Predčasný dôchodok môže spôsobiť zníženie životnej úrovne

Predčasný dôchodok môže spôsobiť zníženie životnej úrovne

Neustále predlžovanie dôchodkového veku, choroby, strata zamestnania či proste únava po niekoľkých desiatkach odpracovaných rokov sú najčastejšie dôvody, prečo sa seniori rozhodnú odísť na predčasný dôchodok. Každý jeden z nich pritom rieši vážnu dilemu – nakoľko je to výhodné respektíve nevýhodné. Aj keď univerzálna odpoveď neexistuje, pokúsime sa v tomto článku túto tému rozobrať podrobnejšie.

Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorej podmienky poskytovania upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia. Účelom jej poskytovania je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. Väčšina seniorov však túto dávku nepoberá z lenivosti, že by sa im nechcelo pracovať, ale z vážnych dôvodov – buď preto, že prišli o prácu a žijú v regióne s vysokou nezamestnanosťou, kde sa nové uplatnenie hľadá ťažko aj pre mladých ľudí, alebo z dôvodu, že ich zdravotný stav už neumožňuje pracovať na 100 % tak ako doteraz, no pritom im nevzniká nárok na invalidný dôchodok. Menšia časť spraví toto vážne rozhodnutie kvôli syndrómu vyhorenia – proste už ďalej nechcú alebo nevládzu pracovať.

Podmienky nároku

seniori s minimom penaziPodmienky nároku na predčasný starobný dôchodok sú tri:

  1. Poistenec ku dňu podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok (PSD) získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
  2. Do dovŕšenia dôchodkového veku chýbajú maximálne 2 roky
  3. Suma predčasného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima

Trochu sa teraz zastavíme pri treťom bode. Minimálna suma predčasného dôchodku je teda 1,2 násobok sumy aktuálneho životného minima (ŽM). Keďže životné minimum sa pravidelne valorizuje v mesiaci Júl opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, nebolo tomu inak ako tento rok.

Pre jednu dospelú fyzickú osobu sa ŽM zvýšilo na sumu 198,09 €. To znamená, že s účinnosťou od 1.7.2013 bude minimálna výška priznaného PSD 237,8 € mesačne.

Pre účastníkov 2. piliera ktorí si sporia v kapitalizačnom pilieri po dobu minimálne piatich rokov bude minimálna predčasná penzia o niečo nižšia – iba 0,6 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo aktuálne predstavuje sumu 118,9 €.

Nemusíte si ani žiť na vysokej nohe, aby Vám bolo jasné, že z takto nízkeho mesačného príjmu sa dá len živoriť.

Ísť alebo neísť na predčasnú penziu? Rozhodnutie si dobre premyslite

Ak snívate o tom, že odídete na predčasný dôchodok o rok či dva skôr a už snívate o tom, ako sa budete venovať svojim vnúčatkám a oddychovať, radšej si odchod do PSD poriadne premyslite. Jeho priznanie je totižto nezvratné a vy sa tým trvale pripravíte na riadny starobný dôchodok. Navyše sa budete musieť zmieriť s trvale nižším príjmom.

Plná suma dôchodku sa znižuje o pol percentuálneho bodu za každých začatých 30 dní ktoré chýbajú žiadateľovi do dovŕšenia riadneho dôchodkového veku. Ak by ste do predčasnej penzie odchádzali o 1 rok skôr, tak sa Vám priznaná suma dôchodku zníži o 6,5 %.

Vyberte si: práca alebo dôchodok

Okrem vyššie uvedených podmienok pri ktorých vzniká nárok na predčasnú penziu je potrebné si uvedomiť, že v čase podania žiadosti nesmiete byť dôchodkovo poistený. To znamená že nesmiete mať príjem zo závislej činnosti (zamestnanie), z podnikania a dokonca ani „stálu“ prácu na dohodu. Žiaľ časy, kedy si mohli seniori privyrábať popri tom poberať dôchodok, sú preč, vďaka zákazu súbehu poberania PSD a práce.

V súčasnosti si musia vybrať – buď zamestnanie alebo predčasný dôchodok. Už v čase podania žiadosti, nesmiete byť dôchodkovo poistený – takže ak zamestnanie máte a chcete ísť na predčasnú penziu, musíte dať najskôr výpoveď.

Keďže príjmy dôchodcov skutočne nie sú závideniahodné, tento zákaz zárobkovej činnosti popri poberaniu predčasnej penzie sa často obchádza – najmä pomocnými prácami v rozsahu pár hodín týždenne, za ktoré dostávajú peniaze na ruku.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia