Predčasné splatenie úveru bude lacnejšie a jednoduchšie

Predčasné splatenie úveru bude lacnejšie a jednoduchšie

Zákon o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách prechádza častými zmenami, na čo si už mohli spotrebitelia zvyknúť. Sledovanie legislatívnych noviniek v oblasti spotrebných úverov tak môže byť pomerne náročné. Čo prináša novela zákona tentokrát?

Najzásadnejšou zmenou je možnosť predčasného splatenia úveru s objemom do 10 000 EUR bez poplatku. V prípade, že splácate staršiu pôžičku vo výške 10 000 EUR, práve ste dostali na účet tučné kvartálne odmeny a tešíte sa, že sa dlhu predčasne a zadarmo zbavíte, nechajte si radšej zájsť chuť. Zmena v poplatkoch za predčasné splatenie úveru sa bude týkať iba novo uzatvorených zmlúv, teda takých, ktoré boli podpísané od 1.1.2013. Dobrou správou je, že hranica 10 000 € je na slovenské pomery pomerne vysoká a do tejto škály spadá drvivá väčšina všetkých poskytnutých spotrebných úverov.

Dlžník bude mať viac možností ako sa dlhu bezplatne zbaviť

Dôvodom zavedenia pre spotrebiteľov pozitívne vnímanej legislatívnej zmeny bolo zapracovanie európskej smernice, ktorá mala zjednotiť podmienky predčasného splatenia spotrebného úveru v rámci krajín Európskej únie.

Európska smernica stanovila strop za predčasné splatenie pôžičky na 10 000 €. Každá krajina európskej 27 si mala stanoviť vlastnú maximálnu hranicu, podľa priemernej výšky spotrebného úveru v danej krajine. V susednom Rakúsku je napríklad priemerná výška spotrebného úveru 12 000 €, u nás to je menej ako polovica, iba 5 500 €. Napriek tejto skutočnosti bola u nás stanovená hranica za bezplatné predčasné splatenie na maximálny strop stanovený európskou smernicou – teda 10 000 €. Účelom tejto zmeny mala byť ochrana spotrebiteľov pred predraženými nebankovými pôžičkami, vďaka ktorej sa teraz môžu ľudia nevýhodnej pôžičky predčasne zbaviť bez pokuty. Novela sa však netýka len nebankových subjektov, ale aj bankových domov.

prepocitavanie poplatkovIste, slovenskí spotrebitelia majú z prijatej novely radosť, no menej sa tešia poskytovatelia úverových produktov. Analytici sa preto zhodujú na tom, že by sa mohla nová právna úprava negatívne prejaviť na zvýšení úrokových sadzieb, ktorými by si banky vykryli straty vyplývajúce z novely zákona.

Doteraz si mohli banky za predčasné splatenie pýtať 1 % zo zostatkovej sumy úveru, ak do konca lehoty splatnosti zostávalo obdobie dlhšie ako jeden rok, alebo pol percenta v prípade, že do konečnej splatnosti úveru zostávalo klientovi menej ako jeden rok. Toto platí pre úvery poskytnuté do konca roku 2012 a pre objemy nad 10 000 €.

Banky sa postavili k zmene každá po svojom

Problémom novely zákona o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách je nejasné znenie. Podľa odborníkov existujú až štyri právne výklady tohto zákona, čo má za následok, že banky si nový zákon vysvetľujú každá po svojom. Existuje aj snaha zo strany Slovenskej bankovej asociácie dať veci na pravú mieru. Dá sa preto predpokladať, že diskusia o znení zákona ani zďaleka nie je na konci. V blízkej dobe sa preto dá očakávať ďalšia novelizácia, aby sa predišlo rôznym výkladom, nedorozumeniam a prípadným súdnym sporom.

Ako na legislatívnu novinku zareagovali banky?

Najštedrejšie sa voči klientom zachovala ČSOB, ktorá od začiatku januára poskytuje možnosť predčasného splatenia spotrebného úveru v akejkoľvek výške (bez obmedzení stropu 10 000 €).

VÚB banka umožní predčasné splatenie do 10 000 € bez poplatku len v posledných 12 mesiacoch pred konečnou splatnosťou. Úplne inak pochopila novelu zákona Prima banka, v ktorej je možné len celkové splatenie úveru do 10 000 € a túto možnosť môžu využiť výlučne klienti, ktorí uzatvorili zmluvu od 1.1.2013.

Vzhľadom na to, že aj samotní veritelia majú s pochopením legislatívnych zmien čo robiť, je celkom logické, že zmeny sú oveľa ťažšie pochopiteľné pre samotných klientov. Najtransparentnejšími sa tak pre spotrebiteľov stávajú banky, ktoré sa od samotného začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu rozhodli poskytovať úvery bez akýchkoľvek poplatkov za predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku – teda napríklad taká online banka ZUNO.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia