: 180 €

Maximálny objem úveru 3 násobok mesačného príjmu žiadateľa
Úroková sadzba 18,90 % p.a.
Typ úrokovej sadzby premenlivá
Úrok z omeškania v % p. a. 5,00%
Úrok z prečerpania v % p.a. 5,00%
Splatnosť úrokov mesačne, k poslednému dňu v danom kalendárnom mesiaci
Zriadenie povolené prečerpania 0,00 €
Mesačný poplatok za vedenie účtu 0,00 €
Upomienka 10,00 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia