Pôžičky pre seniorov: okrem príjmu hrá kľúčovú rolu aj vek

Pôžičky pre seniorov: okrem príjmu hrá kľúčovú rolu aj vek

V propagácii spotrebných úverov cielia banky na ľudí v najlepších rokov, ktorí sú ekonomicky aktívni. Z pochopiteľných dôvodov seniori zostávajú bokom. Práve táto skupina obyvateľstva však často prejavuje dopyt po pôžičkách.

Ako banky hodnotia žiadosti o úver podané žiadateľmi v pokročilom veku?

Veľmi podobne ako pri štandardných žiadostiach, s jedným dôležitým faktorom navyše.

Najdôležitejšia je bonita klienta, teda jeho schopnosť úver splácať na základe príjmov. Rozdiel medzi príjmami (započítava sa životné minimum na všetkých členov domácnosti) a výdavkami musí byť vyšší ako splátka úveru. Dôležitú rolu hrá aj úverová história klienta. Pokiaľ ste so v minulosti neplnili svoje záväzky voči veriteľom riadne a včas, môže to viesť k zamietnutiu žiadosti. Ak ste však svoje pôžičky splácali bezproblémovo, získavate pozitívne body a zvyšujete si šance na lepšie podmienky úveru (spravidla nižší úrok). Potiaľto sú podmienky rovnaké pre všetky vekové kategórie.

Faktor VEK

Záujemcovia o úver z radu seniorov však majú ďalšiu podmienku pre získanie úveru a tou je vek, dokedy treba pôžičku splatiť. Banky sú opatrné pri úverovaní klientov ktorí sú starší ako 67 rokov. Zvyčajne je podmienkou splatnosť do 65 rokov veku. Nie všetky banky však majú stanovený deadline, dokedy musí senior pôžičku splatiť a na klienta sa pozerajú individuálne.

Pred samotným podaním žiadosti sa na zákazníckej linke informujte, či má daná banka stanovený horný limit veku, dokedy treba dlh vyplatiť. Lepšie je vopred si zistiť, či vôbec spĺňate základné podmienky, ako byť neskôr sklamaný a mať pokazený deň zamietnutou žiadosťou.

Ako si zvýšiť šance na získanie úveru?

starsia zenaVyšší vek so sebou nesie vyššiu pravdepodobnosť že starší klient nakoniec úver nesplatí. Pokiaľ banke prejavíte ochotu už pri samotnej žiadosti poistiť si úver pre prípad smrti, podstatne si tým zvýšite šance na jeho schválenie. Aj samotné poisťovne si však pri poistení úveru pre prípad smrti kladú podmienky maximálneho vstupného veku (spravidla 65 rokov) a maximálneho veku pri konci splatnosti (70 rokov). Poistením úveru síce zvýšite šance na jeho schválenie, no nezabúdajte, že sa tým navýšia mesačné splátky. Mesačné poistné sa stanovuje ako percento z úverovej splátky.

Nechcú Vám požičať pre nízky príjem?

Niektoré banky si stanovujú okrem podmienky maximálneho veku pri podaní žiadosti a veku dokedy treba dlh splatiť, aj minimálny príjem. Napríklad Tatra banka sa nezaoberá žiadosťami, kde záujemca uvedie čistý mesačný príjem nižší ako 350 €. VÚB a Sberbank zase posudzuje príjem individuálne, v týchto bankách môžu získať úver aj žiadatelia s nižším príjmom, pokiaľ sú ich výdavky minimálne a klient bude mať dosť peňazí na splácanie.

Riešenie existuje, aj keď je dôchodok veľmi nízky

Netreba hneď hádzať flintu do žita, aj keď Váš príjem nepostačuje pre požadovanú výšku úveru. Takéto prípady sa dajú vyriešiť pristúpením spoludlžníka do úverového vzťahu. Poproste o pomoc deti, manžela/manželku – ideálne niekoho, kto je ekonomicky aktívny. Finančná inštitúcia započíta aj príjmy spoludlžníkov a tak sa šance na získanie úveru podstatne zvýšia.

Pokiaľ nikto z Vášho okolia nie je ochotný byť spoludlžníkom, môžete stále prehodnotiť výšku požadovaného úveru tak, aby Vaše vlastné príjmy postačovali na splácanie. Prípadne môžete predĺžiť splatnosť, vďaka čomu sa splátky znížia, no s ohľadom na podmienku maximálneho veku pri splatnosti.

Aké doklady budete potrebovať pri podaní žiadosti?

Každá banka si podmienky a doklady ktoré treba doložiť k žiadosti stanovuje individuálne. Spravidla však budete potrebovať doklad totožnosti, ak pracujete doklad o výške príjmu a ak ste dôchodca, tak potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia