Pracovná zmluva - čo všetko by mala obsahovať?

Pracovná zmluva - čo všetko by mala obsahovať?

Či už ste čerstvý absolvent a práve sa Vám podarilo nájsť si prvé zamestnanie alebo ste aktívnym účastníkom trhu práce niekoľko rokov a cítite, že nastal čas na zmenu, prípadne ste nezamestnaný a hľadáte si nové uplatnenie, v každom prípade sa neoplatí brať pracovnú zmluvu na ľahkú váhu.

Ľudia zmluvy nečítajú, často ani tie pracovné…

Pomerne často sa stáva, že najmä mladí ľudia, pravdepodobne aj pod vplyvom prvotného nadšenia, že si zohnali prvé zamestnanie, neuvážene podpíšu pracovnú zmluvu bez toho, aby sa detailne oboznámili s jej obsahom. Potom sa takýto zamestnanec nestačí čudovať, keď od neho zamestnávateľ požaduje niečo, o čom „nevedel“ – napríklad ak požaduje dodržiavanie predpísaného dresscodu, skoré ranné príchody na pracovisko alebo občasné služobné cesty. Keď sú tieto skutočnosti uvedené v pracovnej zmluve, niet o čom diskutovať a nariadenie zamestnávateľa treba rešpektovať.

prac. zmluva podpisPracovná zmluva je dobrovoľný akt obidvoch strán, ktorou vzniká pracovný pomer medzi zamestnancom o zamestnávateľom. Zákonník práce hovorí o tom, že pracovná zmluva musí byť uzatvorené písomne, jedno písomné vyhotovenie je zamestnávateľ povinný dať zamestnancovi. Čo všetko by mala obsahovať pracovná zmluva, teda aké sú jej podstatné náležitosti?

a) druh práce, na ktorú sa zamestnanec prijíma a jej stručnú charakteristika, teda náplň práce

b) miesto výkonu práce

c) deň nástupu do práce,

d) mzdové podmienky, v prípade, že nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Medzi časté chyby, ktorých sa dopúšťajú zamestnávatelia pri prijímaní nových zamestnancov patrí odkladanie administratívy, teda dátum podpisu zmluvy. V praxi sa často stáva, že k samotnému podpisu dôjde neskôr ako v prvý deň pracovného pomeru.

Špecifiká je dobré mať potvrdené čierne na bielom

Ak máte na zamestnávateľa špecifické požiadavky ohľadom pracovného času, tak si vyjednajte už pri pohovore a neuspokojte sa iba s ústnym súhlasom. Napríklad ak externe študujete a viete, že piatkové popoludnia budete mať prednášky, trvajte na tom, aby bola možnosť skoršieho odchodu z práce v piatok popoludní dohodnutá písomne v pracovnej zmluve. Ak požadujete prípadné ďalšie hmotné čo nehmotné výhody, tiež je vhodné ich do zmluvy zakomponovať, aby ste náhodou v budúcnosti o ťažko vydreté zamestnanecké výhody neprišli. Veď istotne poznáte staré dobré príslovie: „Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú“. Zamestnávateľ v snahe získať do svojho teamu kvalitného človeka často nasľubuje hory-doly a neskôr sa sľub, pokiaľ nie je čierne na bielom, dodržiava ťažšie.

Pred samotným uzatvorením pracovnej zmluvy Vás musí zamestnávateľ informovať s pracovnými ale aj mzdovými podmienkami. Na druhej strane môže od Vás požadovať predloženie pracovného posudku, potvrdenie o zamestnaní z predchádzajúceho zamestnania a v prípade, že povaha práce ktorú má uchádzač o zamestnanie vykonávať, vyžaduje bezúhonnosť, tak sa môže požadovať výpis z registra trestov (bezúhonnosť a teda čistý výpis z registra trestov sa požaduje pri práci v banke, na pošte a všade tam, kde budete prichádzať do kontaktu s väčším objemom peňazí). Naopak, nesmie sa Vás pýtať informácie ohľadom rodinných pomerov, tehotenstve alebo nenápadne vyzvedať Vašu politickú či náboženskú príslušnosť.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia