Praktická hypotéka, Poštová banka a.s.

Praktická hypotéka, Poštová banka a.s.

Potrebujete získať väčší objem peňazí na kúpu nehnuteľnosti, či už rodinného domu alebo bytu, prípadne na splatenie iného úveru? Jednu z možností financovania ponúka aj Poštová banka prostredníctvom takzvanej Praktickej hypotéky. Jedná sa o úver zabezpečený nehnuteľnosťou, takže základnou podmienkou je ručenie nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území SR. Žiadateľ môže poskytnúť zabezpečenie nehnuteľnosťou vo svojom vlastníctve alebo vo vlastníctve tretej osoby, ktorá samozrejme musí dať súhlas na zriadenie záložného práva v prospech banky. Druhou podmienkou pre poskytnutie Praktickej hypotéky je preukázanie schopnosti úver splácať prostredníctvom dostatočného príjmu zo zamestnania, podnikania, respektíve iného bankou akceptovateľného príjmu (napríklad výsluhovým dôchodkom).

Štedrý limit až 200 000 €

postova banka logoV prípade dostatočného príjmu žiadateľa či žiadateľov je možné získať z Poštovky na financovanie nehnuteľnosti až 200 000 €. Minimálny objem úveru je 10 000 €. Vzhľadom k tomu, že je potrebné zriadiť záložné právo, tento úver sa oplatí brať na vyššie sumy. 10 000 € sa dá získať aj prostredníctvom klasického spotrebného úveru, takže ak potrebujete iba toľko, radšej sa poobzerajte po spotrebných úveroch, ktoré síce budú o niečo drahšie, no na druhej strane nebudete musieť ručiť nehnuteľnosťou.

Výšku splátok si môže klient sám ovplyvniť, podľa toho, ako dlho plánuje úver splácať. Čím dlhšia splatnosť (max. 30 rokov), tým nižšia mesačná splátka. Nakoniec nikde nie je napísané že aj keď uzatvoríte zmluvu na max. splatnosť, že budete musieť splácať dlhých 30 rokov. Ľudia ktorí riešia otázku financovania a zariaďovania vlastného bývania väčšinou chcú splácať čo najmenej, dokým „dozariaďujú“. Neskôr, pri výročí fixácie je možné s úverom akokoľvek hýbať, teda skrátiť splatnosť, predčasne splatiť, poslať mimoriadnu splátku….

Vysoká flexibilita v splácaní

Okrem zákonnej možnosti predčasného splatenia celého úveru alebo jeho časti zadarmo pri ukončení obdobia fixácie, a už takmer štandardnej možnosti predčasného splatenia až do 20 % z nesplatenej istiny úveru raz ročne bez poplatku, Poštová banka ponúka aj ďalšie možnosti. Napríklad zníženie splátky až do 30% na 18 mesiacov zdarma alebo možnosť úplného odkladu splátok (nielen istiny, ale aj úrokov) až na 6 mesiacov bez poplatku.

Parametre

Názov banky Poštová banka a.s.
Názov produktu Praktická hypotéka
Objem úveru minimálny: 10 000 €maximálny: 200 000 € (možnosť financovania do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti)
Splatnosť 10 – 30 rokov
Zabezpečenie tuzemská nehnuteľnosť vo vlastníctve žiadateľa, prípadne vo vlastníctve 3. osoby
Podmienky vek žiadateľa od 18 do 60 rokov (v čase podania žiadosti), občan SR alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR, preukázateľný príjem zo zamestnania, z podnikania, prípadne iný bankou akceptovateľný príjem
Účel na kúpu nehnuteľnosti, na refinancovanie iného úveru, do 20 % z poskytnutej sumy je možné čerpať bez dokladovania účelu
Úroková sadzba od – do v % p.a.
Fixácia 1 rok 4,25 – 7,77
Fixácia 3 roky 5,09 – 8,61
Fixácia 5 rokov 5,44 – 8,96
Úrok z omeškania 5,25%
Poplatky
Spracovanie úveru 0,75 % zo sumy úveru, min. 200 €, max. 1 000 €
Správa úverového účtu 0,00 €
Mimoriadna splátka alebo predčasné splatenie
  • v čase obnovy fixácie: bez poplatku
  • raz ročne do 20% zo zostatku istiny: bez poplatku
  • v iných termínoch: 3 % z výšky splátky
Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta
odklad splátok 0,00 €
nečerpanie úveru 0,00 €
zmena predmetu zabezpečenia 100,00 €
zmena obdobia fixácie 150,00 €
iná zmena 60,00 €
Upomienky
1 a 2. upomienka 25,00 €
Výzva na splatenie úveru 25,00 €
Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z úverového účtu 10,00 €
Zmluvná pokuta 300,00 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia