Pracovná zmluva na dobu určitú a žiadosť o úver

Pracovná zmluva na dobu určitú a žiadosť o úver

Váš zamestnávateľ s Vami uzatvoril pracovnú zmluvu „iba“ na dobu určitú a Vy súrne potrebujete úver? Máte obavy, že z dôvodu časovo obmedzeného pracovného pomeru nedostanete pôžičku s dlhšou splatnosťou? Pre všetkých, ktorých trápi tento problém máme dobrú správu: obavy vôbec nie sú na mieste. Pracovná zmluva na dobu určitú alebo polovičný úväzok nemusia automaticky znamenať červenú pri žiadosti o úver.

Typ pracovnej zmluvy je pre niektoré finančné inštitúcie len doplnkovým kritériom, na ktoré len okrajovo prihliadajú pri overovaní bonity klienta, kým iné tomuto faktoru pripisujú dosť veľkú váhu. Väčšina veriteľov sa však zhoduje na tom, že záujemcov o pôžičku, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú každým rokom pribúda. Je to z dôvodu, že sa mení charakter trhu práce. Zamestnávatelia, miesto toho, aby s niekým spečatili svoj osud na dlhšie obdobie radšej držia svojich zamestnancov „v strehu“ tým, že s nimi podpíšu zmluvu na rok či dva. Týmto spôsobom motivujú svojich zamestnancov k vyšším výkonom. Predsa len, doba je ťažká a každý môže byť rád, ak nejaké zamestnanie má. Čo sa týka finančného sektora, banky aj subjekty z mimobankového prostredia sa naučili s týmito „neštandardnými žiadosťami“ pracovať a preto zmluva na dobu určitú či čiastočný úväzok nemusí automaticky znamenať zamietnutie žiadosti o pôžičku. Poskytovanie úverov je výnosným businessom a tak finančné inštitúcie zvádzajú boj o klientov a je im dobrý každý bonitný záujemca.

Najväčšiu rolu pri schvaľovaní žiadosti o pôžičku hrá bonita klienta

Pri posudzovaní žiadosti sa berie do úvahy niekoľko faktorov, z tých najdôležitejších spomenieme príjmy a výdavky žiadateľa, úverové zaťaženie (pomer mesačných splátok a výdavkov a príjmov by nemal presiahnuť 50% ), ďalej typ bývania (vlastné bývanie, prenájom), rodinný stav, počet vyživovaných detí, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, profesia a vek žiadateľa.

Na základe vyššie uvedených faktorov sa stanovuje bonita žiadateľa, od ktorej sa potom odvíjajú aj podmienky poskytnutia úveru a výška úrokovej sadzby. Ak patríte k bonitným klientom (máte VŠ vzdelanie, nadštandardne zarábate, nemáte žiaden dlh a v minulosti ste všetko splácali včas), tak získate oveľa lepšie podmienky úveru ako žiadateľ s nízkou bonitou a to bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy.

Banky sú benevolentnejšie

pracovna zmluva podpisSituácia sa oproti minulosti značne zmenila v prospech ľudí, ktorí sú zamestnaní v pracovnom pomere na dobu určitú. Banky k nim totižto pristupujú oveľa benevolentnejšie ako v predchádzajúcich rokoch. Väčšine veriteľov okrem pravidelného príjmu stačí, ak žiadateľ v čase podania žiadosti nie je v skúšobnej alebo výpovednej dobe.

Dnes sa dá povedať, že tento typ zmluvy nie je žiaden problém, ak bola aspoň jeden krát predĺžená, to dá veriteľovi dostatočnú záruku, že s Vami zamestnávateľ v budúcnosti počíta. Tento prístup zvolila aj Unicredit Bank, ktorej postačuje, ak Vám zamestnávateľ zmluva aspoň raz predĺžil.

Finančné inštitúcie si uvedomujú, že pri istých profesiách sa takýto typ zmluvy uzatvára úplne bežne (napríklad lekári, zdravotné sestry alebo učitelia) a akceptuje ich aj bez nutnosti obnovenia. Asi najflexibilnejšia je v tomto smere VÚB banka, pre ktorú typ pracovnej zmluvy nepredstavuje absolútne žiadnu prekážku pri žiadostiach o hypotekárny alebo bežný spotrebný úver.

Ďalšou možnosťou na získanie úveru s pracovnou zmluvou na dobu určitú je ručenie ručiteľom ktorý má uzatvorený pracovný pomer na neurčito. Týmto poskytnete veriteľovi dostatočnú záruku, že aj v prípade nepredĺženia pracovného pomeru za Vás v prípade potreby prevezme splácanie ručiteľ. Pri hypotékach je väčšia šanca na schválenie úveru, ak banke poskytnete kvalitnejšie zabezpečenie. Inak bude banka postupovať v prípade hypotéky do 50% hodnoty založenej nehnuteľnosti a inak v prípade LTV 100 %.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia