Práca nadčas. Na čo máte nárok?

Práca nadčas. Na čo máte nárok?

Do práce prichádzate ako prvý a večer „zhasínate“? Je Vám zamestnávateľ povinný preplatiť nadčasy alebo poskytnúť náhradné voľno? Nie vždy. Pokiaľ zostávate dlhšie zo svojej iniciatívy, bez toho, aby Vám šéf prikázal odpracovať hodiny navyše alebo ak ste sa na práci nadčas nedohodli, nemôžete očakávať lepšiu výplatu. Zákonník práce za prácu nadčas považuje iba také prípady, kedy od Vás zamestnávateľ požaduje odpracovanie hodín nad rámec štandardného pracovného času.

Aby sa z nadčasov nestal postrach pre ľudí, ktorí sa chcú okrem budovania kariéry venovať aj svojej rodine a ktorú chcú mať nejaký čas pre seba, zákon stanovuje isté limity.

Viac ako 150 hodín nadčasov ročne? Iba s Vaším súhlasom…

praca_hodinkyZamestnávateľ môže nariadiť maximálne 150 hodín práce nadčas ročne. Pokiaľ máte hektické povolanie, ktoré si vyžaduje ešte viac času, môžete odpracovať až 400 hodín navyše, pokiaľ sa so zamestnávateľom dohodnete. Zdravotníci majú výnimku, po dohode so zástupcami zamestnancov môže zamestnávateľ nariadiť maximálne 100 hodín práce navyše (nad 150 hod. limit) v kalendárnom roku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu a ktorý je starší ako 50 rokov, nie je možné nariadiť nadčasy, iba s jeho/jej súhlasom.

Do počtu nadčasov sa nezapočítava práca, za ktorú dostal zamestnanec náhradné voľno alebo ktorá vyžadovala naliehavé opravárske práce alebo prácu vykonávanú pri mimoriadnych udalostiach kde mohli vzniknúť škody veľkého rozsahu, nebezpečenstvo ohrozujúce život a zdravie.

Štandardne práca nadčas nesmie presiahnuť osem hodín týždenne v období najviac štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov, pokiaľ sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, naviac však 12 po sebe nasledovných mesiacoch.

Aké sú príplatky?

Zamestnancom, ktorí pracujú nad rámec štandardnej pracovnej doby prináleží okrem mesačnej mzdy aj príplatok za prácu nadčas vo výške minimálne 25 % z priemerného zárobku (zamestnanec, ktorý vykonáva rizikové práce, má nárok na príplatok vo výške min. 35 % z priemerného zárobku). Zamestnávateľ môže zákonom stanovené minimum ešte navýšiť.

Ďalšia možnosť: náhradné voľno

Peniaze navyše k štandardnej mzde nie sú jedinou možnosťou, s ktorou počíta zákonník práce. Zamestnávateľ Vám namiesto príplatku môže poskytnúť náhradné voľno: za každú odpracovanú hodinu navyše, jednu hodinu náhradného voľna. Výnimkou sú manažéri, riadiaci pracovníci a zamestnanci vykonávajúci systémové, tvorivé a metodické činnosti, alebo organizujú, riadia a koordinujú zložité procesy, ktorých povaha povolania vyžaduje viac času stráveného v práci.

Zamestnávateľ sa môže s vedúcim pracovníkom dohodnúť, že jeho mzda už zohľadňuje prácu nadčas, najviac však v rozsahu 150 hodín ročne. V prípade, že došlo k takejto dohode, zamestnanec stráca nárok na náhradné voľno a príplatky za prácu nadčas v dohodnutom rozsahu.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia