Práca v Rakúsku: Slovákov lákajú výborné platové podmienky

Práca v Rakúsku: Slovákov lákajú výborné platové podmienky

robotnik v rakusku

Práca v Rakúsku láka stále viac Slovákov. Okrem kultivovaného prostredia, relatívne dobrých cien nehnuteľností, sociálneho zázemia sú nepochybne najväčším lákadlom platové podmienky. Najmä od 1.5.2011, kedy sa rakúsky pracovný trh úplne otvoril aj pre Slovákov (boli zrušené všetky doposiaľ platné prechodné obmedzenia) sa to s pracujúcimi slovenskými občanmi v zahraničí len tak hemží. Najmä v prihraničných oblastiach je celkom bežné, že namiesto Rakúšana Vás v reštaurácii obsluhuje Slovák. Pred pekne upravenými rodinnými domami parkujú drahé autá s bratislavskými značkami a viacero nápisov je dvojjazyčných.

Rovnaké podmienky pre všetkých

Keďže v EÚ, vrátane Rakúska patrí zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, aj naši občania môžu uzatvoriť zamestnanecký pomer či vykonávať podnikateľskú činnosť rovnako ako Rakúšania, to znamená za rovnakých podmienok (aj v prípade zamestnávania cudzincov sa musí dodržiavať zákonník práce, minimálne mzdy stanovené pre jednotlivé profesie v kolektívnych zmluvách). Pri niektorých vybraných povolaniach, ktoré si vyžadujú špeciálne vedomosti je potrebné preukázanie potrebného vzdelania a praxe (týka sa to najmä lekárskych povolaní a zdravotného personálu).

Platové podmienky

Vo všeobecnosti, Rakúsko nemá všeobecne definovanú minimálnu mzdu, ktorá by platila naprieč všetkými profesiami. Minimálna mzda je upravovaná priebežne, na základe kolektívnych zmlúv pre jednotlivé obory. De facto však minimálna mzda v Rakúsku existuje, ak vezmeme do úvahy, že takmer 98 % pracovníkov spadá pod kolektívne zmluvy. Keď by ste si preštudovali nespočetné množstvo kolektívnych zmlúv v Rakúsku, zistili by ste, že len v niekoľkých odvetviach služieb sa zarába menej ako 1500 € mesačne. Napríklad stáli zamestnanci v obchodoch – predavači zarábajú minimálne 1391 € mesačne, na samom dne sú kaderníci s minimálnym platom 1200 €, ten však nepochybne dobre vylepšia sprepitné od spokojných zákazníkov.

V priemere sa platy pohybujú okolo 1650 až 3500 € v hrubom, v čistom je to od 1300 až do 2500 € mesačne. Samozrejme výška mesačnej mzdy závisí od konkrétnej profesie, u vysokokvalifikovaných profesií je mesačná mzda oveľa vyššia. Taký IT špecialista alebo programátor zarába vyše 5000 €, okolo 5500 € zarobí aj lekár, učitelia na strednej škole v Rakúsku zarobia až štvornásobok čo ich slovenskí kolegovia na Slovensku (3800 €). Obrovské rozdiely v platoch sa netýkajú iba pedagógov.

Podľa nedávno zrealizovaných prieskumov je priemerná hrubá mzda v Rakúsku (3030 €) takmer štvornásobne vyššia ako na Slovensku (793 €).

Okrem 12 mesačných platov sa v Rakúsku vyplácajú aj dve špeciálne platby – vianočná a dovolenková prémia, každá v podobe jedného platu, t.j. 13 a 14 plat.

Slováci nachádzajú uplatenie najmä v oblasti cestovného ruchu, v reštauráciách ako kuchári, čašníci alebo na vykonávanie upratovacích prác, ďalej ako murári na stavbách či zdravotné sestry. Najviac vyhľadávané je opatrovanie v Rakúsku.

Znalosť jazyka je kľúčová

Šance na nájdenie práce v Rakúsku majú výrazne vyššie tí, ktorí ovládajú nemčinu na pokročilej úrovni. So základnou znalosťou nemčiny alebo bez jazyka si môžete nájsť uplatnenie iba ako pomocná sila v kuchyni alebo ako upratovačka. Aj pri vykonávaní nízko kvalifikovanej práce je šanca na získanie dobre platenej práce vysoká.

Hľadanie práce v Rakúsku

Predtým, než sa rozhodnete k našim južným susedom presťahovať, je vhodné prezerať si ponuky práce z domu na internete. Rozsiahlu ponuku práce v Rakúsku majú pracovné portály profesia.sk alebo kariera.sk. Okrem množstva pozícii v stavebníctve, hotelových a reštauračných službách tam nájdete aj špecializované pozície, najmä z oblasti IT a obchodu.

Nezabúdajte tiež pravidelne prezerať rakúske pracovné portály:

Najviac vyhľadávané je opatrovanie v Rakúsku. je jednou z najnavštevovanejších pracovných portálov v Rakúsku, preto na ňu denne pribúdajú desiatky voľných miest. Môžete sa registrovať a nechať zasielať ponuky z oblasti, ktoré Vás zaujímajú.

karriere.at-scr

http://www.metajob.at/ – aktuálne obsahuje bezmála 100 000 voľných pracovných pozícií.

http://ams.at je oficiálna stránka verejného úradu práce, ktorá poskytuje uchádzačom o zamestnanie ponuku pracovných miest,poskytuje tiež poradenstvo nezamestnaným. Na tomto webe tiež nájdete všetky dôležité informácie o rakúskom trhu práce.

Ak hľadáte špecializované pracovné ponuky v oblasti gastronómie či cestovného ruchu, určite si denne prezerajte nasledovné webové stránky: http://www.oscars.at (pracovné ponuky v oblasti gastronómie) a http://www.tourismusbetriebe.at (práca v oblasti cestovného ruchu) a http://www.hotelcareer.at/ pokiaľ sa chcete pracovať v hotelových službách.

Množstvo inzerátov pracovných ponúk nájdete aj v rakúskej dennej tlači (či už v tlačenej alebo online verzii): napríklad Der Kurier, Der Standard, Oberösterreichische Nachrichten, Kronen Zeitung, Kleine Zeitung, Wiener Zeitung….

Výborným zdrojom informácii o živote a zamestnaní v Rakúsku poskytuje EURES (European Employment Services – Európske služby zamestnanosti) Na oficiálnej stránke http://www.eures.sk nájdete okrem pracovných ponúk vo všetkých európskych krajinách aj užitočné informácie ohľadom pracovných podmienok, daní, sociálneho zabezpečenia, starobných dôchodkov, povinnej registrácie, uznávania diplomov a kvalifikácii.

Personálne agentúry

Ďalšou možnosťou na nájdenie zamestnania je využitie služieb personálnych agentúr. Personálne agentúry sprostredkovávajú zamestnanie najmä v oblasti cestovného ruchu, hoteliérstva a gastronómie, takže týmto spôsobom si hľadajú prácu kuchári, čašníci, údržbári, recepčné a upratovačky a opatrovateľky. Aj na rakúskom trhu pôsobia známe značky v oblasti sprostredkovania zamestnania ako Trenkwalder a Manpower.

V prípade znalosti jazyka a pozitívnych referencií z predchádzajúceho zamestnania si však prácu dokážete nájsť aj samostatne.

Vybrané profesie – napríklad lekári, programátori alebo IT špecialisti sú často personálnymi agentúrami priamo oslovovaní. V prípade, že sa im podarí špecialistu namotivovať na prácu v Rakúsku, personálna agentúra získa tučnú províziu, v prípade stredných manažérskych, prípadne IT pozícii vo výške trojnásobku dohodnutého platu. Pri špecialistoch, ktorých je potrebné hľadať ako ihlu v kope sena sa dohaduje fixná provízia, neraz v rádoch desiatok tisíc eur.

Budete potrebovať povolenie na pobyt?

V prípade, že sa do Rakúska vyberiete iba na letnú brigádu, alebo našli ste si len sezónnu prácu, nebudete mať s papierovaním žiadne starosti. Do 3 mesiacov nie je potrebné žiadne povolenie na pobyt (respektíve do pol roka, v prípade že preukážete, že si hľadáte prácu). Jediné čo budete potrebovať, je občiansky preukaz. Ak sa plánujete v Rakúsku usadiť na dlhšie obdobie, bude nutné uzatvorenie zdravotného poistenia, budete musieť úradom preukázať, že máte na živobytie pre Vás a pre Vašich blízkych dostatok finančných prostriedkov, alebo že ste zamestnaný, vykonávate podnikateľskú činnosť alebo že sa vzdelávate. Povolenie na pobyt (Anmeldebescheinigung) pre občanov EÚ vydáva príslušný regionálny úrad. Občania EÚ ktorí majú povolenie na pobyt v Rakúsku môžu tiež požiadať o vydanie dokladu totožnosti s fotografiou vo formáte kreditnej karty (Lichtbildausweis für EWR-Bürger). Poplatok za vydanie je 56 €.

Každý, kto sa v Rakúsku usadí (to znamená, že nebude za prácou dochádzať zo Slovenska) je povinný nahlásiť adresu miesta svojho pobytu najneskôr do troch dní. Adresu pobytu je možné nahlásiť na miestom obecnom úrade, na oddelení služieb evidencie občanov na polícii alebo na obvodnom úrade.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia