Pôžičky na zmenku patria k najrizikovejším!

Pôžičky na zmenku patria k najrizikovejším!

Pri krátkom prezretí nových ponúk na inzertných portáloch natrafíte na inzeráty typu: „Ponuka pôžičky na zmenku ihneď za veľmi výhodných podmienok – bez poplatku vopred a nie je potrebný ani výpis z registra alebo dokladovanie príjmu.“ To by bola strana ponuky. Na druhej strane sa nájdu osoby, ktoré dopytujú nebankové pôžičky na zmenku. Inzeráty vyzerajú takto: „Dobrý deň, som v ťažkej životnej situácii potreboval by som súrne požičať 10 000 €, s tým že by som kľudne vrátil aj 25000 €. Chcem splatiť všetky pôžičky a exekúcie, ktoré mám aj na plate, ktoré potrebujem prednostne splatiť, pretože vďaka nim len ťažko prežívam. Nemám nikoho, kto by mi išiel ručiť a nevlastním žiadnu nehnuteľnosť, preto by som si rád požičal na zmenku“.

Vyššie uvedené inzeráty – jeden na strane ponuky druhý na strane dopytu sú nezlúčiteľné, z jedného prostého dôvodu – osobe, ktorá má dlhy, exekúcie na plat a nemá čím ručiť (ani ručiteľom či nehnuteľnosťou) proste nikto nepožičia. Prvá otázka veriteľa, ktorý chce požičané peniaze ešte niekedy uvidieť sa týka zabezpečenia. Zmenka je síce formou zabezpečenia finančného záväzku, no v prípade, že záujemca o úver žiaden majetok nemá, pre veriteľa nemá význam poskytovať úver, nakoľko v prípade jeho nesplácania by už požičané peniaze nikdy neuvidel. Zmenka má totižto hodnotu iba v takom prípade, pokiaľ ju vystaví a podpíše iba klient s dostatočnou bonitou. Ak ju vystaví osoba, ktorá je až po uši zahrabaná v dlhoch, zmenka v takomto prípade predstavuje iba veľmi rizikový obchod a vysokú pravdepodobnosť, že to celé zle dopadne pre veriteľa. Ak teda zmenku vystaví nebonitný (nemajetný) klient, ktorý nevlastní nič, iba má samé dlhy, tak je zmenka z pohľadu veriteľa iba bezcenným kusom papiera.

Ako funguje požičiavanie na zmenku?

Zmenka sa často používa v obchodnom styku na zabezpečenie záväzku, ale veľmi často sa vyžaduje vystavenie zmenky aj pri pôžičkách. Zvlášť v bankách sa ako najjednoduchší spôsob ručenia používa tkz. blankozmenka, ktorá nemá vyplnené všetky údaje – napríklad chýba sumu. Stáva sa platnou až po doplnení týchto údajov, podľa vopred dohodnutého postupu. Banka blankozmenku vytiahne až vtedy, akonáhle dlžník neplatí splátky.

Zmenka je obchodovateľným cenným papierom, pri ktorej sa zmenkový dlžník zaväzuje že do určitého dátumu splatí vopred dohodnutú zmenečnú sumu osobe uvedenej na zmenke (teda veriteľovi) – v takomto prípade hovoríme o vlastnej zmenke. Podľa zmenkového a šekového zákona č. 191/1950 Z existuje aj cudzia zmenka, v ktorej sa dlžník prikazuje tretej osobe, aby veriteľovi zaplatila dohodnutú sumu. Zmenkou môže byť v podstate čokoľvek, na čo sa dá písať, musí však obsahovať označenie že sa jedná o zmenku v samotnom texte, nielen v názve a musí obsahovať všetky povinné náležitosti, ktoré sú vymenované vo vyššie uvedenom zákone.

Akonáhle záujemca o pôžičku takýto cenný papier vystaví a podpíše, veriteľ má vyhrané – či bude dlžník svoj dlh riadne splácať alebo nie. V prípade, že dlžník nezaplatí dlžnú sumu vrátane úrokov a poplatkov do dátumu splatnosti, veriteľ sa môže svojich práv domáhať na súde. A na to, aby sa mohlo začať konanie v tejto veci stačí iba predloženie samotnej zmenky, veriteľ sa vôbec nemusí zaťažovať preukazovaním okolností, za ktorých došlo k vzniku záväzku, dôkazné bremeno je na dlžníkovi. Súd bude skúmať, či predložená zmenka je platná – či spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti. Ak je všetko v poriadku, tak súd bez ďalšieho skúmania vydá zmenkový platobný rozkaz, v ktorom dlžníkovi ukladá povinnosť dlžnú sumu vyrovnať do troch pracovných dní. Dlžník musí túto lehotu dodržať – buď sumu do stanoveného termínu vyplatiť alebo podať námietky. Ak tak nespraví, nastúpi exekútor.

Za dlh ručíte celým majetkom, nezabúdajte na to pri podpise zmenky

Je dôležité vedieť, že za sumu uvedenú na zmenke ručíte celým svojim majetkom. Už sa stalo veľa prípadov, kedy osoba v ťažkej finančnej situácii podpísala zmenku a pri nesplatení dlžnej sumy do stanoveného dátumu prišla o svoj byt či dom.

Pôžička na zmenku je teda veľmi riziková – zvlášť pre ľudí, ktorí vlastnia majetok a preto sa jej treba všemožne vyhnúť. Ak nemáte iné východisko, podpisujete ju iba v prípade, že ste stopercentne presvedčený že dlh budete vedieť vrátiť. Údaje na zmenke si niekoľko krát skontrolujte, a nikdy nepodpisujte okrem originálu ďalšie kópie – duplikáty, ani keď sa jedná o ten istý záväzok. Pri zmenkách platí, čo papier to nový dlh. Váš veriteľ potom bude môcť na súde preložiť niekoľko zmeniek na tú istú sumu – povedzme podpísali ste jeden originál a tri kópie každá v hodnote 5000 €, to znamená, že Váš dlh by činil 15000 €. Na súde by ste sa síce mohli ohradiť, že sa jedná o ten istý záväzok, okolnosti vzniku by ste však museli dokazovať vy a nie veriteľ.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia